Viitasaaren kaupunki osallistuu vaelluskalojen elinympäristön kunnostamiseen – Kaupunginhallitus antoi lausunnon valtionosuuksista ja hyvinvointialueiden rahoituksesta

Julkaistu 30.05.2023

Maanantaina 29.5.2023 kokoontunut Viitasaaren kaupunginhallitus päätti myöntää 10 000 euroa Kärnän koskien vaelluskalojen elinympäristön kunnostamiseen Koliman koskiosakaskunnalle. Kunnostuksen katsotaan edistävän myös luontomatkailua valtakunnallisesti tunnetulla koskireitillä. Koskiosakaskunta on hakenut kunnostukseen rahoitusta myös muilta tahoilta. Kaupungin rahoituksen ehdoksi kaupunginhallitus asetti sen, että myös ELY-keskuksen rahoitus on vähintään 10 000 euroa. Koliman ja Keiteleen kalatalousalueet ovat jo myöntäneet rahoitusta kunnostukseen. Viime vuonna kaupunki rahoitti Myllyjoki-Mäntyläjoki-hankesuunnitelman laatimista, ja nyt kunnostussuunnitelma on valmistunut.

Viitasaari antoi lausunnon valtiovarainministeriölle kunnan peruspalveluiden valtionosuuden ja hyvinvointialueen rahoituksesta annettujen asetusten muuttamisesta. Asetusmuutosten luonnokset liittyvät muun muassa siihen, että kuntien ja hyvinvointialueen rahoitukseen liittyvään tarkastelujaksoon 2021-2022 voisi esittää poikkeuksia tilinpäätöstietoihin ja näin kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus vastaisi paremmin toteutuneita kustannuksia ja tuottoja. Viitasaaren kaupungin mukaan asetusmuutokset tavoitteineen ovat kannatettavia ja oikeansuuntaisia. Lausunnon mukaan oikaistavat erät tulee ottaa huomioon täysimääräisinä kuntien ja alueiden oikeudenmukaisen kohtelun ja asetusmuutosten tavoitteiden toteutumiseksi. Kaupunginhallituksen mukaan myös kuntien rahoitusjärjestelmä tulee pikaisesti uudistaa vastaamaan uuden kunnan lakisääteisiä tehtäviä.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan toimikauden 1.6.2023-31.5.2025 viitasaarelaisjäsenet valitaan seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa, esittää kaupunginhallitus. Kahdeksan kunnan yhteisessä lautakunnassa on kaksi viitasaarelaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Toinen viitasaarelaisista jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi.

Kaupunginhallitus päätti laittaa Kiminkiniemen rantakaavan osittaisen kumoamisen vireille. Rantakaavan kumoamista hakivat rantakaavan kyseisen alueen maanomistajat. Hakijoiden mukaan vuonna 1988 vahvistettu rantakaava ei vastaa nykyisiä vaatimuksia. Rantakaavan kumoamisen jälkeen alueella noudatetaan Keski-Keiteleen rantayleiskaavaa.

Kaupunginhallitus käsitteli myös muun muassa ostotarjousta tilasta ja luottamustoimen päättymistä. Asioihin ja päätöksiin voi tutustua kaupunginhallituksen pöytäkirjassa, jossa myös liitteitä.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta