Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Jätevesilaki astuu pian voimaan – ovatko mökkisi tai talosi jätevesiratkaisut lain vaatimassa kunnossa?

Pohjavesialueilla ja alle 100 m etäisyydellä vesistöstä sijaitsevilla kiinteistöillä ennen vuotta 2004 rakennetut jätevesijärjestelmät tulee remontoida asetuksen vaatimusten mukaisiksi 31.10.2019 mennessä. Tiedot pohjavesialueista ja alle 100 m päässä olevista kiinteistöistä löytyvät SYKEn hajajätevesilainsäädännön siirtymäaika-alueiden karttapalvelusta.

Haja-asutuksen jätevesiä voidaan käsitellä paikallisesti kiinteistökohtaisella järjestelmällä tai vaikka useamman kiinteistön yhteisellä jätevesijärjestelmällä.

Käsittelyvaihtoehtoja ovat umpisäiliö, pienpuhdistamo ja maaperäkäsittely (maahan imeytys tai maasuodatus). Käsittelystä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Näillä alueilla jätevedet on käsiteltävä tehokkaamman puhdistustason mukaisesti, koska ympäristön pilaantumisriski on suurempi.

Ranta-alueiden ja pohjavesialueiden ulkopuolella oleville alueille jätevesijärjestelmien uusimiselle ei ole asetettu yksittäistä määräpäivää, vaan ne tulee remontoida asetuksen mukaiseksi kun:

  • rakennetaan vesikäymälä
  • korjataan tai uusitaan jätevesijärjestelmää tai
  • tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö

Jos kiinteistöillä on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi) eikä näistä aiheudu pilaantumisen vaaraa, jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia. Kunnostusta ei myöskään tarvita, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä.

Järjestelmää ei tarvitse uusia, jos jätevesijärjestelmä on ollut olemassa jo 9.3.2011, ja vakituisesti asuva kiinteistön haltija tai haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943.

Kun vaihdat ja/tai parannat jätevesijärjestelmää, hae rakennusvalvonnalta toimenpidelupaa. Hakemukseen on liitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä. Lupahakemuksen voit tehdä sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun jätevesineuvojat tekevät maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa koko Keski-Suomen maakunnan alueella 31.10.2019 asti. Jätevesineuvojien yhteystiedot löydät osoitteesta www.jamk.fi/jatevesi.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta