Sekajätteen keräykseen suunnitellaan muutoksia – Jätelautakunta päättää asiasta 26.4.

Julkaistu 04.04.2022

Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan alueella suunnitellaan asuinkiinteistöjen siirtämistä kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkossa sekajäteastioiden tyhjennyksen ja jätekuljetuksen järjestäisi sekä kilpailuttaisi kunta tai kuntien jäteyhtiö.

Wiitaunionissa tekninen lautakunta sekä Viitasaaren kaupunginhallitus ja Pihtiputaan kunnanhallitus ovat lausuntoinaan esittäneet, että muutos kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen toteutetaan. Kuntalaiset ja muut asianosaiset voivat jättää asiasta mielipiteitä 4.4. saakka sähköpostitse jatelautakunta@saarijarvi.fi, mielipiteitä on pyydetty kuulutuksella paikallislehdessä sekä verkkosivuilla.

Pihtiputaalla ja Viitasaarella mahdollisesti käyttöön otettava kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä useassa lähialueen kunnassa. Asiaa käsitelläään jätelautakunnan tekemän selvityksen perusteella. Eri seikkojen tarkastelun perusteella selvityksessä todetaan, että nykyinen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus ei täytä lain edellyttämiä vaatimuksia.

Nykyisin Viitasaarella ja Pihtiputaalla on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä sekajätteen kuljetus. Tällöin kilpailutuksen ja tilaamisen tekee jokainen kiinteistön erikseen, ja lasku on tullut suoraan jätteenkuljetusyritykseltä. Lisäksi kunnalliselta toimijalta on tullut lasku järjestelmän ylläpidosta. Järjestelmän huonoja puolia on jätekuljetusyrittäjien vähäisyys alueella sekä järjestelmän herkkyys väärinkäytöksille. Aluekeräyspisteille viedään sinne kuulumatonta jätettä ilman, että palvelun käyttämisestä maksetaan.

Jätelautakunta tekee päätöksen mahdollisesta siirtymisestä kunnan järjestämään kuljetukseen 26.4.2022. Päätöksestä ja sen vaikutuksista tiedotetaan erikseen. Jos muutos päätetään toteuttaa, se tapahtuu kolmen vuoden siirtymäajalla.

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen eli kiinteistöjen omien jäteastioiden lisäksi Viitasaaren ja Pihtiputaan haja-asutusalueella on ollut täydentävänä järjestelmänä kunnan aluekeräyspisteitä, joihin on voinut maksua vastaan viedä sekajätteet. Nyt suunniteltu muutos ei itsessään vaikuta aluekeräyspisteiden sekajäteastioiden käyttöön. Aluekeräyspisteiden sekajäteastioiden käytöstä päätetään jätehuoltomääräysten muutosten yhteydessä, joista päätetään myöhemmin vuonna 2022.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta