Viitasaaren rooli keskuskaupunkina tulee huomioida hyvinvointialueen suunnitelmissa – Kaupunki tekee edunvalvontaa monin keinoin

Julkaistu 10.10.2023

Viitasaaren rooli pohjoisen Keski-Suomen keskuskaupunkina tulee huomioida ja säilyttää hyvinvointialueen palveluverkon suunnittelussa. Tämän alueellisen sijainnin ja koko Viitasaaren palveluverkoston merkitys oli kaupungin viesti, kun Viitasaari ja Keski-Suomen hyvinvointialue kokoontuivat lakisääteisiin neuvotteluihin. Neuvotteluissa oli mukana kaupungilta johtavia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.

Viitasaari toi esiin, että kaupunkistrategiassa on selvät päämäärät paikkakunnan kehittämiseksi. Kaupungilla on halu tehdä hyvinvointialueen ja muiden tahojen kanssa yhteistyötä esimerkiksi hankkeissa ja piloteissa. Erityisenä konkreettisena esimerkkinä keskusteltiin ikääntyneiden yhteisöllisestä asumisesta.

Keski-Suomen liitto, kunnat ja hyvinvointialueet ovat solmineet puitesopimuksen, jonka mukaan tavoitteena on sujuvat rakenteet, selkeä asioiden käsittely sekä yhdenmukainen toiminta. Neuvotteluissa todettiin, että käytännön toiminnan osalta yhteistyötä on tarpeen tarkentaa.

Kaupunki on vuokrannut hyvinvointialueelle runsaasti kiinteistöjä ja erilaisia tiloja sosiaali- ja terveyspalveluille sekä pelastustoimelle. Viitasaaren näkökulmasta hyvinvointialueen tulisi panostaa nykyistä enemmän tilapalveluihin. Voden 2025 lopussa päättyvän siirtymäajan jälkeen tarvittavista kiinteistöistä toivotaan tietoa mahdollisimman pian.

Neuvotteluissa muistutettiin, että paikalliset yritykset ovat tärkeässä roolissa esimerkiksi sote-palveluiden kuljetuksissa. Toisaalta kuntien välillä on eroja siinä, miten yritystoimijoita on paikkakunnalla. Hankintaosaamista ja paikallisten yritysolosuhteiden huomiointia voitaisiin edistää esimerkiksi yhteisellä työryhmällä.

Vaikka sote-palvelut siirtyivät pääasiassa hyvinvointialueelle, molemmilla toimijoilla on lakisääteisiä järjestämisvastuita useissa palveluissa. Toimintaa näillä yhdyspinnoilla käytiin neuvotteluissa läpi. Kaupungilla ja hyvinvointialueella on yhteisenä toimintana Viitasaaren perhekeskus. Sen toiminnan muotoa jatkossa sekä esimerkiksi nuorten työpajatoiminnan organisointia TE-uudistuksen jälkeen käsitellään myöhemmin.

Kaupunki kiinnitti neuvotteluissa huomiota myös esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden ja psykologien tarpeeseen. Hyvinvointialueen mukaan rekrytointia on kehitetty ja jatkossa rekrytoinnin eteen voitaisiin tehdä enemmän yhteistyötä.

Oma neuvottelunsa käytiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vuodelle 2023. Tässä kokonaisuudessa käsiteltiin hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelmien työstämistä sekä toimenpiteitä aihealueen edistämiseksi ja tavoitteiden seurantaan käytettävistä mittareita.

Viitasaaren kaupunki tekee edunvalvontaa eri tahojen suuntaan. Kaupunginhallitus antoi lokakuun ensimmäisessä kokouksessaan työ- ja elinkeinoministeriölle sekä Keski-Suomen kansanedustajille lausunnon, että Keski-Suomen valtiontukialueiden tulee jatkua suunnitellusti vuoteen 2027 saakka.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta