Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Ympäristöterveysvalvonta

Ympäristöterveysvalvonta on ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä. Ympäristöterveysvalvonta ennaltaehkäisee, vähentää ja poistaa sellaisia ympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Pohjoisen-Keski Suomen ympäristöpalveluiden ympäristöterveysvalvonnan tehtävistä huolehtii viisi ympäristöterveystarkastajaa. Yhteistoiminta-alueen kaikki kahdeksan kuntaa kuuluvat ympäristötervesyvalvonnan osalta toiminta-alueeseen. Viranomaistehtävistä huolehditaan tarkastuksin, ottamalla näytteitä, tekemällä mittauksia, käsittelemällä ilmoituksia, neuvomalla ja antamalla lausuntoja. Eli tehtävät ovat perinteisiä terveystarkastajan toimia.

Ympäristöterveydenhuolto kattaa lainsäädännössä terveydensuojelulain, elintarvikelain, tupakkalain ja eläinlääkintähuoltolain mukaiset tehtävät. Näiltä Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalveluiden sivuilta löydät eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat asiat omista osioistaan: Eläinlääkintä ja eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta.

Ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää kunnalta ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa. Valvontasuunnitelma antaa kattavan kuvan siitä, mitä ympäristöterveydenhuollossa tehdään ja miten valvonta toteutetaan.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen valvonta on pääsääntöisesti maksullista.


Hae sivustolta