Kaupunginhallitus esittää valtuustolle ylijäämäistä talousarviota Viitasaarella – Päätöksenteossa käsittelyssä useita uuteen kaupunkiorganisaatioon liittyviä sopimuksia

Julkaistu 13.12.2023

Viitasaaren kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 11.12.2023 vuoden 2024 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024-2026. Kaupunginhallitus päätti esittää talousarvion ja –suunnitelman hyväksymistä kaupunginvaltuustolle, joka kokoontuu maanantaina 18.12.2023 päättämään asiasta. Kaupunginvaltuustolle esitettävä vuoden 2024 talousarvio on 22 575 euroa ylijäämäinen. Talousarvio ja -suunnitelma on luettavissa PDF-dokumenttina.

Kaupunginhallitus esittää myös henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, kotouttamissuunnitelman sekä hallintosäännön hyväksymistä kaupunginvaltuustolle. Ehdotettuun hallintosääntöön kaupunginhallitus teki kaksi muutosta, kokouspalkkioihin sekä osakkaiden ja osuuksien myyntiin ja hankintaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi kuluvan vuoden talousarvion muutetut laskelmat. Tämänhetkisillä tiedoilla kaupungin vuoden 2023 tulos olisi noin 621 000 euroa ylijäämäinen. Lokakuun lopun tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2023 tulos voi olla vielä selvästi parempi, mutta näitä ennustetietoja ei ole huomioitu muutetussa talousarviossa.

Vaikka Wiitaunionin kuntapariyhteistyö päättyy, tiettyjä palveluita tuotetaan edelleen yhteistyössä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle musiikkiopiston, kansalaisopiston ja kirjaston sopimusten hyväksymistä. Viitasaaren alueen musiikkiopisto on jatkossakin yhteinen Viitasaaren, Pihtiputaan, Kinnulan ja Keiteleen kesken. Musiikkiopiston vastuukuntana jatkaa Viitasaari. Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteisissä palveluissa, kansalaisopistossa (Viitaseudun opisto) ja kirjastossa vastuukunta on Pihtipudas. Kaikkien kolmen palvelun osalta päätökset tehdään kyseisten vastuukuntien sivistys- ja hyvinvointilautakunnissa. Kunkin palvelun osalta tehtävissä päätöksissä läsnä ovat sopijakuntien edustajat ja kuntakohtainen tasa-arvo päätöksissä toteutetaan äänimäärien perusteella. Päätöksiä valmistelevat kunkin kunnan viranhaltijat yhteistyöryhmissä.

Kaupunki maksaa Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle 5 610 euroa de minimis –tukea asuntojen purkamiseen. Kaupungin tytäryhtiö purki aiemmin vuonna 2023 Käenkuja 2 rivitalot. VVA on saanut purkukuluihin myös ARA:n avustusta 90 prosenttia. Kaupungin maksama tuki perustuu vuonna 2018 kaupunginvaltuuston tekemään periaatepäätökseen kannattamattoman, purkukuntoisen asuntokannan poistamiseksi. Kokouksessa käsiteltiin myös kaupungin VVA:lle antaman pääomalainan muuttamista. Kaupunginhallitus hyväksyi lainan korkojen ehtojen muuttamisen pääomalainaa koskevien säännösten mukaiseksi.

Viitasaari liittyy Joki ICT Oy:n osakkaaksi, kun kaupunginhallitus päätti hankkia viisi 1000 euron arvoista osaketta. Joki ICT:n osakkaaksi liittyminen on osa kaupungin käynnissä olevaa ICT-palvelumuutosta. Yhtiö on tähän asti tuottanut kaupungin taajamaverkkojen ylläpito- ja valvontapalveluita, ja seudullisen verkkojen ylläpidon kannalta palveluiden hankkiminen Joki ICT:ltä myös jatkossa on tarkoituksenmukaista.

Wiilo-logistiikkakeskuksen suunnitelmissa yksi osa-alueista on aurinkovoimala, jonka teknisen ja taloudellisen kannattavuuden arvioinnista kaupunki on tehnyt aiesopimuksen Skarta Energy Oy:n kanssa. Investointipäätöstä ei saada tehtyä aiesopimuksen alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuoden 2023 loppuun mennessä. Yhtiön aloitteesta kaupunginhallitus hyväksyi aiesopimuksen jatkamisen vuoden 2024 loppuun saakka.

Kaupunki on myöntänyt Ilmolahden Kyläseura ry:lle hankkeen välirahoittamiseksi lainaa. Hallitus esittää valtuustolle, että kyläseuran hakemuksen mukaisesti jäljellä olevan 23 000 euron lainan takaisinmaksuaikaa jatketaan vuoden 2024 loppuun saakka. ELY-keskus on myöntänyt hankkeen toteuttamiseen jatkoaikaa, koska talven 2023 jäätilanteen vuoksi ruoppausta ei saatu tehtyä suunnitellun mukaisesti.

Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman jää virkavapaalle ajalle 19.2.2024-27.2.2025. Virkaan on haettu sijaista ja kaupunginhallitus päätti kutsua hakijoista haastatteluun Leena Löytynojan. Organisaatiomuutoksessa tehtävien muutosten vuoksi myös kyseisen viran nimi muuttuu, vuodenvaihteesta alkaen virka on nimeltään ympäristöpalveluiden palvelualuejohtaja.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Maria Kaisa Aulalle myönnetään ero kaupunginhallituksen jäsenyydestä hänen omasta pyynnöstään. Valtuustolle esitetään samalla uuden kaupunginhallituksen jäsenen ja tarvittaessa varajäsenen valitsemista.

Kaupunginhallitus käsitteli myös muun muassa Kuntarahoitus Oyj:n osakkeiden siirtoa arvo-osuuksiksi sekä avaavan taseen ja konsernitaseen vahvistamista. Kaikki käsitellyt asiat päätöksineen ovat luettavissa tarkastamattomasta pöytäkirjasta (PDF). Viitasaari on siirtynyt uuteen asianhallintajärjestelmään 5.12. alkaen. Siirtymävaiheen vuoksi esityslista liitteineen on julkaistu poikkeuksellisesti toistaiseksi vain kuulutuksena.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta