Viitasaari ehdottaa Pokelle yhteisen toimintamallin luomista vetovoiman vahvistamiseksi – Kaupunginhallitus päätti hankerahoituksesta ja antoi lausuntoja eri toimijoille

Julkaistu 26.09.2023

Viitasaaren kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 25.9.2023. Kokouksessa varattiin noin 24 000 euron omarahoitusosuus Ketterien kokeilujen elinvoimahautomo –hankkeeseen. Hakemusvaiheessa olevan hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 475 000 euroa, josta haetun hankerahoituksen on tarkoitus kattaa 95 prosenttia. Vuosille 2024-2026 haetussa hankkeessa on tarkoitus erityisesti edistää nuorten ja digiosaajien osallisuutta kaupungin kehittämiseen ketterillä kehittämiskokeiluilla. Nyt haettu hanke pohjautuu elokuussa päättyneessä Digikeskus-hankkeessa tehtyihin havaintoihin ja suunnitelmiin toiminnan kehittämisestä. Kaupungin ja sen omistaman Kehittämisyhtiö Witaksen lisäksi hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Keski-Suomen hyvinvointialueen osallisuustyö ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Witas on hakenut hankkeelle rahoitusta Maaseudun kehittämisrahoituksen Älykkäät kylät -tukimuodosta.

Kokouksessa hyväksyttiin sivistyslautakunnan antama Viitasaaren lausunto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän (Poke) vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Lausunnossa muistutettiin, että vetovoimainen koulutusyksikkö Viitasaarella on tärkeä työvoimatarpeen, osaamistarpeen kehittämisen sekä yhteistyön näkökulmasta. Nopeat toimenpiteet esimerkiksi tuulivoima- ja aurinkoenergia-alan osaajien kouluttamiseksi WindSoLab-hankkeessa nähtiin kiitettävänä toimintana. Viitasaaren näkökulmasta Poke on alueen merkittävä toimija ja yhteistyö kaupungin eri palveluiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa vahvistaa alueen veto- ja pitovoimaa. Tämän tavoitteen edistämiseksi Viitasaari ehdottaa uutta toimintamallia, jota ryhtyisi suunnittelemaan oma työryhmänsä.

Viitasaarella on tällä hetkellä ulkomailta lähtöisin olevia tilapäisen suojelun asukkaita ja heitä arvioidaan olevan maaliskuun 2024 loppuun mennessä paikkakunnalla 43 henkilöä. Asunto- ja työtilanteesta sekä mahdollisesta muusta ulkomailta tulevasta työvoimasta johtuen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Viitasaari ei varaa kuntapaikkoja vuodelle 2024 oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, kiintiöpakolaisille ja kotikunnan saaneille tilapäistä suojelua saaville. Tilannetta on tarkoitus tarkastella uudelleen jälleen vuoden päästä samalla, kun kaupungin omat kotouttamiseen käytettävät resurssit Wiitaunionin purkautumisen jälkeen on selvitetty.

Kaupunginhallitus päätti tammi-helmikuussa 2024 järjestettävän presidentinvaalien äänestyspaikoista. Ennakkoäänestys järjestetään Viitasaaren kaupungintalolla. Yleistä ennakkoäänestyspaikkaa täydennetään liikkuvalla ennakkoäänestyspaikalla, kun kirjastoauto toimii aiempien vuosien tapaan kiertävänä äänestysautona eri kyläkunnilla. Ennakkoäänestys järjestetään myös eri hoivayksiköissä laitosäänestyksenä. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat keskeisellä äänestysalueella kaupungintalo, läntisellä äänestysalueella Huopanan koulu ja itäisellä äänestysalueella Kymönkosken koulu. Äänestyksestä ja äänestyspaikoista tiedotetaan Viitasaarella tarkemmin lähempänä presidentinvaaleja.

Kaupungin tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksessaan huomioita toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginhallitus antoi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle lausuntonsa arviointikertomuksessa tehtyihin havaintoihin, johtopäätöksiin ja suosituksiin. Hallituksen lausunto käsittää myös teknisen lautakunnan sekä sivistyslautakunnan lausunnot ja Viitasaaren lukion antamat selvitykset.

Pohjoisessa Keski-Suomessa on seitsemän kunnan yhteinen aluekehittämisen Sydänsuomessa-toimintamalli. Aiemmin mukana olevat kunnat ovat rahoittaneet toimintaa kuntalaisten lukumäärään perustuvalla rahoituksella, yhteensä 7,5 euroa / kuntalainen. Aluekehittämisen Kuntatiimi on esittänyt, että vuosina 2024-2027 rahoitus olisi yhteensä kiinteä 165 000 euroa, jonka kunnat maksaisivat asukasmäärien suhteessa. Rahoitustavan muutos mahdollistaisi toiminnan ja talouden suunnittelun pidemmällä aikajänteellä. Viitasaaren osuus on nyt 45 525 euroa ja se kasvaisi esitetyssä mallissa 53 126 euroon. Myös muiden kuntien kuntaosuudet kasvaisivat, koska kokonaisbudjetti kasvaisi nykyisestä noin 141 000 eurosta. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen, lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallitus hyväksyi Keski-Suomen liiton talousarviota ja toimintaa koskevan esityksen. Liiton taloutta sopeutetaan monin tavoin. Vuodelle 2024 esitetään jäsenkuntien maksuosuuksien korottamista kahdella prosentilla, jolloin Viitasaaren osuus tulee vuonna 2023 olemaan 72 127 euroa nykyisen 70 298 euron sijaan. Taloussuunnitelmaan ei kuulu korotuksia suunnitelmavuosille 2025 ja 2026.

Viitasaaren kaupunki omistaa kasvullista metsämaata lähes 700 hehtaaria eri puolilla paikkakuntaa. Metsäomaisuudesta on hoitosopimus Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen kanssa. Vuoden 2024 suunnitelman mukaan myyntituotoiksi ennakoidaan noin 110 000 euroa ja esimerkiksi raivauksista ja istutuksista aiheutuu kuluja kaikkiaan noin 13 300 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman ja varautuu talousarviossa esitettyihin menoihin ja tuloihin.

Vuoden lopussa päättyvän Wiitaunionin hallintosääntöön ollaan tekemässä pieniä muutoksia Pihtiputaan suunnittelulautakuntien esittelijöiden osalta. Kaupunginhallitus hyväksyi muutokset ja esittää niiden hyväksymistä myös kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus käsitteli myös muun muassa maapohjan käyttöoikeutta, tilanostotarjousta, kaupunginjohtajan katsausta ajankohtaisiin asioihin. Kokouksen asioihin ja päätöksiin voi tutustua lukemalla tarkastamattoman pöytäkirjan (PDF), liitteet esityslistan yhteydessä.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta