Ukrainan tilanteen tiedotussivu

Ukrainan tilanne
Ukraina on joutunut sotaan Venäjän hyökättyä maahan 24.2.2022. Ukrainaan ja sen lähialueille on syntynyt humanitaarinen kriisi, ja Ukrainan valtio on vedonnut kansainväliseen yhteisöön saadakseen apua. Tälle sivulle kootaan tietoa tilanteesta ja sen vaikutuksista Viitasaarella sekä ohjeita esimerkiksi Ukrainasta pakenevien auttamiseen.

Selkokielistä tietoa Ukrainan sodasta
Lue Selkokeskuksen sivulta selkokielellä, mistä Venäjän-Ukrainan sodassa on kyse. Sivulla kerrotaan myös, mistä saat lisää selkokielistä tietoa sodasta.

Kaupungin avustus Ukrainalle
Viitasaaren kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.3. päättänyt 6000 euron lahjoituksesta SPR:n katastrofirahaston Ukraina-keräykseen.

Kuntalaisten tavat osallistua ukrainalaisten tukemiseen
Kaupunki ei organisoi erillisiä keräyksiä, vaan suosittelee, että omia lahjoituksia tehdään luotettavien järjestöjen, kuten Suomen Punaisen Ristin, Kirkon ulkomaanavun, Pelastakaa Lapset ry:n, Lääkärit Ilman Rajoja tai YK:n lastenjärjestö Unicefin kautta.

Suomessa lukuisat toimijat ja yksityishenkilöt ovat kertoneet hakevansa Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen takia paenneita ihmisiä Suomeen. Maahanmuuttovirasto pyytää ilmoittamaan Ukrainasta vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista etukäteen. Lomake ja ohjeet ilmoitusta varten löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Kotimajoitus Ukrainasta pakeneville
Suomeen saapuvien ukrainalaisten on hyvä rekisteröityä poliisilla ja hakea tilapäistä suojelua heti maahan saapuessaan. Tilapäisen suojelun luvan myöntäminen on turvapaikkahakemusta huomattavasti nopeampi prosessi. Tilapäisen suojelun luvan saatuaan henkilöt kuuluvat vastaanottojärjestelmän piiriin. Tällöin he saavat vastaanottojärjestelmän kautta terveydenhuoltopalvelut. He voivat asua yksityismajoituksessa tai vastaanottokeskuksessa.

Maahanmuuttovirasto kehottaa ukrainalaisten kotimajoittajia ottamaan yhteyttä ja ilmoittamaan majoitettujen henkilöiden tiedot. Ohjeet ilmoittamiseen löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Myös kaupunki toivoo saavansa tiedon kodeissa majoitettavista ukrainalaisista. Yhteyttä voi ottaa aikuissosiaalityöntekijään, heikki.mikkola@viitasaari.fi.

Jos suunnittelet kotimajoitusta, saat asiantuntevaa neuvontaa ja ohjausta Kotimajoitusverkostolta. Löydät verkoston myös Facebookista.

Väestönsuojat ja kotivara
Väestönsuojista ja kotivarasta on tietoa omassa artikkelissaan. Väestönsuojien ja joditablettien käyttöön ei ole Suomessa tällä hetkellä tarvetta, ja käytön tarpeesta ilmoittavat aina viranomaiset.

Kotoutuminen
Kotouminen.fi-sivustolla on monipuolista tietoa kuntalaisille ja Ukrainasta tuleville mm. palveluista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ukrainasta tulevat lemmikkieläimet
Ruokaviraston sivulla on julkaistu ohjeet Ukrainasta saapuvien lemmikkieläinten kanssa toimimiseen, ohjeistus on myös ukrainaksi.

Ukrainalaisten matkustaminen Keski-Suomessa

Ukrainasta on saapunut eri puolelle Suomea sotaoloja pakenevia ihmisiä. Useat kaupunkiviranomaiset ja muut isot joukkoliikennetoimijat ovat tukeneet tulijoita siten, että ne ovat antaneet oikeuden matkustaa ilmaiseksi järjestämässään joukkoliikenteessä. Myös Keski-Suomen ELY-keskuksen hankkimassa sopimusliikenteessä ukrainalaiset saavat matkustaa ilmaiseksi passilla tai poliisin, rajatarkastusviranomaisen tai Maahanmuuttoviraston myöntämällä passin haltuunottotodistuksella. Menettely on voimassa kevään liikennöintikauden loppuun 5.6.2022 asti.

Lisätiedot ELY-keskuksen tiedotteessa.

Hae sivustolta