Viitasaarelle suunnitellaan aurinkovoimalan rakentamista – Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen ja asettaa sen nähtäville

Julkaistu 13.06.2023

Viitasaarelle suunnitellaan aurinkovoimalan rakentamista. Maanantaina 12.6.2023 kokoontunut kaupunginhallitus hyväksyi aiesopimuksen kaupungin ja Skarta Energy Oy:n välillä. Aurinkovoimalan rakentamisen selvittäminen liittyy Wiitaseudun logistiikkakeskus Wiiloon, jonka rakentamista suunnitellaan Mustaniemen alueelle, keskustan pohjoispuolelle. Sopimuksen perusteella yhtiöllä on yksinoikeus selvittää eri näkökulmista, onko aurinkovoimalan rakentaminen kohteeseen kannattavaa. Jos logistiikkakeskus on sopiva kohde aurinkoenergian tuotantoon, Skarta Energy ja kaupunki pyrkivät vuoden 2023 loppuun mennessä neuvottelemaan uusiutuvan energian tuotantolaitoksen rakentamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Aurinkovoimalan mahdollinen rakentaminen on yksi toimenpiteistä, joilla kaupunki pyrkii 80 prosentin päästövähennykseen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Viitasaari on sitoutunut tavoitteeseen liittyessään Hinku-verkostoon marraskuussa 2022.

Pohjoisen Keski-Suomen kunnat ovat hakeneet rahoitusta yhteiselle hankkeelle ilmastosuunnitelmien laatimiseksi. Viitasaaren kaupunki sitoutui hankkeeseen kaupunginhallituksen päätöksellä. Kahdeksan kunnan yhteiselle hankkeelle on haettu yhteensä 360 000 euroa avustusta ympäristöministeriöltä. 45 000 euron kuntakohtaisessa hankerahassa ei ole edellytystä kuntien omaan rahoitukseen. Ilmastosuunnitelman laatiminen on kunnalle lakisääteinen velvollisuus viimeistään valtuustokaudella 2025-2029. Viitasaarella ilmastosuunnitelma tulee laatia jo aiemmin Hinku-verkoston jäsenyyden vuoksi. Yhteistä hanketta on valmisteltu Viitasaaren, Pihtiputaan, Kinnulan, Kivijärven, Kannonkosken, Kyyjärven, Karstulan ja Saarijärven kesken.

Suomessa on käynnissä valtakunnallinen TE-palveluiden uudistus, jossa työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Viitasaari lähtee osaksi pohjoisen Keski-Suomen työllisyysaluetta. Keski-Suomeen on suunniteltu kolmea työllisyysaluetta, jotka olisivat pohjoisen Keski-Suomen lisäksi Jyväskylän ja eteläisen Keski-Suomen alueet. Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueesta on tehty esiselvitys. Aluetta ollaan muodostamassa niin, että Äänekoski olisi vastuukunta ja työllisyysalueelle muodostetaan Äänekosken alaisuuteen lautakunta, jossa on alueen kuntien edustus. Muut työllisyysalueeseen kuuluvat kunnat ovat Pihtipudas, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Konnevesi, Uurainen, Laukaa ja Hankasalmi.

Kaupunginhallitus tutustui kokouksessaan vuoden 2022-2023 kaavoituskatsauksen, jossa käsitellään Viitasaaren kaupungilla ja maakunnan liitossa vireillä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia kaava-asioita. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaavoituskatsauksen ja asetti sen nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavoituskatsauksen varsinaisesta nähtäville tulosta tiedotetaan erikseen, mutta se on luettavissa jo esityslistan liitteenä. Samalla Kiminkiniemen rantakaavan osittainen kumoaminen laitettiin samalla vireille tietyllä alueella maanomistajien pyynnön myötä.

Kokouksessaan kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Viitasaaren maapoliittisen ohjelman vuosille 2023-2028. Muun muassa maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet käsittävä ohjelma etenee seuraavaksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Maapolitiikalla kaupunki ennakoi ja suunnittelee asumisen ja elinkeinotoiminnan tarpeita vastaavaa, riittävää ja kohtuuhintaista tonttitarjontaa. Samalla huomioidaan eri lähipalveluiden kustannustehokas järjestäminen ja kunnallistekniikan verkoston käyttö.

Kaupunginhallitus päätti hankkia sähköavusteisen vieripyörän, jonka kaupunki luovuttaa Palvelutalo Lehtolan käyttöön. Vieripyörän avulla erilaiset erityisryhmät pääsevät pyöräilemään sujuvasti, sillä pyörässä kaksi henkilöä istuu vierekkäin ja ohjaaminen ja polkeminen on turvallista. Hankinta ja lahjoitus perustuvat valtuustoaloitteeseen, jonka kaikki valtuustoryhmät jättivät aiemmassa kaupunginvaltuuston kokouksessa. Lähes kolmanneksen pyörän hankinnasta aiheutuvista kuluista kattavat Lehtolan henkilökunnan keräämät varat. Valtuutetut luopuivat edellisen kokouksen kokouspalkkioista hankintaa varten ja kaupunki kattaa jäljelle jäävän osuuden.

Kaupunginhallitukselle esiteltiin Wiitaunionin eli Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntaparin henkilöstöraportti vuodelta 2022. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin eroja luottamustoimista. Erojen hyväksymisen ja uusien jäsenten valinnan tekee kaupunginvaltuusto. Kesäkuun alussa aloittanut uusi kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen piti kokouksessa myös katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Kokouksessa käsitellyt asiat ja päätökset ovat luettavissa liitteineen pöytäkirjasta.

 

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta