Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Legionellariskin torjuminen koronapandemian aikana suljetuissa vesijärjestelmissä

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen laatima Ohje  legionellariskin torjumiseen koronapandemian aikana suljetuissa vesijärjestelmissä on suunnattu erityisesti majoitustoimintaa tarjoaville toiminnanharjoittajille kuten hotelleille, leirintäalueille ja risteilyaluksille, mutta se on sovellettavissa myös muillekin kohteille kuten asuintaloille, toimistoille, kylpylöille, uimahalleille ja laivoille.

Majoitukseen tarkoitettujen rakennusten ja risteilyalusten sulkeminen osittain tai kokonaan sekä tilojen vähentynyt käyttö koronaviruspandemian vuoksi voi suurentaa legionellariskiä kylmässä talousvedessä ja lämpimässä käyttövedessä sekä jäähdytysvedessä, porealtaiden vesissä ja muissa vesijärjestelmissä.

Vesijärjestelmissä lisääntyvät legionellabakteerit voivat aiheuttaa ihmiselle vesiaerosolien mukana sisäänhengitettynä vaikean keuhkokuumeen, jota kutsutaan legioonalaistaudiksi tai lievempioireisen flunssan kaltaisen kuumeen, jota kutsutaan Pontiac-kuumeeksi.

 

Legionellojen kasvua lisäävät riskitekijät

Legionellabakteerit voivat kasvaa haitallisiin, infektioita aiheuttaviin pitoisuuksiin vesijärjestelmissä jos:

  • Veden lämpötila on 25–50 °C. Pienessäkin osassa järjestelmää oleva suotuisa lämpötila voi aiheuttaa legionellan kasvua ja bakteeri voi levitä järjestelmässä vaikeuttaen legionellan torjuntaa koko järjestelmässä.
  • Vedenvirtaus on huono tai vesi seisoo vesijärjestelmässä tai sen osissa.
  • Vesijärjestelmässä on materiaaleja, joihin mikrobit helposti tarttuvat ja jotka tarjoavat ravintoa mikrobikasvulle tai biofilmin muodostumiselle, kuten liete, kattilakivi, ruoste, levä ja muut orgaaniset materiaalit, jotka kertyvät putkistoon ja lämminvesivaraajaan erityisesti käyttökatkosten aikana.

Rakennuksissa tai laivoilla on kalusteita, laitteita tai välineitä, jotka muodostavat vesiaerosoleja. Tällaisia ovat esimerkiksi suihkut, hanat, WC-kalusteet, porealtaat, poreammeet, jäähdytysjärjestelmät, suihkulähteet, painepesurit, sumuntekolaitteet ja jalkakylpylaitteet. Kaikkia näitä pitäisi ylläpitää huomioiden niiden mahdollisesti muodostama legionellariski, kun rakennus tai laiva otetaan uudelleen käyttöön.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta