Viitasaaren uusi kaupunginjohtaja aloittaa kesäkuussa – Kaupunginhallitus käsitteli malminetsintää ja uusia lautakuntia

Julkaistu 25.04.2023

Viitasaaren kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan maanantaina 24.4.2023 kaupunginjohtajan virkavaalin. Kaupunginvaltuusto valitsi 6.3.2023 kaupunginjohtajaksi Helena Vuopionperä-Kovasen ja vaali on tullut lainvoimaiseksi. Kaupunginhallitus totesi, että Vuopionperä-Kovanen on toimittanut hyväksytyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja ottanut viran kirjallisesti vastaan. Kaupunginhallitus vahvisti kokonaispalkaksi 9000 euroa kuukaudessa. Helena Vuopionperä-Kovanen aloittaa Viitasaaren kaupunginjohtajana 1.6.2023. Kaupunginhallitus päätti, että uuden kaupunginjohtajan kanssa tehdään johtajasopimus, jonka valmistelee työnantajan puolelta kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt Akkerman Finland Oy:n malminetsintälupahakemuksen Kolima-järven eteläpuoleiselle alueelle. Kaupunginhallitus antoi joulukuussa 2022 lupahakemukseen kielteisen lausunnon, joka perustui muun muassa pohjavesialueen ja luontoarvollisesti arvokkaiden alueiden läheiseen sijaintiin sekä mahdollisuuteen aiheuttaa merkittävää haittaa ihmisten terveydelle, paikalliselle asutukselle tai elinkeinotoiminnalle. Lausunnon jälkeen Koliman rantayleiskaava on rajattu pois hakemusalueesta. Luvanhakija on antanut vastineen kaupunginhallituksen lausuntoon ja Tukes on tehnyt kannanoton annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. Kaupunginhallitus totesi, että kaupungin tekemän selvityksen perusteella lupapäätöksestä valittamiseen ei ole perusteita, mutta kaupungin kielteinen kanta on tullut jo tiedoksi toimijalle myös hankkeen jatkoa ajatellen.

Kaupunginhallituksessa käsiteltiin TE-palveluiden uudistusta, sillä tänä keväänä hyväksytyn lakimuutoksen johdosta TE-palvelut siirtyvät vuoden 2025 alussa kuntien vastuulle. Palvelut toteutetaan jatkossa vähintään 20 000 henkilön työvoimapohjan kokoisilla työllisyysalueilla. Pohjoisessa Keski-Suomessa on tehty vuonna 2022 esiselvitys vastuukuntamallista, jossa Äänekoski toimisi palveluiden järjestäjänä. Työvoimapohja on laajenemassa yli 31 000 henkilöön, kun vielä Laukaan ja Hankasalmen kunnat lähtevät työllisyysalueeseen mukaan. Kaupunginhallitus merkitsi selvityksen loppuraportin ja sen esittelyn jatkotoimenpide-ehdotuksineen tiedoksi. Varsinainen päätös työllisyysalueeseen liittymisestä tehdään myöhemmin tänä keväänä.

Nuorisovaltuuston johdolla suunnitellun ViitasaariPride-tapahtuman ajankohdaksi on päätetty 5.-11.6.2023. Aiemmassa kaupunginhallituksen kokouksessa päätettiin, että vapaa-aikatoimi järjestää suunnittelutapaamisen nuorisovaltuuston, yhdistysten ja yritysten kanssa. Suunnittelutapaamisessa käsiteltiin muun muassa ehdotusta liputuksesta kaupungin lipputangoissa. Kaupunginhallitus päätti suljetun lippuäänestyksen jälkeen liputtaa yhtenä päivänä pride-lipulla sekä Suomen lipulla Nelostien risteyksessä keskustan kohdalla ja pride-lipulla Kartano-nuorisotilan ja koulukeskuksen pihoilla. Päätös tulee kuitenkin käsitellä seuraavassa kokouksessa uudestaan, sillä kokouksen jälkeen todettiin, että kuntalain mukaan äänestys tulee suorittaa avoimena äänestyksenä.

Viitasaarella kaupunki tukee yhdistys- ja yhteisötoimintaa välirahoittamalla kehittämishankkeita, sillä varsinainen hankerahoitus maksetaan vasta kustannusten toteutumisen jälkeen. Yksi tällainen hanke on Viitasaaren Lumikot Moottorikerho ry:n Yhdysreitit kuntoon -hanke, jossa tehdään moottorikelkkareittejä. Yhdistys haki hankkeen toteutumisajan jatkuessa 31.12.2023 saakka myös välirahoituksen takaisinmaksulle jatkoaikaa. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että lisäaikaa myönnetään 30.6.2024 saakka viimeisten maksatuserien saamiseen saakka. Yhdistyksen edellytetään lyhentävän lainaa välittömästi sitä mukaa, kun se saa ELY-keskukselta tukirahamaksatuksia.

Wiitaunioni-kuntapariyhteistyön purkautumisen johdosta Viitasaarelle ollaan perustamassa kaksi uutta lautakuntaa. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että perustettavat lautakunnat ovat Elinympäristön ja asumisen lautakunta sekä Sivistys- ja hyvinvointilautakunta. Näihin lautakuntiin kumpaankin valtuustolle esitetään valittavaksi yhdeksän jäsentä, yhdeksän varajäsentä sekä puheenjohtaja, jonka tulee olla kaupunginvaltuutettu. Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteiset sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta toimivat vuoden 2023 loppuun saakka. Uudet lautakunnat tulevat toimimaan aluksi suunnittelulautakuntina ja vuoden 2024 alusta lähtien varsinaisina lautakuntina.

Kaupunginhallitus käsitteli myös Wiitaunionin kotouttamisohjelman päivitystä. Päätöksiin ja käsiteltyihin asioihin voi tutustua kokouksen pöytäkirjassa.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta