Talousarvion 2023 valmistelu käynnistyi Viitasaarella ohjeiden ja kehyksen hyväksymisellä – Tuulimyllyn rakentamiseen uudelleen esitetään määrärahan siirtämistä

Julkaistu 22.08.2023

Viitasaaren kaupunginhallituksen syyskausi 2023 käynnistyi kokouksella maanantaina 21.8.2023. Kuntatoimintaan normaalisti kuuluvan talousarviovalmistelun rinnalla Viitasaaren päätöksenteossa näkyy voimakkaasti Wiitaunioni-kuntapariyhteistyön päättyminen Pihtiputaan kanssa vuoden 2023 lopussa.

Viitasaaren kaupunginhallitus hyväksyi ohjeen talousarvion ja -suunnitelman 2024-2026 laatimiseksi sekä talousarviokehyksen vuodelle 2024. Kaupungin talous pysyy valmistellun suunnitelman mukaisesti tasapainossa suunnittelukauden ajan, mutta se edellyttää käyttötalouden sopeuttamista heikkenevään rahoituspohjaan. Ensi vuoden talousarvion osalta kehyksen tarkistamiseen varaudutaan, kun valtionosuuslaskelmat julkaistaan syksyllä. Tavoiteaikataulun mukaisesti valmisteluaineistot ovat toimialajohtajilla syyskuun puolivälissä ja suunnittelulautakunnat antavat talousarvioehdotuksensa 13.10. mennessä. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus tekee esityksensä talousarvioksi 11.12.2023 ja valtuusto päättää lopullisesti talousarviosta 18.12.2023.

Viitasaarelle perustetaan uusi sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka, koska sivistystoimi on ollut Wiitaunionissa Pihtiputaan vastuulla. Kaupunginhallituksen päätöksellä perustetussa virassa toimenkuvana on varhaiskasvatus- ja opetustoiminnan, vapaa-ajan ja hyvinvointipalveluiden sekä perhe- ja nuorisopalveluiden johtaminen ja kehittäminen. Toimenkuvaan kuuluvat myös kotouttamispalvelut sekä yhteistyö toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön kanssa. Tarkempi toimenkuva, tehtävät ja toimivalta määritellään myöhemmin uudessa kaupungin omassa hallintosäännössä. Sivistys- ja hyvinvointijohtajan rekrytointi käynnistyy tällä viikolla.

Oman kaupunkiorganisaation suunnittelulautakuntien palkkioista kaupunginhallitus päätti, että suunnittelulautakuntien puheenjohtajille ei makseta vuosipalkkiota. Luottamushenkilöille maksetaan työpajakohtainen korvaus ja kokouksista ei makseta lisätuntipalkkiota kolmen tunnin jälkeen.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi vastaa jatkossa rakennusvalvonnasta myös Karstulassa, jos Viitasaaren kaupunginvaltuusto ja muut sopimuskunnat hyväksyvät uuden sopimuksen. Karstulan kunnanvaltuusto on hyväksynyt liittymisen. Karstula on ollut ympäristötoimessa mukana jo aiemmin ympäristöterveydenhuollon osalta. Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi on kahdeksan kunnan yhteinen organisaatio, jossa Viitasaari on isäntäkuntana.

Savivuorella palaneen tuulimyllyn uudelleenrakentaminen maksaa 134 000 euroa teknisen lautakunnan ehdollisena hyväksymän tarjouksen mukaan. Vakuutusyhtiö korvaa rakentamisesta maksimikorvaussumman 100 000 euroa ja kaupungin tulee kattaa loppuosuus omasta budjetistaan. Museorakennusten kunnostukseen varatun määrärahan lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupungintalon peruskorjauksen määrärahoista siirretään 20 000 euroa tuulimyllyn rakentamista varten. Tekninen lautakunta antoi urakoitsijalle luvan aloittaa rakentamisen ennen määrärahapäätöstä, jotta uusi mylly maanrakennustöineen saadaan valmiiksi tämän syksyn aikana.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Viitasaaren paloaseman lattian uudelleenpinnoitukseen myönnetään 40 000 euron lisämääräraha. Pelastuslaitoksen valitsema nykyinen pinnoite on osoittautunut liukkaaksi ja se on aiheuttanut vaaratilanteita ja työtapaturmia, mikä edellyttää lattiaan korjauksia pikaisesti. Kaupungin rakentama ja omistama paloasema on vuokrattu Keski-Suomen hyvinvointialueelle, joka on alustavasti kertonut hyväksyvänsä uudelleenpinnoituksen kustannusten siirtämisen vuosien 2024-2026 vuokriin. Koska hyvinvointialueen maksama vuokra on normaalia suurempi, saa kaupunki takaisin lattiapinnoitteen investointiin käyttämänsä määrärahan. Kaupungin lisämääräraha on ehdollinen ja edellyttää hyvinvointialueen varsinaista päätöstä asiasta.

Kaupunginvaltuustolle esitetään myös, että se hyväksyy koulukeskuksen liikenneympäristön kehittämisen alustavan hankesuunnitelman kustannusarvioineen ja sitoutuu omarahoitusosuuteen, mikäli hanke saa haettua valtionavustusta. Toimenpiteisiin on haettu kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman mukaista valtionavustusta. Omarahoitusosuus voi olla 50-80 % kustannuksista, eli kaupungin rahoitusta tarvitaan 278 500 – 445 500 euroa.

Kokouksessa kaupunginjohtajan ajankohtaisten asioiden lisäksi käytiin läpi kaupunginjohtajalle loppuvuodeksi 2023 asetettavia tavoitteita. Kaupunginhallitus antoi myös lausunnot Keski-Suomen hyvinvointialueelle ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätöksistä. Kaikki kokouksessa käsitellyt asiat ja niiden esittely- ja päätöstekstit ovat luettavissa kaupunginhallituksen tarkastamattomassa pöytäkirjassa (PDF), liitteitä esityslistalla. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeen päivitetty versio on julkaisu erikseen PDF-muodossa.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta