VAMU ”Vahvuuksista voimaa ja virtaa muutoksen aalloille” -hankkeessa tuetaan Wiitaunionin henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista organisaatiomuutoksessa

Julkaistu 27.03.2023

vipuvoimaa eu:lta -logo esr-logo

VAMU-hanke on työelämän kehittämishanke, joka kuuluu Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus toiminta -alueelle ja sen erityistavoite on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Kohderyhmänä on koko Wiitaunionin (Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta) henkilöstö ja esihenkilöt mukaan lukien ylin johto. Hankkeen toteutusaika on 1.2.–31.8.2023 ja sitä rahoittaa Keski-Suomen Ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Helmikuun alussa käynnistyneen hankkeen tavoitteena on tukea Wiitaunionin henkilöstön ja johdon työhyvinvointia ja työssä jaksamista käynnissä olevan organisaatiomuutoksen valmisteluvaiheessa. Organisaatiomuutokset haastavat henkilöstön hyvinvointia ja tuottavuutta ja hankkeen avulla organisaatiossa saadaan tuettua työhyvinvointia ja työssä jaksamista merkittävällä panostuksella. Koko henkilöstölle ja esihenkilöille on tarjolla erilaisia valmennuksia, työpajoja ja koulutuksia, joiden kautta osallistujat saavat työkaluja oman hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi tämän hetkisiin sekä tulevaisuuden muutoksiin.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Henkilöstön ja esihenkilöiden työhyvinvointia, työssä jaksamista ja muutosjoustavuutta tuetaan käytännössä:

  • mahdollistamalla organisaatiomuutokseen liittyvien tunteiden käsittelyä Huoliseinä – työpajojen muodossa,
  • edistämällä henkilöstön palautumistaitoja Palautumisesta Voimaa ja Virtaa – työpajoilla sekä
  • vahvistamalla henkilöstön hyvinvointia, muutosjoustavuutta ja työn imua positiivisen psykologian tutkittuun tietoon pohjautuvilla Kehity vahvuuksilla -ryhmävalmennuksilla. Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennuksissa tunnistetaan ja vahvistetaan yksilöllisiä vahvuuksia ja voimavaroja VOIMAKEHÄ-työskentelyn avulla. VOIMAKEHÄ on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen.
  • Tarjoamalla valmennuksellista koulutusta ratkaisukeskeisistä yhteistyö- ja työyhteisötaidoista.

Hankepäällikkönä työskentelee Katri Aalto, joka toimi myös aiemmassa, 2022 päättyneessä työhyvinvointihankkeessa. Uudessa hankkeessa työhyvinvoinnin edistämistä lähestytään uudella tavalla.

”Vastaavanlaista hanketta ei tällä hetkellä ole Keski-Suomen alueella ja Wiitaunionin henkilöstöllä onkin nyt etuoikeutettu mahdollisuus saada tukea työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen muutosten keskellä. Osaa työpajoista toteutetaan hankkeen aikana saman sisältöisinä useampia, jotta mahdollisimman moni löytäisi tilaisuuden, johon pääsee ja joka vastaisi omiin tämän hetkisiin tarpeisiin”, Aalto kertoo.

Organisaatiomuutos tuo etenkin esihenkilöille perustyön päälle lisätyötä, mikä yhdessä muutoksen johtamistehtävien kanssa vaatii erityisesti esihenkilötyöltä paljon. Hankkeessa esihenkilöiden työhyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi rakennetaan vertaissparrausryhmät, joiden tarkoituksena on mahdollistaa vertaistuellista reflektointia, haastavien ja kuormittavien tilanteiden purkua, asioiden ja kokemusten sekä osaamisen jakamista, vertaisoppimista sekä uusien näkökulmien ja ratkaisujen löytämistä yhdessä.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

 

Organisaatiomuutoksissa onnistumista tukee muutosten inhimillisen puolen johtamisen huomioiminen. Hankkeen kautta esihenkilöt saavat lisäksi muutosjohtamisen koulutusta, mikä suuntautuu erityisesti muutoksen läpivientiin työyhteisöissä ja tarjoaa työkaluja siihen.

”Haastavissa työelämän tilanteissa, kuten organisaatiomuutoksissa, jolloin erilaiset työn vaatimukset ja kuormitustekijät sekä epävarmuus lisääntyvät, on erityisen tärkeää pysähtyä ja ottaa tietoisesti aikaa oman hyvinvoinnin, palautumisen ja jaksamista tukevien asioiden tarkastelemiseen ja kehittämiseen”, Katri Aalto korostaa.

Henkilöstöjohtaja Katri Lehti kertoo, että Wiitaunionissa työhyvinvoinnin kehittäminen on nähty jo aiemmin tärkeänä ja nyt organisaatiomuutoksissa asian huomiointi on erityisen tärkeää.

”Tämä on tärkeä teema ja kannustankin esihenkilöitä sekä henkilöstöä nyt hyödyntämään hankkeen aikaista tarjontaa työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukena mahdollisimman paljon”, Katri Lehti toteaa.

VOIMAKEHÄ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Paaso / Vahvuuttamo Oy. VOIMAKEHÄ®-tavaramerkkiä, tuotetta ja konseptia voivat työssään hyödyntää lisenssivalmentajat.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta