Viitasaarella ylijäämäinen talousarvio vuodelle 2024 – Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös taloussuunnitelman sekä sopimuksia kuntien yhteisistä palveluista

Julkaistu 20.12.2023

Viitasaaren kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantain 18.12.2023 kokouksessaan vuoden 2024 talousarvion, joka on 22 575 euroa ylijäämäinen. Talousarvion laadinta poikkesi merkittävästi aiemmista vuosista muun muassa Wiitaunioni-kuntaparin purkautumisen vuoksi. Pihtiputaan kanssa tehdyn laaja-alaisen yhteistyön päättymisen myötä Viitasaarella uudistetaan organisaatio ja samalla ulkoistetaan taloushallinto- ja ICT-palveluita. Merkittäviä investointeja ja kokonaisuuksia ovat muun muassa JTF-hankerahoitteiset Wiilo-logistiikkakeskus ja vesistömatkailun kehittämisen investoinnit, Lyhty Viitasaari -rakennuksen siiven peruskorjaus, Haukirinteen asuinalue sekä alueellinen yhteistyö.

Talousarviokirjasta on tehty aiempaa helppolukuisempi ja se on julkaistu PDF-muodossa. Talousarvion lukuja tiivistettynä alla, oheisessa kuvassa on esitetty kaupungin menoja sekä henkilötyövuosien määrää palvelualueittain. Viitasaari on kahdeksan kunnan yhteisen Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristöpalveluiden vastuukunta, ja kuvaajassa on esitetty tiedot koko ympäristöpalveluiden osalta.

  • Toimintatulot: 7 276 622 €
  • Toimintamenot: -25 223 040 €
  • Verotulot: 12 827 922 €
  • Valtionosuuksia arvioidaan vuodelle 2024 kertyvän 7 944 263 euroa, joka on lähes 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023
  • Toimintakate: –17 946 416 €
  • Vuosikate: 2 825 767 € (käyttöomaisuuden poistot -2 803 192€), 484 €/as
  • Tilikauden tulos: 22 575 €
  • Investoinnit, netto: – 2 308 000 €

Valtuusto hyväksyi myös taloussuunnitelman vuoteen 2026 ulottuen. Viitasaarella ei ole tarvetta voimakkaisiin ja nopeisiin sopeuttamistoimiin, joita monet kunnat joutuvat tekemään jo vuodelle 2024. Talouden tasapainottamisohjelman laadinta aloitetaan Viitasaarella kuitenkin ensi vuoden aikana, jotta tulorahoituksen suhde menoihin voidaan korjata pidempää aikaväliä tarkasteltaessa. Tasapainotusohjelma laaditaan yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa ja myös kaupunkilaisia aktiivisesti tiedottaen.

Organisaatiomuutokseen liittyen kaupunginvaltuusto vahvisti uuden hallintosäännön. Viitasaari hyväksyi myös uudet kirjaston sekä kansalais- ja musiikkiopistojen sopimukset kuntien välillä, sillä näiden palvelujen tuottamista jatketaan yhteistyössä. Viitasaaren alueen musiikkiopisto on jatkossakin yhteinen Viitasaaren, Pihtiputaan, Kinnulan ja Keiteleen kesken. Musiikkiopiston vastuukuntana jatkaa Viitasaari. Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteisissä palveluissa, kansalaisopistossa (Viitaseudun opisto) ja kirjastossa vastuukunta on Pihtipudas. Kaikkien kolmen palvelun osalta päätökset tehdään kyseisten vastuukuntien sivistys- ja hyvinvointilautakunnissa. Kunkin palvelun osalta tehtävissä päätöksissä läsnä ovat sopijakuntien edustajat ja kuntakohtainen tasa-arvo päätöksissä toteutetaan äänimäärien perusteella. Päätöksiä valmistelevat eri kuntien viranhaltijat yhteistyöryhmissä.

Valtuusto käsitteli myös muun muassa kotouttamisohjelmaa sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa. Kaupunginvaltuuston päätöksiin ja liitteisiin voi tutustua asianhallintajärjestelmässä julkaistussa pöytäkirjassa.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta