Viitasaaren yli 2,7 miljoonan euron tulos vuodelta 2023 esitetään siirrettäväksi investointivarauksiin – Kaupunginhallitus antoi lausunnon hyvinvointialueen palveluverkon suunnitelmiin

Julkaistu 19.03.2024

Viitasaaren kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 on ylijäämäinen yli 2,7 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus käsitteli tilinpäätöstä kokouksessaan maanantaina 18.3.2024. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että ylijäämäisestä tuloksesta tehdään vapaaehtoisia varauksia kaupungin investointeihin. Vapaaehtoisina varauksina esitetään tehtäväksi Wiilo-logistiikkakeskukseen 1,3 miljoonaa euroa, 400 000 euroa kaupungintalon peruskorjaukseen, 400 000 euroa varhaiskasvatuksen tilaratkaisuihin ja 613 000 euroa uimahallin peruskorjaukseen. Hallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittivat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2023. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, jonka jälkeen päätös tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmiin jätetyssä Viitasaaren lausunnossa kaupunginhallitus pitää erittäin kiitettävänä sitä, että Viitasaaren terveysaseman kivijalkapiste esitetään säilytettäväksi kummassakin julkaistussa vaihtoehdossa. Viitasaarella pystytään tarjoamaan palveluita myös naapurikuntien asukkaille ja kaupungilla on valmius tilojen ylläpitoon sekä tarvittaessa korjausinvestointeihin. Viitasaarella ovat säilymässä myös muut toimipisteet lukuun ottamatta Palvelutalo Lehtolaa. Kaupunki toivoo yksikön kokonaisvaltaista tarkastelua ennen sulkemispäätöstä. Jos Lehtolan toiminta lopetetaan, kaupunki edellyttää sen tapahtuvan hallitusti ja niin, että asukkaille etsitään ympärivuorokautisen hoivan paikat Viitasaarelta. Lausunnossa nostetaan esiin muun muassa myös paikallisen erikoissairaanhoidon tarve, turvapalveluiden vasteajat, liikkuvien ja digipalveluiden kehittäminen sekä kaupungin yhteistyövalmius eri rajapinnoissa ja esimerkiksi rekrytoinnissa. Koko lausunto on luettavissa erillisessä dokumentissa (PDF).

Viitasaaren hallintopalveluiden palvelualuejohtajan virka tulee haettavaksi ajalle 19.3.-21.4.2024, päätti kaupunginhallitus. Virka on haettavissa Kuntarekry-palvelussa. Virka perustetaan, koska kaupunginsihteeri jää eläkkeelle syksyn 2024 aikana ja henkilöstöjohtajan määräaikainen virka päättyy. Wiitaunionin purkautumisen myötä tarkoituksenmukaiseksi on nähty, että kaksi virkaa yhdistetään jatkossa. Uusi palvelualuejohtaja vastaa hallintopalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Palvelualuejohtaja on myös koko kaupungin henkilöstöjohtaja ja KT-yhdyshenkilö.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon hallinto-oikeudelle, joka liittyy kunnallisvalitukseen Karhukorven tuulivoimaosayleiskaavan käynnistämissopimusta koskevassa asiassa. Valitus koskee kaupunginhallituksen 15.1.2024 tekemää päätöstä. Tuulivoima-asioista on oma koontisivunsa.

Valtakunnallisen TE-palvelu-uudistukseen liittyy valmistelukustannuksia, johon valtio on varautunut muutoskustannusten korvaamisella. Kuntakohtainen korvaus on kiinteä 44 000 euroa, lisäksi muutoskuluja korvataan työttömien määrän perusteella. Kaupunginhallituksen käsittelyssä olleen sopimusluonnoksen mukaan Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmisteluun varataan 737 100 euroa, josta Viitasaaren osuus on 56 700 euroa. Tämän Viitasaari maksaa työllisyysalueen vastuukunta Äänekoskelle. 10 prosenttia eli 6300 euroa Viitasaaren saamista muutoskorvauksista jää kaupungille omien uudistuksista johtuvien kustannusten kattamiseen. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimusluonnoksen ja valtuutti kaupunginjohtajan allekirjoittamaan jakosopimuksen Viitasaaren puolesta.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi hyvinvointiraportin vuodelta 2023. Vuoden 2023 Henkilöstökertomus puolestaan päätettiin saattaa tiedoksi kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Kaupunginhallitus käsitteli lisäksi muun muassa kaupunginjohtajan katsausta ajankohtaisiin asioihin, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistyksen vuosikokousedustajan valintaa ja ohjeistamista sekä edellisessä kokouksessa tehtyyn palveluliikenteen hankintapäätökseen liittyvää sopimusta. Kaikki päätökset ja käsitellyt asiat tarkastamattomassa pöytäkirjassa (PDF), liitteet esityslistan yhteydessä.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta