Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Löytänän talousvedessä saattaa maistua kloori (Viitasaari)

22.12.2023

Löytänän vesiosuuskunnan asiakkaille Viitasaaren pohjoispuolella tiedoksi

Vesijohtoverkoston vesi saattaa maistua ja haista kloorille, koska verkostoa puhdistetaan klooraamalla. Desinfiointi kloorilla ei estä veden käyttöä. Puhdistustoimiin on ryhdytty, koska laboratoriosta tänään 22.12.2023 saadun tiedon perusteella verkostovedestä otetussa näytteessä on todettu kolimuotoisia bakteereja. Normaalin näytemäärän näytteessä ei todettu bakteereja (0 MPN/100 ml), mutta normaalia suuremmassa näytemäärässä todettiin kolimuotoisten bakteerien pesäkkeitä (23 MPN/1000 ml). Näillä pitoisuuksilla ei tunneta haittoja. Koliformiset bakteerit ovat yleensä merkki maaperän bakteereiden pääsystä veteen tai niiden kasvusta verkostossa. Ulosteperäisestä saastumista kertovia bakteereja näytteissä ei havaittu. Tilannetta seurataan muun muassa lisänäyttein kloorin kunnolla levittyä verkoston eri osiin. Verkoston klooraus koskee koko Löytänän vesiosuuskunnan verkoston aluetta.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran loppiaisen jälkeen vuonna 2024.

Lisätietoa asiasta vesiosuuskunnan asiakkaat saavat Löytänän vesiosuuskunnalta muun muassa tekstiviestein.

Asiasta voi kysellä lisätietoja myös ympäristöterveysvalvonnasta vastaavalta ympäristöterveystarkastajalta Janne Litmaselta puh. 044 4598 563.  Tarkastajien yhteissähköposti palvelee myös: ymparistoterveys   [Ä T ] viitasaari.fi (ät:n paikalle @-merkki ja ilman välejä).

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta