Viitasaaren asuntopoliittinen ohjelma lausuntokierrokselle – Kaupunginhallitus valitsi Wiilo-logistiikkakeskuksen rakennesuunnittelijan

Julkaistu 07.05.2024

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 6.5.2024 Viitasaaren kaupungin asuntopoliittisen ohjelman luonnosta. Ohjelmasta pyydetään lausunnot useilta eri tahoilta, mm. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:ltä, kahdelta lautakunnalta ja vaikuttamistoimielimiltä. Kun ohjelmasta saadaan lausunnot, se käsitellään kaupunginhallituksesta ja viedään valtuustolle hyväksyttäväksi.

JTF-rahoitteisen Wiilo-logistiikkakeskus-investointihankkeen rakennesuunnittelijaksi valittiin kilpailutuksen perusteella Afry Oy. Yhtiön tarjous rakennesuunnittelun kokonaispalkkiosta on 39 500 euroa (alv 0%). EU:n osarahoittamassa hankkeessa tehdään Nelostien varteen logistiikkakeskuksen ydintoimintojen infrarakentaminen, lisätiedot hankkeesta omalla sivullaan.

Viitasaaren varhaiskasvatuksen käyttöön hankitaan Tiera Vesseli -tietojärjestelmä. Uudella järjestelmällä korvataan nykyisiä varhaiskasvatuksen tietojärjestelmiä. Palveluhankinnan ennakoitu arvo on noin 125 000 euroa, joka sisältää käyttöönoton ja neljän vuoden palveluhinnan lasten ennakoidun määrän mukaan. Hankinta tehdään sidosyksikköhankintana, koska kaupunki on Kuntien Tiera Oy:n omistaja-asiakas. Kyseiseen tietojärjestelmän käyttöönottoon ei ole varattu määrärahaa ja tarvittavat talousarviomuutokset valmistellaan kevään osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2024 talousarvioon myönnetään 10 000 euron lisämääräraha Jurvansalon vesiosuuskunnan vesihuoltoavustusta varten. Keskustaajaman läheisyydessä toimiva vesiosuuskunta on liittymässä Alva Viitasaari Oy:hyn ja sen verkostoon, koska nykyinen toimintatapa veden toimittamisesta Hakovuoren luolaston kautta tulee päättymään.

Kouluhistorian ja perinteiden kunnioittamiseksi kaupungilla olevat Viitasaaren yhteiskoulun ja lukion rehtoreiden muotokuvat tulevat esille Viitasaaren koulukeskukseen. Kaupunginhallitus osoitti muotokuvat sijoitettavaksi samassa rakennuksessa toimiville Haapaniemen koululle ja Viitasaaren lukiolle. Päätös pohjautuu aloitteeseen, jossa Viitasaari-Seura ry ehdotti kuvien ripustamista Lyhty Viitasaaren tiloihin, jossa Viitasaaren yhteiskoulu ja lukio ovat aiemmin toimineet. Rakennuksen nykyisen kaupallisen ja matkailullisen käytön vuoksi kouluympäristöä pidettiin tarkoituksenmukaisempana paikkana.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Viitasaarelle ei rakenneta yleistä saunaa Myllärinpuistoon. Saunan rakentamista on ehdotettu aiemmin jätetyssä valtuustoaloitteessa. Hallituksen päätös pohjautuu elinympäristön ja asumisen lautakunnan lausuntoon, jossa todetaan muun muassa, että uusi sauna aiheuttaisi eri tavoin investointi- ja käyttökustannuksia, kun samaan aikaan organisaatiossa tavoite on talouden tasapainottaminen. Saunomista voidaan edistää kustannustehokkaammin yhteistyöllä seurakunnan kanssa Lummeniemessä olevan saunan osalta.

Viitasaaren kaupunki ei edistä Koljatin luonnonsuojelualueelle suunniteltua vainajan tuhkan sirottelualuetta. Aiemmin käsitellystä suunnitelmasta pyydettiin lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselta, jonka lausunnon perusteella todettiin, että sirottelualueen sijoittaminen Natura-alueelle ja yksityismaiden luonnonsuojelualueelle ei ole mahdollista.

Kaupungille on jätetty kuntalaisaloite koskien Kymönkosken koulun piha-alueen parantamista ja kunnostamista. Kaupunginhallitus pyytää asiasta lausunnot elinympäristön ja asumisen lautakunnalta sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnalta.

Perusopetuksen kuntakohtaiseksi tuntikehityksesi hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 1224 tuntia sekä lukion palkkasummaksi 731 587 euroa, joka määrittää lukion opetusresurssit. Päätökset ovat sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemän esityksen mukaiset.

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 ja ennakkoäänestys kotimaassa on 29.5.-4.6.2024. Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Hilma Vepsäläiselle myönnettiin kaupunginhallituksen kokouksessa ero tehtävästä estymisen vuoksi ja hänen tilalleen valittiin Outi Vornanen.

Kaupunginhallitus valitsi myös edustajia ja ohjeisti heitä eri vuosikokouksiin. Kaupunginhallitus päätti, että Viitasaari eroaa Sininen Tie ry:stä. Kaikki päätökset ja asiat ovat luettavissa tarkastamattomasta pöytäkirjasta (PDF), liitteitä esityslistan yhteydessä.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta