Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Havaintoja rottien esiintymisestä Pihtiputaalla

Pihtiputaan kunnan keskustan alueelta on tullut havaintoja rotista, joten pyydämme Pihtiputaalla Asematien alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajia kiinnittämään asiaan huomiota ja ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin.

 

Rotat, kuten muutkin jyrsijät lisääntyvät nopeasti ja isoksi kasvaessaan jyrsijäpopulaatio aiheuttaa suuria haittoja elinympäristössään.

 

Terveydensuojelulain (763/1994, 31 §) mukaan kiinteistön omistaja tai haltija on tarvittaessa velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin rottien, hiirien ja muiden haittaeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä ja myös hoidettava kiinteistöä siten, että haittaeläinten pesiytyminen ja ravinnon saanti estyy.

 

Mikäli kiinteistöllä havaitaan rottia, asiasta tulee ilmoittaa kiinteistön omistajalle (isännöitsijälle). Omakotialueella ongelmasta kannattaa keskustella naapureiden kanssa, ja ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin yhtäaikaisesti, sillä rottien tiedetään liikkuvan päivittäisillä ravinnonhakumatkoillaan satoja metrejä ja uusia asuinpaikkoja etsiessään jopa kilometrejä.

 

Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeää. Kiinteistön jätehuolto tulee järjestää siten, että eläimet eivät pääse jäteastiaan tai kompostoriin, jossa on keittiöbiojätettä. Kalanperkuujätteiden yms. hautaaminen on kielletty ja myös mahdollinen lintujen ruokinta kannattaa lopettaa. Myös lemmikkien ruokien varastointiin kannattaa kiinnittää huomiota.

 

Pesiessään rotat suosivat kosteita, maanläheisiä paikkoja, joihin ne voivat kaivaa maanalaisia käytäviä. Romu- ja lehtikasat tulisi siivota pois, sillä ne tarjoavat hyvän suojan rottapoikueille.

 

Jos ennaltaehkäisy ei auta, voidaan jyrsijöitä hävittää loukuttamalla. Tappoloukkujen on oltava riittävän tehokkaita, jotta pyydystettävä eläin ei joudu kärsimään. Kuluttajakäyttöön ei ole hyväksytty jyrsijämyrkkyjä rottien tai myyrien torjuntaan.  Mikäli rottien hävittäminen ei onnistu loukuttamalla, ota yhteyttä tuholaistorjuntayritykseen.

 

Ympäristötoimen verkkosivuilta löytyy lisätietoa ja ohjeita.

https://viitasaari.fi/ymparistotoimi/pohjoisen-keski-suomen-ymparistotoimi/ymparistoterveysvalvonta/tuholaiset/

 

 

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta