Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan

Rekisteröidyllä on joukko EU:n Tietosuoja-asetuksen säätämiä oikeuksia henkilötietoihinsa. Sen osuuden näistä oikeuksista, joka liittyy rekisterinpitäjän tuottamaan viestintään, kaupunki tarjoaa tämän sivuston kautta. Tämän lisäksi rekisteröidyllä on, soveltuvilta osin, oikeus:

– tarkistaa, oikaista tai täydentää, tai poistaa rekisteriin merkittyjä tietoja
– rajoittaa ja vastustaa käsittelyä
– siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomaa kuitenkin, että tietoja ei voi vaatia poistettavaksi rekistereistä, joita ylläpidetään lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi.

Kun haluat käyttää oikeuksiasi tietyn rekisterin osalta, toimi seuraavasti:

1) Täytä oheinen tietopyyntölomake ja toimita se omakätisesti allekirjoitettuna henkilökohtaisesti kaupungintalon tai terveyskeskuksen infopisteeseen. Vastaavat paperiset lomakkeet löydät myös kaupungintalon ja terveyskeskuksen infopisteistä. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta.

2) Infopisteessä sinut tunnistetaan ajokortista, passista tai muusta hyväksyttävästä henkilöllisyystodistuksesta ja pyyntösi otetaan käsiteltäväksi.

3) Kaupunki pyrkii vastaamaan kuukauden kuluessa pyyntösi saapumisesta. Vastaus toimitetaan kirjeitse kotiosoitteeseesi tai tiedot esitellään sinulle kaupungin toimitiloissa.

Lomakkeet rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi löytyvät täältä:

Tietojen tarkistaminen                                      Tietojen täydentäminen tai oikaiseminen

Suostumuksen antaminen tai peruminen              Käsittelyn vastustaminen, rajoittaminen

Hae sivustolta