Vesiensuojeluyhdistys aloittaa toiminnan Keski-Suomessa – Esittelytilaisuus ja minityöpaja Viitasaarella 19.2.

Julkaistu 31.01.2020

Vesiensuojeluyhdistystoimintaa ollaan käynnistämässä nyt myös Keski-Suomen alueella ympäristöministeriön kärkihankkeessa. Tule kuulemaan, mitä Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry -yhdistykseen liittyminen voisi omalta osaltanne tarkoittaa ja mitä hyötyjä sillä voitaisiin saavuttaa sekä tietysti kertomaan omia ideoita, toiveita ja tarpeita aloittavan yhdistyksen toiminnalle.

Vesiensuojeluyhdistystoimintaa ja hanketta tullaan esittelemään paikan päälle Viitasaaren kaupungintalon valtuustosaliin keskiviikkona 19.2.2020 klo 12 alkaen. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kuntien edustajien lisäksi myös muut paikalliset toimijat kuten yritykset, osakaskunnat, vesilaitokset, kalatalouskeskukset, yhdistykset jne. Kutsua voi vapaasti jakaa eteenpäin. Kahvituksen vuoksi ilmoittautumisia pyydetään suoraan hankkeen vetäjille ari.huhtala@kvvy.fi ja heikki.helle@kvvy.fi 12.2. mennessä.

Vesiensuojeluyhdistysten toiminta on hyvin laajaa aina talous- ja jätevesiasioista vesiluontoon ja edelleen matkailuun ja loma-asumiseen saakka. Alueella on varmasti tilausta mm. yhdistyksen tarjoamalle hankeavulle. Alueella virinneet vesistöjen kunnostushankkeet tai luontoreitistöhankkeet ovat saattaneet kaatua siihen, ettei niiden organisointiin ole aikaa tai osaamista. Hankeavun lisäksi yhdistys tarjoaa mm. neuvontaa ja koulutuksia sekä tekee maksullista tutkimustyötä ja muita toimeksiantoja. ELY:llä tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilla ei ole enää nykyisin juuri resursseja hanketyöhön tai muuhun ympäristönsuojelun edistämistyöhön, joten vesiensuojeluyhdistys on alueellisena, asiantuntevana ja puolueettomana toimijana kunnille ja muille toimijoille mainio kumppani. Monet haasteet ovat tämän alueen kunnille yhteisiä ja kuntien elinvoima nojaa selkeästi alueen rikkaaseen vesiluontoon. Yrityksille kuten muillekin jäsentahoille yhdistyksen jäsenyys korostaa ympäristövastuullisuutta ja mahdollisesti edistää rakennushankkeiden sosiaalista hyväksyttävyyttä. Vesiensuojeluyhdistykseen liittyneet jäsenet muodostavat samalla verkoston, jolla on yhteinen tavoite säilyttää meille elintärkeät puhtaat vesistöt ja pohjavedet.

OHJELMA
12.00 – 12.05 Avaus
12.05 – 12.35 Vesienhoidon ajankohtaiset kuulumiset
Vesienhoitotoimenpiteiden rahoitus
Ansa Selänne ja Lauri Kaisto, Keski-Suomen ELY-keskus
12.35 – 13.15 Esimerkkejä toimivista naapuriyhdistyksistä
Jukka Koski-Vähälä, Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Heli Jutila, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
13.15 – 13.25 Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry
Heikki Helle ja Ari Huhtala, VESY-Suomi-hanke
13.25 – 13.55 Kahvit
13.55 – 14.15 Vesiensuojelun suunnittelusta toteutukseen – case Vantaanjoki
Asko Särkelä, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry
Mahdolliset lyhytpuheenvuorot
14.15 – 14.45 Työpajatyö: Tulevaisuuden yhdistys
14.45 – 15.15 Työpajojen purku ja päätössanat

Muutokset mahdollisia.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n VESY-Suomi-hanke on ympäristöministeriön rahoitta­ma kärkihanke, joka alkoi tammikuussa 2019 ja päättyy kesällä 2020. Hankkeen tavoitteena on perustaa ja käynnistää alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta mm. Keski-Suomessa. Katso lisää www.vesiensuojelu.fi/vesy-suomi.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta