Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Ympäristöterveystarkastaja Janne Litmanen palkittiin Vuoden vesihuoltoteko 2020 -kunniapalkinnolla

Saarijärven toimipisteessä työskentelevälle ympäristöterveystarkastajallemme Janne Litmaselle on myönnetty Vuoden vesihuoltoteko 2020 -kunniapalkinto. Palkinto julkistettiin valtakunnallisilla vesiosuuskuntapäivillä 31.1. Turussa. Janne pääsi ”vastaanottamaan” palkintoa Skype-yhteyden päästä.

Palkinnon myöntämistä on perusteltu seuraavasti:

Jannella on erityisen hyvä asenne vesilaitosten toimintavarmuuden kehittämisessä ja talousveden laadun varmistamisessa laitosten hallintomallista riippumatta. Työssään hän ei ole tyytynyt valvomaan asioita norsunluutornista. Hän on jalkautunut toimijoiden tasolle neuvoen, ohjaten ja kannustaen vesiosuuskuntia kehittämään toimintaansa, erityisesti talousveden laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden osalta. Hän on edesauttanut laajasti vesihuollon riskien arvioinnin etenemistä, valmistamalla wsp-ohjelman käyttöön ohjevideot vapaasti kaikkien saataville. Näitä ovat hyödyntäneet niin kuntien vesihuoltolaitosten kuin vesiosuuskuntien toimijat. Jannen työskentely talousvesihuollon hyväksi on ollut pitkäjänteistä, eri toimijoita tukevaa, inhimillistä ja samalla lainsäädännön vaatimusten täyttymiseen johtavaa.

Palkinnon myöntämisestä päättää Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry.:n (SVOSK) hallitus. Palkinto myönnetään vuosittain, mutta se voidaan jättää jonakin vuonna myös myöntämättä. Kunniapalkinnolla SVOSK haluaa kannustaa kaikkia tahoja toimimaan puhtaan veden ja laadukkaan vesihuollon hyväksi. Vesi on Suomen tärkeimpiä luonnonvaroja ja erittäin merkittävä suomalaisen hyvinvoinnin osatekijä, jonka laatua pitää yhteisesti vaalia. Vuoden vesihuoltoteko -palkinto myönnetään merkittävästä työstä suomalaisen vesihuollon hyväksi. Kunniapalkinto voidaan myöntää henkilölle, järjestölle, yhtiölle, yhteisölle tai muulle vesihuoltoa edistäneelle toimijalle. Aikaisempia palkinnon saajia ovat mm. Lauri Tarasti, Keski-Suomen ELY-keskus ja JAMKin Luonnonvarainstituutti.

Viime keväänä Janne valittiin myös vuoden 2019 terveystarkastajaksi. Vaatimattomaan tyyliinsä Janne kommentoi saamiaan tunnustuksia, että ”olen vain tehnyt työtäni”. Lämpimät onnittelut Jannelle esimerkillisesti tehdystä työstä!

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta