Uusi sivistys- ja hyvinvointijohtaja valittiin Viitasaarelle – Kaupunginhallitus pyysi palveluliikenteen eri vaihtoehdoista lisäselvityksiä

Julkaistu 24.10.2023

Viitasaaren uudeksi sivistys- ja hyvinvointijohtajaksi on valittu kasvatustieteiden maisteri Jouni Häkkinen. Valinta tehtiin kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 23.10.2023. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen johtaja valittiin, koska Wiitaunioni-kuntapariyhteistyö päättyy vuoden 2023 lopussa ja sivistystoimen toimialajohtaja on ollut Pihtiputaan kunnan organisaatiossa. Häkkistä esitettiin pohjaesityksessä valittavaksi, mutta valinnasta äänestettiin. Häkkinen työskentelee tällä hetkellä Padasjoen sivistysjohtajana ja hänellä on siitä aiempaa kokemusta, lisäksi hän on toiminut muun muassa rehtorina ja koulutusjohtajana.

Kaupungin eri kyläkuntien asukkaiden liikkumiseen keskustaan mahdollistavaa palveluliikennettä on suunniteltu vuoden 2023 aikana ja suunnittelutyöhön on saatu myös lähes 5000 euron ely-keskuksen avustus. Kaupunginhallitus hyväksyi haja-asutusalueen palveluliikenteen suunnittelua koskevan loppuraportin. Ennen päätöstä palveluliikenteen hankinnasta kaupunginhallitus päätti pyytää lisäselvityksiä eri vaihtoehdoista.

Viitasaarelle on tehty osallisuussuunnitelma Maahenki Oy:n johdolla. Osallisuustyöryhmän kokoontumisten ja kaikille avoimen työpajan sekä kaupunkistrategian perusteella laadittu suunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Hallitus päätti, että osallisuustyö on jatkossa sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vastuulla ja se asettaa myös osallisuustyöryhmän, joka määrittelee tulevan vuoden osallisuustoimenpiteet.

Kaupunginhallitus päivitti kaupungin tonttihinnat sekä määritteli Kölkyn ja Haukirinteen asemakaava-alueiden hinnat ja myyntiperiaatteet. Uuden Haukirinteen asemakaava-alueen tukeutuvien asuinpientalo- ja loma-asuntotonttien hinta on 20 €/m² ja ns. kuivanmaan asuinpientalo- ja loma-asuntotonttien hinta on 5 €/m². Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttien luovutushinta Haukirinteellä on 10 €/m². Myös Haukirinteen viereisen Tuhmalanniemen rantatontit ovat 20 €/m² ja kuivanmaan tontit 5 €/m². Kölkyn, Saikaan ja Mustasuon alueen teollisuustonttien luovutushinta on 1,50 €/m². Kurkelan Luotsitien korttelien asuintonttien hinta on 5 €/m². Keskustaajaman muilla kaava-alueilla kaupungin tonttien hinnat ovat asuinpientalojen osalta 2 €/m² ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 5 €/m². Lohkomiskustannuksista ja kaupanvahvistajan palkkiosta vastaa ostaja. Asia etenee vielä valtuuston käsittelyyn 13.11.2023.

Viitasaaren kaupunki antoi lausunnon kotoutumispalveluiden uudistukseen liittyvästä lakiesityksestä. Lausunnossa todetaan muun muassa, että kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä on tehostettava ja vastuualueiden on oltava selkeitä. Samalla laskennallisten korvausten riittävyyttä tulee seurata, jotta voidaan olla varmoja siitä, etteivät kustannusäästöt aiheuta vastaavasti kunnille lisämenoja.

Kokouksessa päätettiin kaupungin hautaamisvastuulle tulevista hautausjärjestelyistä. Kaupunginhallitus päätti myös vuonna 2024 järjestettävien presidentinvaalien vaalilautakunnista, vaalitoimikunnasta sekä siitä, että torille pystytetään telineet vaalimainontaa varten.

Yli kolmen miljoonan euron JTF-rahoituksen saaneen Wiilo-logistiikkakeskushankkeen ohjausryhmä nimitettiin, kaupunginhallituksen edustajia ryhmässä ovat Seppo Kauppinen, Teuvo Ruuhi ja Risto Rossi.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sen vastuulla olevien elinvoimapalveluiden ja hallintopalveluiden talousarviovalmistelun tilanteen. Kaupunginhallitus sai tiedon myös kaupungin talousarvion ja –suunnitelman 2024-2026 valmistelun tilanteesta.

Kaupunginvaltuustolle hallitus esittää, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 vahvistetaan 8,40 %. Tänä vuonna tuloveroprosentti on 8,36 %, mutta ensi vuodelle tuloveroprosentti tulee vähintään tarkistaa niin, että se on prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella ilmoitettu. Kiinteistöveroissa hallitus esittää valtuustolle korotuksia maapohjan kiinteistöveroon ja voimalaitosten kiinteistöveroon. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti maapohjan kiinteistövero korotettaisiin alarajalle 1,30 prosenttiin. Maapohjan kiinteistövero on ollut aiemmin yleisen kiinteistöveron suuruinen eli 0,93 %. Voimalaitosten kiinteistöveroa esitetään korotettavaksi 1,60 prosentista 3,10 prosenttiin. Esityksen mukaan nykyisellään pidettäisiin yleinen kiinteistövero (0,93 %), vakituiset asuinrakennukset (0,50 %), muut asuinrakennukset (1,10 %) sekä yleishyödylliset yhdistykset (0, 00 %).

Kaupunginhallitus sai kokouksessa myös muun muassa katsauksen kaupunginjohtajan ajankohtaisiin asioihin sekä totesi, että kaupungilla ei ole huomautettavaa Sydän-Suomen jätelautakunnan vuoden 2024 talousarvioon. Kaikki kokouksen asiat ja päätökset ovat luettavissa tarkastamattomassa pöytäkirjassa (PDF), liitteet esityslistalla.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta