Rekrytointilisä uusille työntekijöille ja viranhaltijoille vuoden 2022 aikana

Tule töihin Viitasaaren kaupungille ja ansaitse palkan päälle erillistä lisää 300 euroa kuukaudessa vuoden 2022 loppuun saakka!

Rekrytointilisä koskee tiettyjä toimia ja virkoja kahdella toimialalla.

Perusturva: perus- ja lähihoitajat, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lääkärit, sosiaalityöntekijät, hammashoitajat, hammaslääkärit, psykologit, fysioterapeutit, päihdetyöntekijä, puheterapeutti.

Sivistystoimi: varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Katso myös muut etumme rekrytointi-sivulta.

Määräaikaisen rekrytointilisän ehdot:

 1. Rekrytointilisän piiriin kuuluvat tehtävän kelpoisuusehdot ja täyttä työaikaa tekevät uudet työntekijät erikseen nimetyissä perusturvan ja sivistystoimen tehtävissä.
 2. Rekrytointilisä tulee voimaan 1.9.2022 alkaen tai palvelussuhteen alusta lukien, mikäli työntekijä aloittaa rekrytointilisän piirissä olevassa tehtävässä 1.9.2022 jälkeen. Palvelussuhteen tulee kestää ainakin 31.12.2022 asti.
 3. Rekrytointilisän maksaminen edellyttää vähintään 4 kk:n yhdenjaksoista palvelussuhdetta ja päättyy heti, jos työntekijä siirtyy pois rekrytointilisän piirissä olevista tehtävistä.
  Rekrytointilisä koskee vain uusia työntekijöitä ja vaatii yllä olevien ehtojen täyttymistä.
 • Esimerkit
  1. Työntekijä ei ole aiemmin työskennellyt rekrytointilisän piiriin kuuluvissa työtehtävissä Wiitaunionissa. Työntekijä on oikeutettu rekrytointilisään.
  2. Työntekijä on työhistoriansa aikana työskennellyt Wiitaunionissa, mutta hänen viimeisin pitkäaikainen työpaikkansa on ollut joku muu. Työntekijä on oikeutettu rekrytointilisään.
  3. Työntekijä on tehnyt lyhyitä sijaisuuksia sekä Wiitaunioniin että toiselle työnantajalle. Työntekijä ei ole oikeutettu rekrytointilisään.
  4. Wiitaunionin työntekijä irtisanoutuu nykyisestä tehtävästään ja tulee takaisin. Työntekijä ei ole oikeutettu rekrytointilisään.

Rekrytoidun työntekijän esihenkilö esittää sähköpostitse rekrytointilisän maksamista henkilöstöjohtajalle, joka arvioi tilanteen tapauskohtaisesti ja myöntää ehdot täyttävät lisät hallintosäännön 27 § mukaan, viranhaltijapäätöksellä.

Rekrytointilisän määrä

 1. Rekrytointilisän kokonaismäärä on 300 euroa/kk ajalla 1.9.-31.12.2022. Edellytyksenä on, että työntekijä työskentelee Wiitaunionin palveluksessa.
 2. Rekrytointilisä maksetaan erillisenä lisänä. Rekrytointilisä ei ole osa tehtäväkohtaista palkkaa.

Myös rekrytoiva työyhteisö voi saada tunnustuspalkkion, mistä on tiedotettu organisaation sisäisesti.

Hae sivustolta