Yli 75-vuotiaiden taajaman ulkopuolella asuvien kyselyyn vastattiin aktiivisesti – Palvelutarpeista ja asiakaskokemuksista saatiin tärkeää tietoa

Julkaistu 15.11.2022

Viitasaaren kaupungin vanhuspalvelut teki syksyllä 2022 kyselyn keskustaajaman ulkopuolella asuville, vähintään 75-vuotiaille viitasaarelaisille. Paperisena kyselylomakkeena yli 300 kuntalaiselle lähetettyyn kyselyyn saatiin 194 vastausta, joten vastausaktiivisuus oli 61,6 prosenttia. Laajalle levittyvällä Viitasaarella vastausten määrä oli jakaantunut tasaisesti ja kahdeksalta kyläkunnalta eri puolilta kaupunkia oli yli kymmenen vastaajaa kultakin.

Kyselyn tuloksia käytetään ennakkoon suunnitellulla tavalla kaupungin omassa työssä terveyden ja hyvinvoinnin parissa. Tulosten pohjalta suunnitellaan konkreettisia toimenpiteitä. Tulokset välitetään myös Keski-Suomen hyvinvointialueelle, joka ottaa vastuun terveydenhuollosta vuoden 2023 alussa. Kysely toteutettiin Viitasaaren kaupunginvaltuuston päätöksen johdosta.

Vastanneista lähes kaikki (187) asuvat omakotitalossa ja puu (156) on yleisin lämmitysmuoto. Yhtä vastaajaa lukuunottamatta juokseva vesi tulee sisälle, samoin suurimmalla osalla käytössä on sisä-wc, sauna ja suihku. Kyselyn perusteella suurin osa (137) kulkee omalla autolla, myös sukulaisten (59) ja tuttavien (21) kyydillä kulkevia oli paljon. Vaikka 23 vastaajaa kertoi, ettei pääse asioimaan tarpeeksi usein, 72 prosenttia vastaajista katsoi pääsevänsä asioimaan riittävän usein.

Suurin osa vastaajista kertoo selviävänsä itsenäisesti kauppa-asioinnista, ruoanlaitosta, apteekkiasioista, terveyspalveluista, siivouksesta ja pankkiasioista. Sähköisiä palveluita vastanneista käytti enemmän kuin odotettiin, sillä pankkiasioinnin tietokoneella hoitaa 71 vastaajaa. Saman verran käyttäjiä oli maksupalveluilla. Vastaajista 38 kertoo käyvänsä pankissa. Halukkuutta teknisten laitteiden ja etäyhteyksien käyttöön on 49 vastaajalla. Lähes saman verran ei halua käyttää edellä mainittuja laitteita (40).

Terveyspalveluihin suurin osa on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä (yhteensä 64 %), kun tyytymättömiä ja erittäin tyytymättömiä oli yhteensä 13 prosenttia. Terveyspalvelut olivat kysytyistä eniten käytetty palvelu ja viimeisen vuoden aikana vastaajista eniten käyttöä on ollut lääkärin vastaanotolla. Vain pienellä osalla on kotihoitoa/kotisairaanhoitoa (10 vastaajaa) ja esimerkiksi vain neljällä vastaajalla ateriapalvelu. Erilaiset kotona toteutettavat palvelut ovat selvityksessä useammalla kuin nykyisiä käyttäjiä on.

Tulevaisuuden tilanteen ennakointiin saatiin vain pieneltä osalta vastaajista vastauksia. Lähes 30 vastaajaa kertoo kuitenkin aikovansa asua 5 vuoden päästä kotonaan. Yli puolet vastaajista asui puolisonsa kanssa, mutta myös yksin asuvia on runsaasti. Avoimissa vastauksissa joitain huoletti se, miten kotona selviytyy sitten, kun puolisoa ei enää ole. Muissa avoimen kysymyksen kommenteissa esiin nousi lääkäriin pääsy sekä tyytyväisyys terveyspalveluihin.

Vastausten laajempi koonti on PDF-tiedostossa.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta