“Keskeinen viesti on ollut se, että idea on hyvä” – Aikamme Musiikki –keskuksen esiselvitystyö antaa suuntaviivoja tulevaan

Julkaistu 25.10.2023

Viitasaarelle ideoitu Aikamme Musiikki –keskus on saanut hyvän vastaanoton alustavissa keskusteluissa. Musiikkineuvos Hannu Ikonen on keskustellut lukuisien eri tasojen organisaatioiden edustajien kanssa nykymusiikin keskuksen perustamisesta pikkasen parempaan periferiaan.

“Keskeinen viesti on ollut se, että idea on hyvä ja sitä kannattaa jalostaa pidemmälle. Viitasaari on kulttuuri- ja musiikkialalla tunnettu Musiikin ajan ansiosta.”

Hannu Ikonen tekee parhaillaan hankkeen esiselvitystyötä, jonka on tilannut hanketta hallinnoiva Viitasaaren kaupunki. Kaupunki on saanut rahoitusta hankkeeseen Keski-Suomen liitolta. Hankkeessa arvioidaan edellytyksiä perustaa nykymusiikin pysyvä toimija yhteistyössä eri tahojen kanssa. Aikamme Musiikki –keskus tulisi yhdistämään taiteen, kulttuuriperinnön, musiikkialan, matkailun ja digitalisaation osaamista.

Aikamme Musiikki –keskuksen idean taustalla on se, että Viitasaarella on järjestetty nykymusiikin festivaali Musiikin aikaa yli 40 vuotta. Viitasaaren Kesäakatemia ry:n jokakesäinen festivaali on tunnettu kansainvälisesti.

“Keskuksen suunnittelu ei suoraan vaikuta Musiikin aikaan, joka on itsenäinen festivaali. Yhteistyötä varmasti tehdään ja festivaalin historia sekä kokemukset tulevat olemaan olennainen osa keskusta.”

Keskuksen esiselvitystyössä ei päätetä käytännön asioita, vaan nostetaan esiin huomioitavia asioita ja esimerkiksi kartoitetaan yhteistyökumppaneita sekä rahoitusmahdollisuuksia, joiden pohjalta suunnittelua voidaan jatkaa. Keskeisenä asiana nähdään suunnitelmien alkuvaiheessa se, että keskuksella tulisi olla toimipiste Viitasaarella. Toisaalta nykymusiikille olennaista on maakunnallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Paikallisesti keskuksen toiminta voisi näkyä myös varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja muissa oppilaitoksissa.

“Viitasaarelle tarvitaan fyysinen piste, mutta verkostomainen kansainvälinen ja digitaalinen toimintatapa on välttämätön.”

Ikonen on keskustellut yli 40 henkilön ja organisaation kanssa nykymusiikkikeskuksen ideasta aina ministeriötasolle asti. Havaintojen perusteella pidetään työpaja keskeisten viitasaarelaisten toimijoiden kesken. Työpajassa linjataan esiselvitystyön loppuraportin ja ennen kaikkea tulevien vaiheiden suunnitelmia.

Jo tässä vaiheessa haastatteluissa on tullut esiin erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Ikosen mukaan rahoitusta on saatavissa eri kanavista. Samalla hän toteaa, että nyt aloitettu työ vaatii pitkäjänteisyyttä useiden vuosien ja jopa vuosikymmenten päähän.

“Eri rahoitusinstrumentteja on tarjolla innovatiiviseen toimintaan. Nyt kun asioita laitetaan käyntiin, tuloksia on nähtävissä viiden vuoden kuluttua.”

Esiselvitys valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta