Viitasaarelle tehdään elinvoimalupaus – Kaupunginhallitus käynnisti rakennusjärjestyksen uudistamisen

Julkaistu 21.05.2024

Viitasaaren kaupunki sitoutuu edistämään entistä yrittäjäystävällisempää ilmapiiriä sekä vahvistamaan kunnan elinvoimaisuutta. Viitasaaren kaupunginhallitus päätti maanantaina 20.5.2024 esittää Viitasaaren Yrittäjät -yhdistykselle ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:lle Viitasaarelle laaditun elinvoimalupauksen hyväksymistä. Paikallisen elinvoimalupauksen painopistealueina ovat toimiva vuoropuhelu, sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit, yrittäjämyönteiset hankinnat, yritysvaikutusten arviointi sekä yrittäjyyteen kannustaminen ja Kuntabarometrin hyödyntäminen.

Kokouksessa päätettiin käynnistää rakennusjärjestyksen uudistaminen. Uuden rakennusjärjestyksen laatiminen aloitetaan, koska Suomessa tulee voimaan uusi rakentamislaki vuoden 2025 alussa. Paikallisen rakennusjärjestyksen laadinta aloitetaan Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan aloitteesta. Rakennusjärjestyksen laadinnan osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ajanjaksolle 24.5.-7.6.2024.

Hallintopalveluiden palvelualuejohtajan virkaan haastatellaan neljä henkilöä. Kaupunginhallitus kutsui haastatteluun Saila Kainulaisen, Katri Lehden, Anni Riihimäen ja Kaisa-Johanna Yli-Tokolan. Hallintopalveluiden palvelualuejohtajan virka on uusi. Siinä yhdistyvät nykyiset kaupunginsihteerin ja henkilöstöjohtajan virat. Uusi virka perustetaan, koska nykyinen kaupunginsihteeri eläköityy kesällä ja henkilöstöjohtajan määräaikainen virka päättyy. Haastattelut järjestetään tiistaina 28.5.2024.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalveluiden toimintaa ollaan laajentamassa, kun Saarijärven kaupunki on päätöksellään hyväksynyt kaupunkinsa ympäristönsuojelun liittymisen yhteistoiminta-alueeseen. Saarijärvi on ollut ympäristöpalveluiden toiminnassa jo aiemmin ympäristöterveysvalvonnan, eläinlääkinnän ja eläinsuojelun osalta. Myös ympäristönsuojelun kustannusten jakoperusteita muutetaan. Viitasaaren kaupunki on ympäristöpalveluiden yhteistoiminta-alueen isäntäkunta. Kaupunginhallitus esittää Viitasaaren kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Saarijärven ympäristönsuojelun liittymisen ympäristöpalveluihin ja päivitetyn yhteistoimintasopimuksen. Viitasaari esittää muille alueen sopimuskunnille, että ne hyväksyvät päivitetyn yhteistoimintasopimuksen.

Kaupunginhallitus käsitteli myös vuoden 2024 tammi-maaliskuun osavuosikatsausta, jossa käsitellään talouden ja toiminnan toteutumista. Kuluvan vuoden talousarvioon käsiteltiin muutoksia, jotka esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Näitä ovat käyttötalousosaan 10 000 euron lisämääräraha Jurvansalon vesiosuuskunnalle maksettavaan avustukseen sekä investointiosaan 31 700 euron lisämääräraha paloaseman lattian korjausten loppuun saattamiseen.

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkausjärjestelmän tehtävien ja niiden vaativuuden arvioinnin paikallinen TVA-järjestelmä hyväksyttiin kaupunginhallituksen päätöksellä. Omalla palkkausjärjestelmällä korvataan aiempi Wiitaunionin aikainen TVA-järjestelmä, koska kuntapariyhteistyö päättyi vuoden 2023 lopussa. Kaupunginhallitus hyväksyi myös paikallisneuvotteluiden yksimieliset neuvottelutulokset, jossa on käsitelty teknisen henkilöstön sekä eläinlääkäreiden ja valvontaeläinlääkäreiden paikallisten järjestelyerien jakamista.

Kokouksessa käsiteltiin myös muun muassa kaupunginjohtajan katsausta ajankohtaisiin asioihin, metsänhoitosopimuksen optiovuosien käyttöönottoa ja hinnanpäivitystä, sisäisen tarkastuksen suunnitelmaa sekä tilinkäyttöoikeuksia.

Kaikki päätökset ja käsitellyt asiat ovat luettavissa tarkastamattomasta pöytäkirjasta (PDF), liitteet esityslistan yhteydessä.

 

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta