Viitasaaren arvokkaan vanhan yhteiskoulun korjaus- ja muutostyöt laajenevat odotettua suuremmaksi – Lähes 120-vuotiaan rakennuksen tulevaisuuteen panostetaan

Julkaistu 29.06.2022

Viitasaaren vanhan yhteiskoulun korjaus- ja muutostöitä tullaan tekemään aiemmin esitettyjä suunnitelmia laajemmin. Viitasaaren kaupunki on muuttamassa kouluksi vuosina 1907-1908 tehtyä hirsirakennusta yritys- ja palvelukäyttöön. Rakennukseen tulevaa kahvila-ravintolaa on suunniteltu ja aikataulutettu yrittäjän kanssa. Muutokset suunnitellaan niin, että tilat mahdollistavat myös muuta yritystoimintaa.

Rakennustöiden suunnittelussa pyritään ennakoimaan Viitasaaren keskustassa, Nelostien varressa sijaitsevan rakennuksen käytön kasvavat tarpeet.

”Rakennus on merkittävä osa paikallista historiaa monella tavalla. Vanhan yhteiskoulun sijainti ja tunnettuus tekevät siitä tärkeän osan paikkakunnan keskustaa ja jatkossa myös palvelutarjontaa. Uusi käyttö on herättänyt jo tässä vaiheessa runsaasti kiinnostusta”, Pikkasen enemmän liiketoimintaa -hankkeen projektipäällikkö Hannu Nevala taustoittaa. EAKR-rahoitteisessa hankkeessa on haettu tiloihin yrittäjä ja kartoitettu muuta palveluverkostoa. Rakennuksen korjaus- ja muutostyöt eivät kuulu hankkeeseen, vaan niistä vastaa Viitasaaren kaupunki.

Tavoitteena on tehdä saneeraustoimenpiteet niin kattavasti, että tiloissa käynnistyvää yritystoimintaa ei tarvitse keskeyttää myöhemmin tehtävien kunnostusten vuoksi. Tämä huomioiden tehtävän työn määrä kasvaa merkittävästi aiemmin suunnitellusta, koska rakenteita purkaessa esiin on tullut uusia huomioitavia asioita. Työn laajuuden kasvaminen merkitsee sekä aikataulu- että kustannusmuutoksia. Alunperin heinäkuulle 2022 tavoiteltua käyttöönottoa tullaan siirtämään vuoteen 2023. Muutokseen vaikuttavat osaltaan myös yleinen maailmantilanne sekä komponenttien toimitusaikojen pidentyminen.

”Korjaus- ja muutostyöt kohentavat yritystoiminnan edellytyksiä, lisäävät kohteen vetovoimaa sekä varmistavat, että historiallisesti merkittävä rakennus säilyy Viitasaarella keskeisessä roolissa myös tulevaisuudessa”, teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen kertoo.

Töiden laajuus, aikataulu ja budjetti täsmentyvät kesän 2022 aikana, kun asiaa käsitellään kaupunkiorganisaatiossa.

Ulkopinnoiltaan suojellussa rakennuksessa ei ole tehty sen historian aikana kattavia peruskorjauksia. Muutoksia tiloissa on tehty vuosien varrella lukuisia tarpeiden ja talotekniikan kehittyessä muun muassa lämmityksen, näkyvien seinäpintojen ja lvi-tekniikan osalta. Lisäksi rakennukseen on tehty myös laajennusosa Nelostien puoleiseen päätyyn.

Rakennuksen sisäosia on purettu vuodesta 2021 lähtien. Kun hirsiseiniä on saatu 1980-luvulla tehtyjen levytysten alta esiin, on paljastunut, että ulkoseinät ovat kallistuneet ulospäin. Aiemmin tehtyjen pintarakenteiden perusteella kallistuminen on tapahtunut vuosikymmeniä sitten. Seinien kallistuminen edellyttää toimenpiteitä, jotka täsmentyvät myöhemmin. Tällä työllä voi olla vaikutuksia myös muihin rakenteisiin.

Myös alapohja- ja lattiarakenteet tullaan käymään perusteellisesti läpi, sillä tähän mennessä puretuista lattioista on löytynyt orgaanisia eristeitä. Rakenteiden tutkiminen ja korjaaminen on tärkeää myös laadukkaan sisäilman takia. Vanhan yhteiskoulun muutostöissä asian huomiointi korostuu erityisesti, sillä ravintolakäytön vuoksi tiloissa tehostetaan ilmanvaihtoa, joka tulee muuttamaan olosuhteita rakennuksessa.

Rakennuksen muutostyöt ja niiden suunnittelu tehdään yhteistyössä tiloihin tulevan yrittäjän, sisustusarkkitehdin sekä eri suunnittelijoiden kanssa. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan kesäkuussa esittää kaupunginhallitukselle, että rakennuksen ensimmäisen kerroksen alapohja korjataan rakennuksen ns. vanhalta osalta ja rakennuksen muodonmuutokset vakioidaan nykytilaan. Samalla uusittaisiin sähköistys ensimmäisen kerroksen osalta tarvittavin osin sekä keittiön ja wc-tilojen osalta uusitaan ilmanvaihto.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta