Ukrainan tilanteen tiedotussivu

Ukrainan tilanne
Ukraina on joutunut sotaan Venäjän hyökättyä maahan 24.2.2022. Ukrainaan ja sen lähialueille on syntynyt humanitaarinen kriisi, ja Ukrainan valtio on vedonnut kansainväliseen yhteisöön saadakseen apua. Tälle sivulle kootaan tietoa tilanteesta ja sen vaikutuksista Viitasaarella sekä ohjeita esimerkiksi Ukrainasta pakenevien auttamiseen.

Tietoa Viitasaaren palveluista ja paikkakunnalla asumisesta ukrainaksi

Інформація про послуги міста Віітасаарі та проживання в громаді українською мовою

Pakolaisille
Jyväskylän vastaanottokeskus
SPR
040 181 7799
jyvaskylavok@vokki.fi

Keski-Suomen Sosiaali- ja kriisipäivystys, p. 0142660149 (24h)

Ukraina-koordinaattori Viitasaarella
Ukraina-koordinaattori ohjaaja Asta Kuntsi 040 579 3709

Viitasaarelle muuttaneiden ukrainalaisten pakolaisten majoitus- ja vastaanottopalvelut
Viitasaaren kaupunki on tehnyt Äänekosken vastaanottokeskuksen kanssa sopimuksen tilapäistä suojelua hakevien ja saavien ukrainalaisten majoittamisesta ja asumiseen sekä arjen asioiden hoitamiseen liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta. Viitasaaren kaupunki hoitaa majoituksen kaupungin vuokraamissa asunnoissa, joista kaupunki ei peri vuokraa. Majoitukseen sisältyy asuntojen kalustus, sähkö, vesi, jätehuolto, huoltotyöt, vakuutukset sekä asuntojen ennallistaminen poismuuton jälkeen. Äänekosken vastaanottokeskus järjestää ja koordinoi henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelut.

Viitasaaren kaupunki järjestää varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, oppilashuollon sekä lastensuojelun palvelut ja kiireellisen akuutteihin tilanteisiin annettavan terveydenhuollon. Lisäksi tarjotaan erilaista kotoutumista ja hyvinvointia edistävää muuta toimintaa, kuten harrastusmahdollisuuksia.

Kriisipuhelin
MIELI ry:n Kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua kriisissä oleville luottamuksellisesti ja nimettömänä. Kriisipuhelin-keskustelu tukee vaikeassa tilanteessa ja helpottaa pahaa oloa.

Kriisipuhelimen tavoite on ehkäistä itsemurhia. Kriisipuhelin-päivystäjä auttaa soittajaa pohtimaan keinoja oman tilanteen helpottamiseksi, omien voimavarojen löytämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi. Kriisipuhelin on soittajalle usein ensimmäinen paikka hakea tukea ja apua.

Kriisipuhelin päivystää suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi, englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi, katso muiden kielien yhteystiedot Mieli ry:n sivuilta.

Kriisipuhelin ukrainaksi päivystää numerossa 09 2525 0114
ma ja to klo 12–16, ti ja pe klo 9–13, ke klo 17–21.

Kriisipuhelin venäjäksi päivystää numerossa 09 2525 0115
ma ja to klo 12–16, ti ja pe klo 9–13, ke klo 17–21.

Ulkomailta soitettaessa esimerkiksi suomenkielisen linjan numero on +358 9 2525 0111.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatukseen haetaan hakemuksella, jonka saa kaupungintalolta tai sen voi tulostaa kaupungin sivuilta.
Varhaiskasvatusmaksuissa ei ole erityisjärjestelyä, mutta normaalien asiakasmaksukäytäntöjen mukaan se on useimmille maksutonta. Tiedot hakemisesta ja maksuista omalla sivullaan.

Esi- ja perusopetus
Esi- ja perusopetusikäisille Ukrainasta saapuneille lapsille järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta Haapaniemen koululla. Lukuvuosi alkaa tiistaina 9.8.2022. Lisätiedot ja oppilaaksi ilmoittautuminen: rehtori Jari Kunelius, sähköposti jari.kunelius@viitasaari.fi

Liikuntapalvelut
Ukrainalaisille pakolaisille maksutta käytössä uimahalli Simmari kuntosaleineen sekä voimailusali. Simmarin käyttö lipunmyynnin kautta, voimailusalin kortti vapaa-aikatoimistosta (heinäkuussa loma-aikana poikkeusjärjestelyt)

Selkokielistä tietoa Ukrainan sodasta
Lue Selkokeskuksen sivulta selkokielellä, mistä Venäjän-Ukrainan sodassa on kyse. Sivulla kerrotaan myös, mistä saat lisää selkokielistä tietoa sodasta.

Suomen kielen opetus
Viitaseudun opisto järjestää kurssin kaikille suomen opiskelemista haluaville. Kurssikuvaus: ”Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä! Käymme läpi viikonpäivät, kuukaudet, numerot, tutustumisfraaseja ja helppoja kysymyksiä. Tutustumme myös verbityyppeihin. Opiskelemme sanastoa ja fraaseja, joita tarvitsemme erilaisissa asioimistilanteissa. Tutustumme myös erilaisiin viranomais- ja uutisteksteihin. Tarpeen mukaan opintojen sisältöä voidaan sovittaa myös kielessä pidemmälle ehtineille.” Kurssin kirja: Suomen mestari 1. Opintosetelikurssi! Seniorit, eläkeläiset, työttömät ja maahanmuuttajat saavat tämän kurssin maksusta 20 euron alennuksen.

Ilmoittautuminen aukeaa 29.8. klo 8 osoitteessa opistopalvelut.fi/viitaseutu

Kaupunginvaltuutettujen lahjoitus Viitasaarella oleville pakolaisille
Viitasaaren kaupunginvaltuutetut päättivät 13.6.2022 kokouksessaan lahjoittaa kokouspalkkionsa Viitasaarelle muuttaneiden ukrainalaisten pakolaisten hyväksi. Kokouspalkkiot osoitetaan lahjakortteina haluttuihin ruoka- tai kodintarvikeliikkeisiin.

Kaupungin avustus Ukrainalle
Viitasaaren kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.3. päättänyt 6000 euron lahjoituksesta SPR:n katastrofirahaston Ukraina-keräykseen.

Kuntalaisten tavat osallistua ukrainalaisten tukemiseen
Kaupunki ei organisoi erillisiä keräyksiä, vaan suosittelee, että omia lahjoituksia tehdään luotettavien järjestöjen, kuten Suomen Punaisen Ristin, Kirkon ulkomaanavun, Pelastakaa Lapset ry:n, Lääkärit Ilman Rajoja tai YK:n lastenjärjestö Unicefin kautta.

Suomessa lukuisat toimijat ja yksityishenkilöt ovat kertoneet hakevansa Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen takia paenneita ihmisiä Suomeen. Maahanmuuttovirasto pyytää ilmoittamaan Ukrainasta vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista etukäteen. Lomake ja ohjeet ilmoitusta varten löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Kotimajoitus Ukrainasta pakeneville
Suomeen saapuvien ukrainalaisten on hyvä rekisteröityä poliisilla ja hakea tilapäistä suojelua heti maahan saapuessaan. Tilapäisen suojelun luvan myöntäminen on turvapaikkahakemusta huomattavasti nopeampi prosessi. Tilapäisen suojelun luvan saatuaan henkilöt kuuluvat vastaanottojärjestelmän piiriin. Tällöin he saavat vastaanottojärjestelmän kautta terveydenhuoltopalvelut. He voivat asua yksityismajoituksessa tai vastaanottokeskuksessa.

Maahanmuuttovirasto kehottaa ukrainalaisten kotimajoittajia ottamaan yhteyttä ja ilmoittamaan majoitettujen henkilöiden tiedot. Ohjeet ilmoittamiseen löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Myös kaupunki toivoo saavansa tiedon kodeissa majoitettavista ukrainalaisista. Yhteyttä voi ottaa aikuissosiaalityöntekijään, heikki.mikkola@viitasaari.fi.

Jos suunnittelet kotimajoitusta, saat asiantuntevaa neuvontaa ja ohjausta Kotimajoitusverkostolta. Löydät verkoston myös Facebookista.

Väestönsuojat ja kotivara
Väestönsuojista ja kotivarasta on tietoa omassa artikkelissaan. Väestönsuojien ja joditablettien käyttöön ei ole Suomessa tällä hetkellä tarvetta, ja käytön tarpeesta ilmoittavat aina viranomaiset.

Kotoutuminen
Kotouminen.fi-sivustolla on monipuolista tietoa kuntalaisille ja Ukrainasta tuleville mm. palveluista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ukrainasta tulevat lemmikkieläimet
Ruokaviraston sivulla on julkaistu ohjeet Ukrainasta saapuvien lemmikkieläinten kanssa toimimiseen, ohjeistus on myös ukrainaksi.

Hae sivustolta