Tuulivoima-alueen kaavoituksen aloittamisesta jätettyjä oikaisuvaatimuksia ei hyväksytty Viitasaarella – Kaupunginhallitus kutsui viisi haastateltavaa elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtajan virkaan

Julkaistu 16.01.2024

Viitasaaren Viitakankaan alueelle päätettiin marraskuussa 2023 aloittaa osayleiskaavan laatiminen. Kaavoitus päätettiin aloittaa Eolus Finland Oy:n aloitteesta, joka suunnittelee Karhukorpi-nimisen hankealueelle 20 tuulivoimalan rakentamista. Kaavoitusta ei ole vielä aloitettu, koska kaavoituksen aloittamispäätöksestä jätettiin neljä oikaisuvaatimusta. Viitasaaren kaupunginhallitus käsitteli maanantaina 15.1.2024 nämä oikaisuvaatimukset ja hylkäsi ne kaikki. Oikaisuvaatimusten keskeiset sisällöt ja vastineet niihin on julkaistu pöytäkirjan päätöskohdissa. Tuulivoima-koontisivulla on koottu aihealueen eri vaiheita.

Elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtajan virkaan haastatellaan viisi hakijaa, jotka ovat Jarmo Kinnunen, Ari Lindgren, Marja Rantanen, Jukka Tuohimaa ja Mika Vesterinen. Virkaan saapui 10.1.2024 mennessä kymmenen hakemusta. Hakijat haastatellaan maanantaina 29.1.2024. Virka tuli haettavaksi, koska palvelualuejohtaja Juho Tenhunen siirtyy kaupungin tytäryhtiö Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajaksi helmikuun alussa. Vuoden 2023 loppuun saakka virka oli nimeltään teknisen toimen toimialajohtaja ja virka oli yhteinen Pihtiputaan kunnan kanssa.

Kaupunki laatii talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2024-2027. Viitasaarella ei ole akuutteja muutostarpeita, mutta kuntien yleisen talouskehityksen ja pienentyvien valtionosuuksien vuoksi myös Viitasaarella menokehitys ja palveluverkko on tarpeen tarkastaa ja arvioida kustannusten näkökulmasta. Tasapainottamisohjelman laadinnasta päätettiin marraskuussa 2023. Kaupunginhallitus asetti taloustoimikunnan ja nimitti siihen johtavat viranhaltijat sekä eri toimielinten puheenjohtajat sekä kaupunginhallituksen edustajat.

Viitasaarella aloitti vuoden vaihteessa varsinaisina lautakuntina sivistys- ja hyvinvointilautakunta sekä elinympäristön ja asumisen lautakunta. Lautakunnat ovat toimineet suunnittelulautakuntina vuoden 2023 puolella ja niihin valittiin jäsenet ja puheenjohtaja aiemmin. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee lautakunnille varapuheenjohtajat. Samoin valtuustolle esitetään, että se valitsee Pihtiputaan sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan kaksi viitasaarelaisjäsentä, jotka osallistuvat kansalaisopisto- ja kirjastotoimintaan liittyviin päätöksentekoasioihin. Vastaavasti kaupunki pyytää Keitelettä, Kinnulaa ja Pihtipudasta valitsemaan Viitasaaren sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan edustajansa Viitasaaren alueen musiikkiopiston päätöksentekoa varten.

Viitasaaren kestävän kehityksen toimikunnan kokoonpano vahvistettiin uusi organisaatio huomioiden. Toimikunnassa on laaja edustus kaupungin eri palvelualueilta, kaupunginhallituksesta, lautakunnista ja vaikuttamistoimielimistä sekä Viitasaaren seurakunnasta ja Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:stä. Kaupunginhallitus päätti myös hankkia MayorsIndicators-palvelun toimikunnan käyttöön vuodelle 2024. Palvelu tuottaa keskeistä tietoa kestävän kehityksen tilasta kaupungissa. Viitasaarella on tehty useita vuosia kestävän kehityksen eteen toimikunnan koordinoimana. Viitasaari on Hinku-kunta ja parhaillaan kaupunkiin laaditaan ilmastosuunnitelmaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja laajennetun työterveyshuoltosopimuksen Työterveys Aallon kanssa, joka on tuottanut jo aiemmin kaupungin työntekijöiden työterveyspalvelut. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa myös kaupunginhallituksen alaisten hallintopalvelujen ja elinvoimapalvelujen käyttösuunnitelmat sekä kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin. Kaikki asiat ovat luettavissa tarkastamattomasta pöytäkirjasta (PDF), liitteet esityslistan yhteydessä.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta