Viitasaarella suunnitellaan kylien palveluliikenteen järjestämistä – Kaupunginhallitus valitsi uuden talous- ja tietohallintojohtajan

Julkaistu 18.04.2023

Maanantaina 17.4.2023 kokoontunut Viitasaaren kaupunginhallitus päätti hyväksyä haja-asutusalueen palveluliikenteen suunnittelua koskevan tarjouksen. Suunnitelman laatiminen perustuu aiempaan päätökseen selvittää mahdollisuutta kaikille avoimesta kuljetuspalvelusta, joka tukisi kaikkia taajama-alueen ulkopuolella asuvia viitasaarelaisia. Linea Konsultit Oy:n hyväksytty tarjous suunnittelusta koskee pelkästään Viitasaarta tai Viitasaarta ja Pihtipudasta, jos Pihtiputaan kunta lähtee mukaan. Haja-asutusalueiden palveluliikenteen käynnistämiseen voi hakea ELY-keskukselta valtionavustusta enintään 50 prosentin osuuteen hyväksyttävistä kustannuksista.

Kaupunginhallitus päätti valita kaupungin talous- ja tietohallintojohtajaksi hallintotieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri ja hallinto- ja talouspäällikkö Salla Mannin. Varalle valittiin kauppatieteiden tohtori Jaakko Nurmi. Virka on uusi ja perustettiin Viitasaarelle, koska päättyvässä Wiitaunioni-yhteistyössä talous- ja tietohallinto on ollut Pihtiputaan vastuulla. Talous- ja tietohallintojohtaja vastaa kaupungin taloushallinnon sekä tietohallinto- ja digipalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä. Talous- ja tietohallintojohtaja kuuluu kaupungin konsernijohtoon ja johtoryhmään.

Kaupunginhallitus käsitteli myös useita hankkeita, joihin on tarkoitus hakea JTF-rahoitusta. Kokouksessa esiteltiin hankkeita, jotka liittyvät Viitasaaren logistiikkakeskus Wiiloon, vesistö- ja luontomatkailuun sekä digitaaliseen yhteisöllisyyden ekosysteemiin. Hankkeisiin ollaan hakemassa rahoitusta Keski-Suomen liiton hallinnoimasta, huhtikuun aikana avautuvasta EU-rahoituksesta. JTF on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jonka tarkoituksena on tukea alueita, joihin turpeen energiakäytöstä luopuminen vaikuttaa eniten.

Kokouksessa annettiin Viitasaaren lausunto YVA-menettelystä Äänekoskella sijaitsevasta Honkakankaan tuulivoimahankkeesta. Kalaniemen kylässä sijaitseva hankealue on Viitasaaren rajalla. Kaupunginhallituksen käsittelyssä oli tuulivoima-asia myös Pihtiputaan osalta, kun kokouksessa päätettiin osallistumisesta Pihtiputaan pohjoisosaan sijoittuvan Uusimon tuulivoimapuiston YVA-menettelyn seurantaryhmään. Viitasaaren edustajaksi nimitettiin Risto Rossi.

Kaupunginhallitus käsitteli myös eri luottamushenkilöistä koostuvien toimielinten kokoonpanoja. Vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen kaupunginvaltuusto päätti, että toimikaudet eivät ole koko neljän vuoden valtuustokauden mittaisia, vaan ne päättyvät toukokuun 2023 lopussa. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston sekä kaupunginhallituksen jäsenet varajäsenineen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus esittää, että nämä valinnat tehdään koko lopun valtuustokauden ajaksi. Viitasaaren vastuulla olevan, Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan loppukauden jäsenistä pyydetään esitykset yhteistoiminta-alueen kunnilta.

Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteisten lautakuntien kokoonpanojen esitetään jatkavan Wiitaunionin loppuun saakka ilman kokoonpanomuutoksia, vaikka myös niiden kahden vuoden toimikausista on päätetty aiemmin. Näiden lautakuntien, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan toiminta päättyy kuntapariyhteistön loppuessa 31.12.2023.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksessa käsitellyt asiat ja niiden sisällöt päätöksineen ovat luettavissa pöytäkirjassa, jossa on myös liitteitä.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta