Viitasaarella edistetään vesistömatkailun edellytyksiä JTF-rahoitteisella hankkeella – Vesistökohteiden kunnostukseen lähes 500 000 euroa EU-rahaa

Julkaistu 14.09.2023

Vesistöjen suuri rooli Viitasaarella kasvaa entisestään, kun kaupunki aloittaa vesistömatkailuun kohdistuvan investointihankkeen. Hankkeen osittaisen EU-rahoituksen Viitasaaren kaupungille myönsi Keski-Suomen liitto.

Vesistökohteita korjataan, parannetaan ja rakennetaan viiteen eri toimenpidekokonaisuuteen jakautuvassa hankkeessa. Hankkeen sisältö tukee erityisesti pk- ja mikroyritysten toimintamahdollisuuksia ja edistää elinkeinorakenteen monipuolisuuden kasvua. Yritystoiminnan edellytysten kehittämisen lisäksi vesistökohteet palvelevat koko seutukunnan vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden virkistys- ja retkeilymahdollisuuksia. Syksyllä 2023 käynnistyvä hanke kestää kesäkuun 2026 loppuun saakka.

Hankerahoitus tulee EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hankkeen noin 700 000 euron budjetti sisältää investointien lisäksi ostopalveluina hankittavat suunnittelun, valvonnan ja urakoinnin. Kaupunkiorganisaatiossa hankkeesta vastaa pääasiassa tekninen toimi.

“Vesistöillä on suuri merkitys Viitasaarella ja koko Saarijärven-Viitasaaren-seutukunnalla. Niitä käytetään virkistäytymiseen ja yritystoimintaan jo nykyisin, mutta eri tahoilta on tullut paljon toiveita paremmista kohteista ja olemassa olevien rakenteiden parantamisesta. Hankkeen toimenpiteiden ansiosta vesistökohteiden käyttö laajenee ja monipuolistuu. Kehittämisestä on hyötyä koko alueen palveluille,” toimialajohtaja Juho Tenhunen iloitsee.

Keihärinkoskella, Keiteleen rannalla olevan Luotolan sataman ulkorakenteita ja satamarakennusta parannetaan entisestään. Näin edistetään mahdollisuuksia tarjota satamassa eri matkailupalveluita niin vesitse kuin teitä pitkin liikkuville.

Aivan keskustassa sijaitsevan Porthanin sataman vierasvenelaiturin kehittämisellä on tarkoitus tehdä koko keskusta-alueesta entistä houkuttelevampi kohde myös veneilijöille. Toimenpiteet ovat jatkumoa aiemmille toimenpiteille, esimerkiksi Pikkasen enemmän liiketoimintaa –hankkeen aikana kehitettiin muun muassa vanhasta yhteiskoulusta Lyhty Viitasaari –palvelukokonaisuus kahvilaravintoloineen.

Satamarakenteita uudistetaan myös Pihkurin satamassa, johon rakennetaan vierasvenelaiturit ja huoltorakennus. Kävelymatkan päässä ydinkeskustasta, Hotelli Pihkurin luona oleva satama tulee tarjoavan rauhallisen yöpymislaiturin palveluiden äärellä.

Taajama-alueella hankkeessa tehdään myös uuden Haukirinteen alueen loma-asuntoalueelle vievä katu, joka vauhdittaa palveluiden äärellä sijaitsevan vapaa-ajanasuntojen alueen toteutumista.

Viitasaarella on runsaasti erilaisia vesistöretkikohteita, joita ylläpitävät ja ovat ylläpitäneet eri tahot. Hankkeen aikana neljään rantautumispaikkaan Keitele-järvellä ja yhteen Muuruejärvellä tehdään uusia rakenteita tai kunnostetaan entisiä. Kaikista vesistöretkikohteiden toimenpiteistä neuvotellaan Metsähallituksen kanssa, ja tarkat toteuttamismuodot täsmentyvät neuvotteluiden myötä. Hankesuunnitelmassa Keiteleen Honkasaareen (Luotolansaaren luona oleva) on kaavailtu paljon toivotun erämaasaunan rakentamista. Mahdollisuuksien mukaan Keiteleen rantautumispaikkoihin tehdään esteettömät laiturit.

“Vesistömatkailua on kehitetty eri tavoin viime vuosien aikana esimerkiksi matkailuyritysten markkinointiosaamiseen liittyvissä hankkeissa sekä kaupungin omana toimintana vesistökohteiden kunnostuksina. Hankerahoituksella tehtävät uudet rakenteet palvelevat jo itsessään eri käyttäjäryhmiä, mutta käytön kasvaessa myös jatkokehitykseen on varmasti mahdollisuuksia,” Tenhunen pohtii.

Noin 700 000 euron hankkeessa JTF-rahoitusta on enintään 70 prosenttia eli noin 490 000 euroa. Kaupungin omarahoitusosuus on 30 prosenttia eli noin 210 000 euroa. Aiemmin Viitasaari on kertonut noin 3,125 miljoonan euron JTF-rahoituksesta Wiilo-logistiikkakeskuksen hankkeeseen. Kaupunki saa siis yhteensä enintään noin 3,6 miljoonaa euroa JTF-rahoitusta.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta