Kyläkuntien palveluliikenteen kilpailutus vuodelle 2024 päätettiin aloittaa – Viitasaari yhtyy hallinto-oikeudelle tehtyyn selitykseen kuntien ja hyvinvointialueen välisessä kiistassa

Julkaistu 08.11.2023

Viitasaarella käynnistetään kyläkuntien palveluliikenteen kilpailutus vuodelle 2024, päätti kaupunginhallitus kokouksessaan maanantaina 6.11.2023. Kutsupohjainen palveluliikenne kilpailutetaan haja-asutusalueille ja kustannusarvio on 50 000 – 65 000 euroa. Palveluliikennettä on valmisteltu Linea Konsultit Oy:n ja Movili Oy:n sekä kaupungin viranhaltijoiden ja kuntalaisten yhteistyönä. Kutsupohjaiseen toteutukseen päädyttiin kaikille avoimen työpajan perusteella ja kaupunginhallitukselle esitettiin vaihtoehtoina kolmea eri laajuutta ja kustannustasoa. Suunniteltua palvelunkuvausta täsmennetään nyt tehdyn päätöksen perusteella. Palveluliikenteen käytännön toteutuksesta tiedotetaan tarkemmin kilpailutuksen tulosten perusteella.

Viitasaari yhtyy Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tehtyyn selitykseen, jonka Hankasalmen kunta on antanut. Selitys liittyy valitukseen, jonka suurin osa Keski-Suomen kunnista jätti yhdessä hallinto-oikeudelle kesällä 2023. Kunnat valittivat Keski-Suomen hyvinvointialueen päätöksestä, jossa hyvinvointialueen valtuusto päätti olla laittamatta täytäntöön Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston vuonna 2022 tekemän päätöksen peruspääoman alentamisesta. Tällä sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisella on yhteensä 24 miljoonan euron vaikutus kuntien talouteen.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi liikuntatiloihin ja järjestöjen toimitiloihin liittyvän valtuustoaloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet. Kaupungin tiloista on kymmenen rakennuksen osalta tehty käyttöasteselvitys, mikä vastaa osaltaan myös ryhmäliikunta- ja järjestötilojen osalta nousseisiin kysymyksiin. Uuden tilavarausjärjestelmän ansiosta tiloja saadaan tehokkaammin käyttöön ja Marjametsän päiväkodin liikuntasali on otettu myös opistotoimen käyttöön. Kaupunginhallitus päätti myös, että Viitasaarella toimivien järjestöjen ja yhdistysten tilatarpeesta tehdään kysely internetin kautta.

Vanhusten päiväkeskukselle hankitaan kosketusnäytöllä oleva 65 tuuman kokoinen älytaulu, jota voidaan käyttää eri toiminnoissa keskuksella. Telineineen ja koulutuksineen noin 4000 euron arvoinen älytaulukokonaisuus hankitaan kaupungin omistukseen. Älytaulu mahdollistaa monipuolisen toiminnan ja muun muassa liikunnalliseen aktivoinnin. Vanhusten päiväkeskuksen toiminta siirtyi vuoden 2023 alussa Keski-Suomen hyvinvointialueelle, mutta kaupunki on jatkanut kaikille avoimen, maksuttoman päivätoiminnan koordinointia ja toimintaa.

Aluehallintovirasto on pyytänyt kaupungilta lausuntoa keskustassa Nelostien ja Keitele-järven välisellä alueella toimivan ER-Saha Oy:n hakemaa vesialueen täyttölupaan. Vesilain mukainen lupa liittyy alueeseen, jonka yhtiö on keväällä 2023 lunastanut. Alueella on tehty vesialueen täyttöjä 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Kaupungin teknisen toimen maankäytön antaman lausunnon mukaan vesialueen täyttösuunnitelma on asemakaavan mukainen ja tarpeen teollisuusalueen laajentamiseksi sekä kehittämiseksi. Nykyisen tilan ahtaus aiheuttaa palo- ja pelastustoimen näkökulmasta turvallisuusriskin, joka tulee poistaa myös vakuutusyhtiön näkökulmasta. Kaupunginhallitus päätti antaa tämän lausunnon aluehallintovirastolle.

Vitasaaren kaukolämpöliiketoiminta on Alva-yhtiöt Oy ja Nevel Oy:n välisellä kaupalla siirtynyt Nevelille, vesihuolto puolestaan jäi Alvan omistukseen. Kaupunginhallitus päätti näistä vesi-, viemäri- ja lämpölaitosten tarvitsemien vuokra-alueiden sopimuksien päivityksestä ja vuokraoikeuksien siirrosta teknisen toimen maankäytön valmistelun mukaisesti.

Wiitaunionin purkautumisen seurauksena Viitasaaren kaupungin perustietotekniikkapalvelut ulkoistetaan Kuntien Tiera Oy:lle. Kaupunginhallitus päätti, että kyseisen yhtiön palvelusopimuksen piirissä olevan laitteiston hankinnat keskitetään Tieran Verkkokauppaan. Samalla hyväksyttiin Verkkokaupan puitesopimuksen mukaisen rahoitusleasingin käyttöönottamisesta, limiitiksi määritettiin 500 000 euroa.

JTF-hankerahoitusta lähes 500 000 euroa saaneen Viitasaaren vesistömatkailun investointihankkeen ohjausryhmä nimitettiin kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksen päätöksellä ohjausryhmä koostuu tekninen johtaja Juho Tenhusesta, talous- ja tietohallintojohtaja Salla Mannista, kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovasesta, viestintäsuunnittelija Markus Kauppisesta sekä kaupunginhallituksen nimesi edustajikseen Hilma Vepsäläisen ja Seppo Pietiläisen. Elinympäristön ja asumisen suunnittelulautakuntaa sekä Kehittämisyhtiö Witasta pyydettiin nimeämään omat edustajansa.

Viitasaarella ei ole huomautettavaa Sydän-Suomen jätelautakunnan taksaluonnoksiin. Sekajäteastioiden 140-240 litran astioihin esitetään korotuksia ja suuriin 600-660 litran astioihin maksujen laskua. Hyötyastioiden hintoja esitetään tasattavaksi ja jätekeskuksen sekä lajitteluasemien hinnastoa jätelautakunta aikoo yksinkertaistaa sekä jäteveron korotuksen vuoksi nostaa. Perusmaksuihin esitetään korotusta, jonka perusteluna on inflaatio sekä se, että tulot eivät kata palvelutason mukaisia menoja.

Kokouksessa käsiteltiin myös muun muassa kaupunginjohtajan katsausta ajankohtaisiin asioihin sekä tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsausta. Osavuosikatsauksessa käsitellään kaupungin toimintaa ja taloutta, siihen liittyvää esitystä voi tarkastella esityslistan liitteenä. Kaikki päätökset ovat luettavissa tarkastamattomassa pöytäkirjassa (PDF), liitteet esityslistan yhteydessä.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta