Haukirinteeseen suunnitellaan rivitalojen rakentamista – Wiilo-logistiikkakeskukseen liittyvät metsätyöt tehdään toukokuussa 2024

Julkaistu 23.04.2024

Yksityinen toimija suunnittelee rivitalojen rakentamista Viitasaarelle Haukirinteen uudelle asuinalueelle, Keitele-järven ranta-alueelle ja keskustan palveluiden läheisyyteen. Sijainti Kansalaisen karttapaikassa. Viitasaaren kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantaina 23.4.2024, että kaupunki sitoutuu neuvottelemaan Sakela Rakennus Oy:n kanssa myös mahdollisesta 1-4 rivitalo-osakehuoneiston ostosta. Mahdollinen osto kuitenkin edellyttää yhtiöltä ennakkomarkkinoinnin toteuttamista, hankkeen käynnistämistä ja kaupunginvaltuuston myönteistä päätöstä lisämäärärahasta. Viitasaarella kyseessä on poikkeuksellisen mittakaavan hanke ja kaupunginhallitus päätti, että kyseiset tonttivaraukset ovat voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. Alueella on myynnissä myös tontteja, jotka sopivat yksittäisille vapaa-ajan ja vakituisen asumisen rakennuksille. Tietoa on toistaiseksi Vapaat tontit -sivulla ja myöhemmin kevään aikana omalla Haukirinne-sivullaan.

JTF-rahoitteiseen Wiilo-logistiikkakeskus-hankkeeseen liittyvät ensimmäiset laajasti maastossa näkyvät toimenpiteet tehdään toukokuussa metsähakkuuna. Hankkeessa toteutetaan erilaisia ensimmäisen vaiheen infratöitä Mustaniemen alueella, jotka mahdollistavat varsinaisten logistiikkakeskuksen rakennusten tekemisen. Toimenpiteet kohdistuvat osittain nykyiseen metsäalueeseen. Kaupunginhallitus hyväksyi Myllyn Mies Oy:n tarjouksen puuston korjaamisesta ja hakkuutähteiden keräämisestä. Pystykauppatarjouksen hinta on 26 540 euroa kertymäarvion pohjalta.

Viitasaaren kaupunki asettaa Karhukorven tuulivoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Osayleiskaava koskee enintään 20 tuulivoimalaa sekä aurinkoenergiaa. Rakentamista suunnittelee Hankeyhtiö Karhukorpi Energia Oy (Eolus Finland Oy:n hankeyhtiö). Alue on Viitasaaren pohjoisosassa, Nelostien varrella Viitakankaan kylällä. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan erikseen kaupungin verkkosivuilla, paikallislehdessä sekä kaupungintalolla ilmoitustaululla. Tuulivoima-asioiden koontisivu Viitasaarella on osoitteessa www.viitasaari.fi/tuulivoima

Hallintopalveluiden palvelualuejohtajan viran hakuaikaa jatkettiin 19.5.2024 saakka. Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan neuvottelemaan rekrytointikonsulttien kanssa suorahausta. Hakuilmoitus on Kuntarekry-palvelussa.

Viitasaaren kaupunki liputtaa jatkossa sateenkaarilipuilla ViitasaariPride-tapahtumien yhteydessä. Pride-liput nostetaan salkoon nuorisotila Kartanolla sekä koulukeskuksella. ViitasaariPride-tapahtumaa on järjestämässä nuorisovaltuusto, joka ehdotti liputtamista tapahtumapäivänä 14.6.2024. Nuorten ehdotukseen kuului myös liputus keskustassa Nelostien risteyksessä. Tapahtuma järjestettiin vuonna 2023 ensimmäisen kerran, jolloin kaupunki hankki sateenkaariliput ja liputti niillä samoissa paikoissa, joita päätös nyt koskee. Tulevina vuosina Pride-tapahtuman yhteydessä liputetaan vastaavissa paikoissa ilman erillistä päätöstä.

Nuorisovaltuuston edustajat olivat keskustelemassa kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 8.4.2024 nuorille tärkeistä teemoista. Nuorisovaltuusto kommentoi valtuustoaloitetta äänestysaktiivisuuteen liittyen, että tulevaisuudessa nuorten vaalit voitaisiin järjestää kaupungintalolla koulukeskuksen sijaan ja yläkoulussa käsiteltäisiin vaaleja, vaalikoneita ja puolueita nykyistä enemmän. Vaaleista ja puolueista voisi olla nuorisovaltuuston mukaan myös vapaaehtoisia ja pakollisia kursseja lukiossa. Lisäksi toivottiin suoraa demokratiaa, kuten myös sähköisiä, lyhyitä kyselyitä koululaisia koskettavista aiheista. Kaupunginhallitus saattaa nuorisovaltuuston lausunnon ja kannanotot eteenpäin ja esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi Viitasaaren kaupungin tietyt paikalliset virka- ja työehtosopimukset. Uudet sopimukset koskevat ravitsemus- ja yhdistelmätyöntekijöiden lepoaikoja, varhaiskasvatuksen työaikapankkia sekä varhaiskasvatuksen varallaoloa. Ne korvaavat aiemmat Wiitaunioni-kuntapariyhteistyön paikalliset sopimukset, jotka todettiin päättyneiksi. Kuntapariyhteistyö Pihtiputaan kanssa päättyi vuoden 2023 lopussa. Aiemmin kaupunki on päättänyt, että Wiitaunionin aikaisia sopimuksia ja ohjeita noudatetaan siihen saakka, kunnes uuden kaupunkiorganisaation mukaiset, korvaavat asiat on hyväksytty.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto nimeää ehdokkaat jäseniksi ja varajäseniksi Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueen yhteiseen lautakuntaan. TE-palvelut siirtyvät kunnille virallisesti vuoden 2025 alussa, isäntäkunta Äänekosken on määrä tehdä lautakunnan jäsenvalinnat kesäkuussa ja perehdytys toimintaan tapahtuisi syksyllä 2024. Eri päätöskohdassa kaupunginhallitus antoi lausuntonsa Äänekosken kaupungille hallintosäännöstä, joka koskee työllisyyslautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden tehtäviä ja toimivaltaa.

Kaupunki hankkii langattoman lähiverkon uudistamisen Joki ICT Oy:lta, jonka osakas kaupunki on. Palveluhankinnan arvo on ennakkotietojen mukaan 61 837 euroa, ja raja-arvojen mukaan päätöksen hankinnasta tekee tällöin kaupunginhallitus. Koska kaupunki on yhtiön osakas, on kyseessä sidosyksikköhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Talousarvioon langattoman verkon hankintoihin on varattu 30 000 euroa. Tarvittavat talousarviomuutokset käsitellään hankinnan kustannusten varmistuttua syksyllä.

Kaupunginhallitus käsitteli myös kaupunginjohtajan katsausta ajankohtaisiin asioihin sekä nimesi edustajan ja varaedustajan Joki ICT:n omistajaohjausryhmään. Kaupunginhallitus ohjeisti myös Leader Viisari ry:n, asunto-osakeyhtiöiden sekä Monetra Keski-Suomi Oy:n kokouksiin kaupungin edustajia. Kaupunginhallitus hylkäsi Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen esityksen hintojen tarkistuksesta kesken sopimuskauden, joka päättyy vuoden 2024 lopussa.

Kaikki asiat ja päätökset ovat luettavissa tarkastamattomasta pöytäkirjasta (PDF) ja liitteet esityslistan yhteydestä.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta