Viitasaarelle suunnitellaan tuulivoimaloita – Kaupunki tekee päätökset osaltaan myöhemmin

Julkaistu 25.09.2023

Viitasaarelle tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa tuulivoimapuisto, kun Eolus Finland Oy on aloittanut tuulipuiston valmistelun Viitasaaren Viitakankaalle.

Hanke on kartoitusvaiheessa, jossa yhtiö tekee erilaisia selvityksiä ja käy neuvotteluita eri tahojen kanssa. Eolus Finland on käynyt alustavaa keskustelua myös Viitasaaren kaupungin edustajien kanssa ja esitellyt hanketta luottamushenkilöille.

Suunnitelma-alue on lähellä Nelostietä Viitasaaren pohjoisosassa, noin 10 kilometrin päässä keskustaajamasta Viitakankaan, Pasalan ja Löytänän kylien välisellä alueella. Kaupunki ei ole tässä vaiheessa tehnyt päätöksiä tuulivoimapuistoon liittyen. Kaupungin päätökset esimerkiksi kaavoituksesta tehdään myöhemmin.

Yhtiö vastaa oman toimintansa viestinnästä, kaupunki tiedottaa vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita sekä muita asiasta kiinnostuneita omasta päätöksenteostaan ja muista toimenpiteistään hankkeeseen liittyen. Tässä vaiheessa kaupunki tiedottaa hankkeen keskeisistä, tiedossa olevista asioista, päätöksenteosta kerrotaan prosessin mahdollisissa myöhemmissä vaiheissa.

Tämän hetken suunnitelmissa alueelle on suunniteltu 19 voimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja roottorin halkaisija 170 metriä. Yhtiö tutkii mahdollisuutta asentaa aurinkopaneeleja ja energianvarastointiratkaisuja samaan kokonaisuuteen.

Yhtiön mukaan voimaloista on vähintään 1,5 kilometrin etäisyys vakituisiin ja vapaa-ajan asuntoihin. Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimapuisto on noin 10 kilometrin etäisyydellä. Suunnitelman kohteena oleva alue on määritelty Maakuntakaava 2040:sessa tuulivoima-alueeksi. Maakuntakaava 2040 on ehdotusvaiheessa ja siihen voi tutustua Keski-Suomen liiton verkkosivuilla. Voimassaolevassa maakuntakaavassa voimaloiden läheisyydessä on kaksi NaturaSAC-aluetta, jotka on huomioitu suunnitelmissa.

Investoinnin kokonaisarvoksi Eolus Finland kertoo 205 miljoonaa euroa. Suunnitteilla olevan mukaisesta tuulivoimapuistosta olisi yhtiön mukaan keskimäärin noin 400 000 euron vuosittaiset kiinteistöverotulot kaupungille elinkaarensa ajalta, yhteisöveron määrän kerrotaan olevan mahdoton arvioida.

Maanomistaja alueella on Finsilva Oyj, jonka kanssa Eolus Finland on tehnyt vuokrasopimukset kaikkien voimaloiden osalta. Eolus Finland on ilmaissut kiinnostuksensa yhteistyöhön myös muiden alueen maanomistajien kanssa. Sähköliittymämahdollisuuksia on useita, joista yhtiö keskustelee Fingridin kanssa.

Eolus Finlandin yhteyshenkilö on Project Development Manager Pentti Savolainen. Hänet tavoittaa puhelimitse 040 537 6111 ja sähköpostilla pentti.savolainen@eolusvind.com.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta