Viitasaaren kaupungin organisaatio uudistetaan – Päätökset muutoksista tehdään syksyn aikana

Julkaistu 01.09.2023

Viitasaaren kaupunkiorganisaatiossa tehdään muutoksia vuoden 2024 alussa, joista päätetään syksyn 2023 aikana. Nyt tehtävillä päätöksillä ratkaistaan siitä, miten eri toimintoja johdetaan ja miten niistä päätetään.

Vaikka kaupunkiorganisaation asioista päättäminen ja koko toiminnan organisointi on tärkeä kokonaisuus, organisaatiopäätöksillä ei ole vaikutuksia esimerkiksi vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden palveluihin.

Muutokset liittyvät kuntapariyhteistyö Wiitaunionin päättymiseen vuoden 2023 lopussa. Viitasaari ja Pihtipudas ovat jakaneet vastuuta. Esimerkiksi tekninen toimi on ollut Viitasaaren vastuulla, kun taas sivistystoimi on toteutettu Pihtiputaan vetämänä.

Organisaatiouudistusta on käsitelty luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden kesken vuodesta 2022 lähtien, kun Wiitaunionin päättymisen valmistelu aloitettiin.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina 4.9.2023 kokouksessaan, jonka esityslista on julkaistu. Ylintä päätösvaltaa käyttävän kaupunginvaltuuston on määrä tehdä lopullinen päätös maanantaina 11. syyskuuta. Klo 17 alkavaa kokousta voi seurata paikan päällä valtuustosalissa (Keskitie 10) tai suorana Youtube-verkkolähetyksenä.

Päätöksentekoelinten ylimpiin tasoihin uudistus ei vaikuta laajoissa linjoissa. Tarkemmin toimivalta-asiat ratkaistaan myöhemmin syksyllä uudessa hallintosäännön yhteydessä.

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen roolit säilyvät entisellään. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, henkilöstöjohtaja Katri Lehti sekä talous- ja tietohallintojohtaja Salla Manni.
Kaupunginhallituksen alaisuudessa olevien hallinto- ja elinvoimapalveluiden lisäksi hallitus omistajaohjaa tytäryhtiöiden elinvoimatyötä.

Lautakuntia on tarkastus- ja keskusvaalilautakuntien lisäksi kolme, joista kaksi on uusia ja yksi jatkaa muuttumattomana.

Uudet lautakunnat ovat aloittaneet jo toimintansa suunnittelulautakuntina. Varsinaisia lautakuntia niistä tulee vuodenvaihteessa. Alustavan organisaatioluonnoksen mukaan nykyisen teknisen lautakunnan alaisista asioista päättää jatkossa elinympäristön ja asumisen lautakunta. Sen alaisten palveluiden johdossa on määrä jatkaa nykyinen teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen.

Opetus- ja kasvatuspalveluista, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluista sekä kotoutumisesta vastaa esityksen mukaan sivistys- ja hyvinvointilautakunta. Parhaillaan on käynnissä sivistys- ja hyvinvointijohtajan haku niin, että uudessa virassa on tarkoitus aloittaa henkilö 1.1.2024 alkaen.

Viitasaari on kahdeksan kunnan yhteisen Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen vastuukunta, joten lautakunnan ja sen alaisen toiminnat jatkavat organisaatiossa nykyisessä muodossaan, ympäristötoimen johtaja on Sari Flyktman.

Lautakuntien lisäksi eri sidosryhmien osallisuus varmistetaan vaikuttamistoimielimillä. Näitä ovat yrittäjätoimikunta, vanhus- ja  vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, lapsiparlamentti, järjestö- ja mökkiläisfoorumit sekä kestävän kehityksen toimikunta.

Toimialojen sijaan jatkossa puhutaan palvelualueista, joiden esitetään olevan; hallintopalvelut, elinvoimapalvelut, asumisen- ja elinympäristön palvelut, sivistys- ja hyvinvointipalvelut sekä ympäristöpalvelut.

Uudistus ei aiheuta kaupungin organisaatiossa irtisanomisia tai lomautuksia. Koska osa henkilöstöstä siirtyy Pihtiputaan organisaatiosta Viitasaaren organisaatioon, voi tehtävänkuvissa ja esimerkiksi nimikkeissä olla muutoksia.

Osasta kaupungin toimintojen järjestämisestä on päätetty jo aiemmin. Esimerkiksi kunnalliset yrityspalvelut ovat Kehittämisyhtiö Witaksen vastuulla, kun Witas siirtyi neljän kunnan omistuksesta Viitasaaren kaupungille vuoden 2023 alussa. Kehittämisyhtiö palvelee maksutta kaikkia viitasaarelaisia yrittäjiä ja yrittäjyyttä suunnittelevia.

Pihtiputaan toteuttamat ICT- ja taloushallintopalvelut siirtyvät Viitasaaren osalta jatkossa organisaation ulkopuolisilta hankittaviksi palveluiksi. Talous- ja palkkahallintopalvelut siirtyvät Monetra Keski-Suomelle, ICT-palvelut Kuntien Tieralle.

Ylikunnallista toimintaa jatketaan yhteistyönä Pihtiputaan ja useissa tapauksissa myös muiden kuntien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi aluekirjasto, kansalais- ja musiikkiopistot sekä maaseutupalvelut.

Jätehuolto on viranomaistehtävien osalta edelleen Sydän-Suomen jätelautakunnalla ja palvelutehtävistä vastaa Sammakkokangas Oy.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta