Toiminta-avustukset urheiluseuroille ja nuorisojärjestöille sekä kulttuurin kohdeavustukset haettavissa – Hakuaika 1.3.2024 mennessä

Julkaistu 30.01.2024

Viitasaaren vapaa-aikapalvelut julistaa haettavaksi

TOIMINTA-AVUSTUKSET URHEILUSEUROILLE JA NUORISOJÄRJESTÖILLE

Hakemukseen tulee liittää vuoden 2023 toiminta- ja tilikertomus sekä vuoden 2024 talousarvio ja toimintasuunnitelma. Hakuaika 1.3.2024 mennessä.

KULTTUURIN KOHDEAVUSTUKSET järjestöille, yhteisöille, työryhmille sekä yksityisille

Avustusta voi hakea yksittäisen, kohdeluontoisen hankkeen toteuttamiseen. Kohdeavustuksia myönnetään viitasaarelaisille yhdistyksille, muille yhteisöille, työryhmille ja henkilöille. Avustuksia voi hakea koko vuoden 2024 ajan ja niitä voidaan myöntää määrärahatilanteen salliessa, mutta suosittelemme hakemista 1.3.2024 mennessä tiedossa olevien hankkeiden osalta. Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi avustuksen käyttötarkoitus, kohteen kustannusarvio sekä hakijan yhteystiedot. Hakemuksen tulee olla perillä ennen tapahtuman tai toiminnan käynnistämistä. Hakuaika 1.3.2024 mennessä.

ERITYISAVUSTUS KULTTUURIN ERILLIS-HANKKEISIIN Viitasaaren kulttuuritoimen talousarvioon on varattu määräraha kulttuurin erillishankkeiden tukemiseen Viitasaarella. Avustuksilla tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on mm. parantaa kulttuurin saavutettavuutta, vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä tuoda kulttuuri lähemmäksi kuntalaisia. Avustusta voivat hakea yhteisöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat. Hakijataho voi olla myös paikkakunnan ulkopuolelta. Hakemuksesta tulee selvitä hankkeen pääasiallinen sisältö, vastuuhenkilöt, yhteystiedot, aikataulu sekä arvioidut kokonaiskustannukset. Hakuaika 1.3.2024 mennessä.

ERITYISAVUSTUS LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI Viitasaaren liikuntatoimen kuluvan vuoden talousarvioon on varattu määräraha käytettäväksi toimenpiteisiin, jotka tähtäävät viitasaarelaisten lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseen. Avustusta voivat hakea yhteisöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat. Hakijataho voi olla myös paikkakunnan ulkopuolelta. Hakemuksesta tulee selvitä toimenpiteet, joilla voidaan edistää lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa, liikunnan järjestäjä, aikataulu, kohderyhmänä olevien lasten ja nuorten arvioitu määrä sekä arvioidut kokonaiskustannukset. Hakuaika 1.3.2024 mennessä.

Avustusten hakeminen
Allekirjoitetut kirjalliset hakemukset liitteineen on toimitettava osoitteella Vapaa-aikatoimisto, Keskitie 10, 44500 Viitasaari. Hakemuslomakkeita saa vapaa-aikatoimistosta sähköpostitse liisa.hypponen@viitasaari.fi, kaupungintalon infosta tai kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoa antaa vapaa-aikatoimenjohtaja.

Jorma Rihto

Vapaa-aikatoimenjohtaja

044 4597 570 Soita

Lisätietoja

Myös Viitasaaren kaupungin järjestöyhdyshenkilö.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta