Pohjoisessa Keski-Suomessa ilmastopäästöt ovat laskeneet lähes 32 prosenttia vuodesta 2007

Suomen ympäristökeskus SYKE julkaisi hiljattain kuntien ja alueiden tuoreimmat, vuoden 2022 kasvihuonekaasupäästötiedot. Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Saarijärven ja Viitasaaren kaupunkien vuoden 2022 yhteenlasketut päästöt laskivat 4,4 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Vuodesta 2007 alueen kokonaispäästöt ovat laskeneet 31,8 prosenttia.

Alueen päästökehitys on maakunnallista hieman jäljessä – kaikkien Keski-Suomen kuntien yhteenlasketut päästöt ovat pudonneet 39 prosentilla vuosina 2007–2022. Valtakunnallisesti vähenemä on ollut 35,6 prosenttia samalla aikavälillä.

Viime vuosina pohjoisessa Keski-Suomessa on kuitenkin kiritty päästökehityksessä. 2020-luvulla alueen päästöjen pudotus on ollut yli kaksi kertaa koko maan kuntien yhteenlaskettua vähenemää vauhdikkaampaa.

Vuonna 2022 pohjoisen Keski-Suomen kuntien yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt olivat 292,7 tuhatta tonnia (kt CO2e). Suurimmat päästölähteet ovat edelleen maatalous, tieliikenne sekä energiankulutus. Maatalouden osalta päästövähennykset vuosina 2007–2022 ovat olleet maltillisia, yhteensä 11 prosenttia. Tieliikenteessä vähennyksiä on saavutettu vajaalla neljäsosalla (24 %).

Energiankulutuksen osalta päästövähennystoimet ovat olleet menestyksekkäitä – päästövähenemä on ollut yhteensä 57 prosenttia. Taustalla näkyy erityisesti sähköntuotannon puhdistuminen, mikä vähentää kulutussähkön, sähkölämmityksen sekä sähköä käyttävien lämmitysjärjestelmien kuten maalämpöpumppujen käytön päästöjä. Myös vauhdikas öljylämmitysjärjestelmistä luopuminen on edesauttanut päästökehitystä.

 

Ilmastosuunnitelmat tähtäävät päästövähennyksiin

Alueen kunnilla on nyt hyvä mahdollisuus lähteä kirittämään päästövähennyksiään, kun kaikille kahdeksalle kunnalle laaditaan parhaillaan ilmastosuunnitelmia Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma-hankkeessa. Ympäristöministeriön täysin rahoittamassa hankkeessa ovat mukana Karstula, Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi sekä Viitasaari.

 

Hankkeen etenemistä voi seurata hanketta koordinoivan Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla:
https://viitasaari.fi/ilmastosuunnitelmahanke/

 

Kuntakohtaiset päästötiedot löytyvät Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämältä Hiilineutraali Suomi –sivustolta:
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

 

Jenni Lemettinen

Projektipäällikkö

040 627 7128 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Lisätietoja

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hanke 11.9.2023 – 31.5.2025

Viitasaaren ilmastokoordinaattori