Karhukorven tuulivoima-alueen osayleiskaavan sopimusta täydennettiin – Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen yhteispalvelusta Kelan kanssa

Julkaistu 10.04.2024

Viitasaaren kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 8.4.2024 kokouksessaan Karhukorven tuulivoimayleiskaavan käynnistämissopimuksen täydennettynä. Täydennykset koskevat hankeyhtiön nimeä (Karhukorpi Energia Oy, jonka y-tunnus on sama kuin alkuperäisessä sopimuksessa) sekä lausumat mahdollisuudesta, jossa prosessi ei saa lainvoimaa. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 2.4.2024 antaman välipäätöksen mukaan hallinto-oikeus ei estä 20.11.2023 tehdyn päätöksen täytäntöönpanoa. Täydennetyn käynnistämissopimuksen mukaan hanketoimija voi omalla vastuullaan ja omalla kustannuksellaan edistää eri toimenpiteitä, vaikka kaupunginhallituksen aiemmasta päätöksestä on valitettu ja on mahdollista, että se ei saa lainvoimaa. Noin 10 kilometriä Viitasaaren keskustaajamasta pohjoiseen oleva hankealue on Viitakankaan kylällä, Nelostien varressa. Tarkemmat tiedot ovat koontisivulla osoitteessa viitasaari.fi/tuulivoima.

Kaupungintalolla sijaitsevassa asiointipisteessä voidaan tarjota jatkossa osana yhteispalvelua myös Kelan asiointia, päätti kaupunginhallitus. Kela on arvioinut, että nykyisenlaisen ajanvarauspalvelun tarjoamiselle Viitasaarella ei ole tarvetta sähköisen asiakaspalvelun osuuden kasvun myötä. Tämän johdosta Kela on selvittänyt yhteistyömahdollisuuksia kaupungin kanssa. Kaupungin näkökulmasta kuntalaisten asiointimahdollisuuksien turvaaminen myös jatkossa on tärkeää, koska kaikilla käyttäjillä ei ole verkkopalveluihin osaamista ja mahdollisuuksia. Alustavan tiedon mukaan muutokset tulevat voimaan 1.9.2024 alkaen, mutta palvelujen sisällöstä ja aikataulusta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Sydän-Suomen jätelautakunnalle jätehuoltomääräysluonnoksesta. Kaupunginhallitus antoi elinympäristön ja asumisen lautakunnan kannanoton perusteella lausunnon, jossa kiinnitettiin huomiota biojätteen keräykseen aluekeräyspisteillä ja sen merkitykseen. Kaupunginhallitus pyytää jätelautakunnalta, että aluekeräyspisteille jätetään toistaiseksi biojäteastia.

Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen velkasitoumus, jonka sopii alle 12 kuukauden rahoitustarpeisiin kuten maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan. Kaupunginhallitus päätti, että kaupungilla olevan Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman enimmäismäärä nostetaan 3 miljoonasta eurosta 6 miljoonaan euroon. Muissa rahoituslaitoksissa olevista kuntatodistusohjelmista, joiden enimmäismäärät ovat yhteensä 4 miljoonaa euroa, luovutaan.

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2024 europarlamenttivaalien ulkomainonnasta. Viitasaarella vaalimainosteline pystytetään torille Rantatien varteen ja siinä mainonta voidaan aloittaa 22.5.2024. Muualla kaupungin omistamilla ja hallitsemilla kiinteistöillä ja katualueilla vaalimainosten kiinnittäminen on kiellettyä.

Kaupunginhallitus hylkäsi järjestelmätoimittajan jättämän oikaisuvaatimuksen, joka on jätetty päätöksestä liittyen varhaiskasvatuksen tietojärjestelmään. Kaupunki keskeytti kyseisen tietojärjestelmän versionvaihdon hankinnan useista eri syistä. Oikaisuvaatimuksessa vedottiin useisiin eri seikkoihin, mutta kaupunginhallituksen päätöksen mukaan keskeytyspäätöksessä ei todeta laillisuusvirheitä.

Kokouksen aluksi läsnä oli myös nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto oli valmistellut erinomaisen esityksen hallitukselle nuorille ajankohtaisista, tärkeistä asioista, joista käytiin keskustelua. Kokouksessa myös kaupungin tytäryhtiöiden Kehittämisyhtiö Witaksen, Viitasaaren Vuokra-asuntojen ja Wiitaseudun Yrityspalvelun toimitusjohtajat antoivat yhtiökohtaiset raportoinnit vuodesta 2023 ja lähiajan tulevaisuuden näkymistä.

Lisäksi kaupunginjohtaja antoi katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Kaikki käsitellyt asiat ja päätökset ovat luettavissa tarkastamattomasta pöytäkirjasta (PDF).

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta