Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Monikunnallinen pohjavesialueiden suojelusuunnittelu käynnistyy vuonna 2020 pohjoisessa Keski-Suomessa

Keski-Suomessa on yli 250 pohjavesialuetta. Näistä 29 on riskinalaisia pohjavesialueita, joiden tilaa ihmistoiminta jollain tapaa uhkaa, ja suurimmalla osalla näistä tila on jo huono. Tehokkain ja taloudellisin keino pohjavesien suojelussa on ennaltaehkäisy. Yksi hyvä tapa ennaltaehkäistä ongelmia, on huomioida pohjavesialueet maankäytön suunnittelussa.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ovat hyvä työkalu pohjavesialueilla olevien riskien kartoittamiseen sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseen. Viitasaaren ja Saarijärven kaupungit sekä Pihtiputaan ja Kinnulan kunnat ovat päättäneet ryhtyä yhteisesti hankkeeseen, jossa suojelusuunnitelmat laaditaan ja päivitetään. Viitasaarella, Pihtiputaalla ja Kinnulassa ei ole vielä ollut suojelusuunnitelmia lainkaan. Hankealueella sijaitsee neljä huonossa tilassa olevaa pohjavesialuetta, yksi kussakin kunnassa. Lisäksi selvitystarvealueita, joilla pohjaveden tilasta ei ole tietoa, on alueella yhteensä viisi. Huono tila johtuu pohjaveden kemiallisesta huonosta tilasta eli yhden tai useamman aineen pitoisuus pohjavedessä ylittää säädöksissä määritellyn ympäristönlaatunormin. Määrällisesti pohjavesialueet ovat kuitenkin toistaiseksi hyvässä tilassa eli pohjaveden pinta ei pohjavesialueilla ole laskenut pysyvästi, vaikkakin kuivien kesien seurauksena asia on ollut paljon keskustelussa Keski-Suomessa.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi on hakenut valtionavustusta Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta hankkeen toteuttamiseksi. Hanke on määrä saattaa loppuun vuoden 2020 aikana ja sen toteuttaa tarjouskilpailun kautta valittu konsultti. Hankkeesta tullaan tiedottamaan sen käynnistyttyä ja kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä suojelusuunnitelmista.

Lisätietoa pohjavesien suojelusuunnitelmista ja niiden laatimisesta löydät ympäristöhallinnon oppaasta.

Lue myös ajankohtainen Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedote Keski-Suomen pohjavesien tilanteesta: Vesienhoitotoimenpiteitä tarvitaan pohjaveden tilan parantamiseksi

Lisätietoja antaa:

Sari Flyktman

virkavapaalla 19.2.2024 alkaen, ympäristöpalveluiden palvelualuejohtaja

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Lisätietoja

Virkavapaalla 19.2.2024 alkaen, viransijainen

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta