Vapaa-aikatoimella useita avustuksia haettavissa – Hakuaika päättyy 10.3.

Julkaistu 06.02.2023

Viitasaaren vapaa-aikapalvelut on julistanut haettavaksi useita eri avustuksia, joissa kaikissa on hakuaika 10.3. mennessä.

Toiminta-avustukset urheiluseuroille ja nuorisojärjestöille
Hakemukseen tulee liittää vuoden 2022 toiminta- ja tilikertomus sekä vuoden 2023 talousarvio ja toimintasuunnitelma. Hakuaika 10.3. mennessä.

Kulttuurin kohdeavustukset järjestöille, yhteisöille, työryhmlle sekä yksityisille
Avustusta voi hakea yksittäisen, kohdeluontoisen hankkeen toteuttamiseen. Kohdeavustuksia myönnetään viitasaarelaisille yhdistyksille, muille  yhteisöille, työryhmille ja henkilöille koko vuoden ajan. Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi avustuksen käyttötarkoitus, kohteen kustannusarvio sekä hakijan yhteystiedot. Hakemuksen tulee olla perillä ennen tapahtuman tai toiminnan käynnistämistä. Hakuaika 10.3. mennessä.

Erityisavustus kulttuurin erillishankkeisiin
Viitasaaren kulttuuritoimen talousarvioon on varattu määräraha kulttuurin erillishankkeiden tukemiseen Viitasaarella. Avustuksilla tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on mm. parantaa kulttuurin saavutettavuutta, vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä tuoda kulttuuri lähemmäksi kuntalaisia. Avustusta voivat hakea yhteisöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat. Hakijataho voi olla myös paikkakunnan ulkopuolelta. Hakemuksesta tulee selvitä hankkeen pääasiallinen sisältö, vastuuhenkilöt, yhteystiedot, aikataulu sekä arvioidut kokonaiskustannukset. Hakuaika 10.3. mennessä.

Erityisavustus lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi
Viitasaaren liikuntatoimen kuluvan vuoden talousarvioon on varattu määräraha käytettäväksi toimenpiteisiin, jotka tähtäävät viitasaarelaisten lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseen. Avustusta voivat hakea yhteisöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat. Hakijataho voi olla myös paikkakunnan ulkopuolelta. Hakemuksesta tulee selvitä toimenpiteet, joilla voidaan edistää lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa, liikunnan järjestäjä, aikataulu, kohderyhmänä olevien lasten ja nuorten arvioitu määrä sekä arvioidut kokonaiskustannukset. Hakuaika 10.3. mennessä.

Avustusten hakeminen
Allekirjoitetut kirjalliset hakemukset liitteineen on toimitettava osoitteella Vapaa-aikatoimisto, Keskitie 10, 44500 Viitasaari. Hakemuslomakkeita saa vapaa-aikatoimistosta sähköpostitse liisa.hypponen@viitasaari.fi, kaupungintalon infosta ja verkkosivuilta.

Lisätietoa antaa vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihto.

Jorma Rihto

Vapaa-aikatoimenjohtaja

044 4597 570 Soita

Lisätietoja

Myös Viitasaaren kaupungin järjestöyhdyshenkilö.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta