Viitasaari hakee apurahaa nykymusiikin instituutin toiminnan käynnistämiseen – Uudeksi palvelualuejohtajaksi valittiin Jukka Tuohimaa

Julkaistu 06.02.2024

Viitasaaren elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtajaksi on valittu rakennusinsinööri (amk) Jukka Tuohimaa. Päätöksen valinnasta teki maanantaina 5.2.2024 kaupunginhallitus. Haastatteluryhmän mukaan kokonaisarvioinnin perusteella Tuohimaalla nähtiin hakeneista parhaat edellytykset kyseiseen palvelualuejohtajan virkaan. Tällä hetkellä hän työskentelee Kannonkosken teknisenä johtajana. Virkaan varalle valittiin rakennusinsinööri (amk) Ari Lindgren.

Kaupunki hakee 70 000 euron apurahaa Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahastosta. Apurahalla on tarkoitus käynnistää ja konseptoida Aikamme Musiikki -nykymusiikin instituutin toiminta. Maanantain kokouksessa kaupunginhallitus varasi vuosien 2024-2026 strategisen kehittämisen määrärahoista yhteensä 45 000 euroa, jos ulkopuolinen rahoitus hankkeeseen saadaan. Päätös kokonaisuuden jatkokehittämisestä perustuu esiselvitystyöhön, jonka kaupunki teetti ja johon saatiin Keski-Suomen liiton kehittämisrahoitus. Esiselvityksen laati musiikkineuvos Hannu Ikonen. Nykymusiikin instituutin suunnittelu Viitasaarelle perustuu Musiikin Aika -festivaaliin toimintaan ja yli 40 vuoden historiaan. Instituutti ja Viitasaaren Kesäakatemia ry:n festivaali ovat kuitenkin toisistaan irrallisia toimijoita, nyt haettava apuraha ja hanke kohdistuu täysimääräisesti instituuttisuunnitteluun.

Kaupunginhallitus hyväksyi Ilmolahden ampumarata-alueen osayleiskaavan 2. ehdotuksen ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Myös Haukirinteen asemakaavaehdotus hyväksyttiin hallituksessa ja se esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi. Molempien osalta hyväksyttiin tehtyihin muistutuksiin ja lausuntoihin valmistellut vastineet ja kaava-aineiston täydennykset. Taajama-alueella olevalle Haukirinteelle tulee kaavaehdotuksen mukaan muun muassa omarantaisia asuintontteja. Kaupungin omistamat tontit tulevat myyntiin kevään aikana kaavoituksen valmistumisen jälkeen.

Nuorisovaltuustolla on uusi kokoonpano, jonka kaupunginhallitus vahvisti. Nuorisovaltuuston toimikausi on vuosi ja siihen kuuluu 4-12 jäsentä. Nuorisovaltuuston kokoonpanosta ei järjestetty vaalia, koska ehdokkaita oli 12. Viitasaaren nuorisovaltuuston jäsenet vuonna 2024 ovat Martta Hiltunen, Enni Kuisma, Vanamo Vihava, Johanna Pasanen, Helmi Korhonen, Anniina Hämäläinen, Aada Kautto, Sanni Niskanen, Essi Puranen, Leevi Puranen, Emil Hackselius ja Inka Mäkinen.

Työllisyyspalvelut uudistuvat vuoden 2025 alussa. Pohjoisessa Keski-Suomessa muodostetaan laaja työllisyysalue, jonka vastuukunta on Äänekoski. Kaupunginhallitus nimesi Viitasaaren edustajat jäseniksi ja varajäseniksi työllisyysalueen kuntajohtajien ohjausryhmään ja yhdeksään valmisteluryhmään. Edustajat kaupungilta ja Kehittämisyhtiö Witaksesta eri ryhmiin on nimetty niin, että ryhmän tehtäväalue vastaa toimintaa viranhaltijana tai työntekijänä.

Viitasaari antoi lausunnon Pohjois-Savon maakuntakaavaan. Lausunnossa nostetaan esiin Sinisen tien eli kantatie 77:n merkitys ja sen roolin nostaminen valtatieksi sekä muun muassa sillä liikennöivä joukkoliikenne. Myös maakuntarajalla, Heinä-Suvannon alueella sijaitsevan luontokokonaisuuden ympäristöarvojen säilyttämisestä muistutetaan lausunnossa.

Hautaustapana tuhkaus on yleistynyt ja tuhkan sirotteluun ja hautaamiseen tarvitaan sopivia alueita. Tuhkan sijoittamiseen on oltava aina alueen omistajan tai haltijan suostumus. Viitasaaren kaupungin omistuksessa olevista alueista parhaiten soveltuvaksi tuhkan sirotteluun on katsottu Koljatin luonnonsuojelualue. Kaupunginhallitus pyytää ELY-keskukselta lausuntoa siitä, onko Koljatin luonnonsuojelualue soveltuva vainajan tuhkien sirotteluun. Suunniteltuun alueeseen eivät kuulu nykyiset luontopolku ja laavu. Jos kaupunki osoittaa ELY-keskuksen lausunnon jälkeen alueen tuhkien sirotteluun, lupa siihen on edelleen kysyttävä kaupungilta ja alueelle ei saa pystyttää muistomerkkiä. Tarkemmista määräyksistä tiedotetaan asian tulevan käsittelyn yhteydessä.

Kaupunginhallitus käsitteli myös muita asioita, muun muassa hyväksyi kahdessa eri kohteessa vuokrasopimusten siirtämisen uusille vuokralaisille. Kaikki käsitellyt asiat päätöksineen ovat luettavissa tarkastamattomasta pöytäkirjasta (PDF), liitteet esityslistan yhteydessä.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta