Eduskuntavaalit 2023- Äänestäminen vaalipäivänä 2.4. klo 9-20

Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.

Ennakkoon äänestäminen tapahtui ajalla 22.-28.3.2023.

Jokainen äänioikeutettu on saanut kotiin ilmoituskortin, josta löytyvät tiedot vaalipäivän äänestyspaikasta ja  äänestyspaikkojen osoitetiedot ja aukioloajat. Eduskuntavaaleissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 2.4.2023 täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten 2.4.2005 tai sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset.

Vaalipäivänä voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa klo 9-20. Äänestyspaikka määräytyy 10.2.2023 väestötietojärjestelmässä olleen kotikunnan ja osoitteen mukaan.

Äänestäjän pitää varautua henkilöllisyyden tarkistamiseen äänestämisen yhteydessä. Henkilöllisyyden selvittämiseen käy kuvallinen henkilötodistus, kuten ajokortti, passi ja kuvallinen Kela-kortti.

Lisätietoja löytyy vaalit.fi-sivustolta.

Viitasaari valitsi Tieran kaupungin ICT-palveluntuottajaksi – Ratkaisu rakennettiin yhdessä kaupungin tarpeiden pohjalta

Viitasaaren kaupunki päätti vaihtaa ICT-palvelutuottajan Wiitaunionin eli Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin yhteistyösopimuksen päättymisen vuoksi ja hyväksyi sopimukset kaupungin ICT-ympäristön modernisoinnista sekä ICT-palvelujen tuottamisesta Kuntien Tiera Oy:n kanssa.

”Hyvinvointialueiden syntyessä ja Wiitaunionin purkautuessa ICT-palveluiden järjestäminen tuli ajankohtaiseksi. Kaupunkistrategian mukaisesti digitalisaatio on yksi niitä asioita, joita kaupungissa halutaan edistää. Kuntien yhdessä omistama Tiera sopi tähän tilanteeseen hyvin kumppaniksi,” kommentoi Viitasaaren Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

Ratkaisu on rakennettu yhdessä kaupungin tarpeiden pohjalta

Viitasaari on noin 6000 asukkaan kaupunki Keski-Suomessa Keitele-järven rannalla. Viitasaaren kaupunki osallistui keväällä 2022 Polku Tieraan -selvitykseen. Selvityksen pohjalta on esitetty Tieran ratkaisuehdotus Viitasaaren ICT-palveluiden organisoimiseksi. Viitasaaren tulevaa ICT-ympäristöä on suunniteltu siltä pohjalta, että palvelinkapasiteettia ostetaan ainoastaan sen verran kuin tarvitaan ja vain siksi aikaa, kun tarvitaan ja että sovellukset hankitaan ensisijaisesti pilvipalveluna.

Tieran ICT-ulkoistuspalvelut laajenevat Keski-Suomeen

Kuntien Tiera Oy on kuntatoimijoiden ja hyvinvointialueiden omistama in-house-yhtiö, joka auttaa kuntia ja hyvinvointialueita kehittämään toimintaansa ja tarjoamaan parempia palveluita kuntalaisille. Yhtiö kehittää alaa verkostomaisesti yhteistyössä eri kuntien, hyvinvointialueiden ja yksityisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tuottaa suoria vaikuttavuushyötyjä auttamalla kuntatoimijoita ja hyvinvointialueita vapauttamaan omaa aikaansa toiminnan kehittämiseen.

”Viitasaaren kaupungilla on ollut selvä tarve ICT-ympäristön kehittämiseen, jossa Tiera on jo vuosia ollut kuntakentän luotettu ICT-kumppani. Tiera pystyy tarjoamaan laajasta, ja pitkään kuntakentässä yhteistyössä kehitetystä ICT-palveluportfoliosta asiakkaan näköiset palvelut. Lisäksi Tieran toiminta ICT-ulkoistuspalveluissa laajenee nyt Keski-Suomeen Viitasaaren kaupungin ollessa alueella edelläkävijä”, kertoo Tieran liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen

Valtuusto päättää tänään ensi vuoden talousarviosta

Tervetuloa seuraamaan kaupunginvaltuuston vuoden viimeistä kokousta tänä iltana klo 17.00 alkaen
joko paikan päällä tai verkossa.

Esityslistalla on mm. vuoden 2023 talousarvion sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman hyväksyminen
ja hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen.

Kyseessä on samalla kaupunginjohtaja Janne Kinnusen viimeinen valtuuston kokous Viitasaarella, joten
kokouksen lopussa on luvassa normaalista poikkeavaa kokousohjelmaa.

Kotihoidon tuen kuntalisä maksuun 1.9.2022 lukien ja henkilöstöetuja korotetaan

Kaupunginvaltuusto kiinnitti kesäkuun kokouksessaan huomiota erityisesti lapsiperheisiin ja päätti, että Viitasaaren kaupunki myöntää  1.9.2022  lähtien kuntalisää hoitorahan korotuksena niille perheille, jotka saa­vat Kelan kotihoidon tuen hoitorahaa ja jotka hoitavat kotona vähintään yh­tä alle 3-vuotiasta lasta. Kuntalisän suuruus on 150 €/kk kaikista alle 3-vuotiaista lapsista kus­ta­kin erikseen, joista maksetaan kotihoidon tukea. Perheen kaikki lapset hoi­de­taan kotona. Tuen saaminen ei estä lapsen osallistumista avoimiin var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­hin. Aiemmin tiedotettiin, että kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan 1.8. alkaen. Kelalla on kuntalisässä kahden kuukauden toimeenpanoaika, jonka vuoksi kuntalisää tullaan maksamaan Viitasaarella syyskuun alusta.

Avoin varhaiskasvatus alkaa Viitasaarella elokuussa 2022 perhekeskuksen tiloissa 1pv/vko lasten kerhotoimintana sekä 1pv/vko perhekerhona. Avoin var­hais­kas­va­tus on perheille maksutonta ja mahdollistaa kotihoidon tuen sekä kun­ta­li­sän maksamisen perheille.

Lisäksi myönnettiin lisämääräraha uuden varhaiskasvatusyksikön perustamiseen Hakamäelle.

Valtuusto myhäili  viime vuoden hyvän tilinpäätöksen johdosta ja ilmaisi tyytyväisyytensä kaupungin erinomaiseen taloustilanteeseen ja korotti samalla henkilökuntaetuuksia lisäämällä ePassiin 200 euroa kuluvalle vuodelle.

Alla linkki valtuuston nauhoitettuun kokoukseen.

https://www.youtube.com/watch?v=IH_yQLkp8U4

Uutisartikkelia päivitetty 17.6. kotihoidon tuen kuntalisän alkupäivämäärästä.

Wiitaunionin nykyinen yhteistyö päättymässä vuoden 2023 lopussa; yhteistyötä jatketaan kansalais- ja musiikkiopistojen sekä kirjaston palveluissa

Viitasaaren kaupunginhallitus päätti 6. kesäkuuta kokouksessaan esittää valtuustolle, että Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteistyösopimus irtisanotaan 1.1.2024 lukien, jolloin yhteisten sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan toiminta lakkaa ja yhteiset viranhaltijat ja työntekijät  siirtyvät  peruskuntien palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteiden  mukaisesti 1.1.2024. Uutta lautakuntarakennetta on hahmoteltu vasta alustavasti.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle myös, että  talous- ja palkkahallinnon palvelut sekä ICT-palvelut järjestettäisiin ostopalveluina in house -yhtiöiden kautta myöhemmin erikseen sovittavalla tavalla.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että  seuraavat palvelut organisoidaan edelleen yhteisesti Pihtiputaan kunnan ( tai useamman kunnan) kanssa:
– Viitaseudun opisto (kansalaisopisto)
– Viitasaaren alueen musiikkiopisto (useamman kunnan yhteistoimintaa)
– Wiitaunionin aluekirjasto
– Ympäristölautakunnan alainen toiminta (useamman kunnan yhteistoimintaa)
– Maaseutuhallinto (useamman kunnan yhteistoimintaa)

Oheisena kaupunginhallituksen  tarkastamaton pöytäkirja.

Kaupunginhallituksen päätökset 23.5.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.5.2022 esittää valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä uuden varhaiskasvatusyksikön perustamiseksi ja Viitasaaren vuokra-asunnot Oy:n oman pääoman vahvistamista 2 milj. eurolla.

Kaupunginhallituksen kokouksessa vierailivat myös Äänekosken ammatillisen koulutuskuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja Ville Kivimäki, hallituksen puheenjohtaja Tuija Tuikkanen ja johtaja Jouni Kurkela. Koulutuskuntayhtymän johdon kanssa keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä. Kokouksen jälkeen kaupunginhallitus jäi pitämään iltakoulua.

 

Laajakaistarahoitus -webinaari 17.5.2022

Tervetuloa seuraamaan webinaaria laajakaistarakentamisen rahoituksesta tiistaina 17.5.2022 klo 14.00 – 15.30. Laajakaistaverkkojen rakentamiseen ja laajakaistapalvelujen kehittämiseen on tarjolla useita eri rahoitusmuotoja: suoraa rahallisista tukea, pääomasijoituksia ja lainantakauksia. Rahoitusta on saatavilla valokuituverkkojen rakentamiseen ja esimerkiksi 5G-palvelujen kehittämiseen.

Webinaari on tarkoitettu verkkojen rakentajille ja rakentamista suunnitteleville tahoille, kuten teleyrityksille, tietoverkko-osuuskunnille ja kyläverkkotoimijoille sekä hankkeissa mukana oleville julkisille tahoille, kuten maakuntien ja kuntien edustajille. Webinaari tarjoaa tietoa sekä uusille että jo aiemmin laajakaistahankkeissa mukana olleille toimijoille.

Webinaarin järjestää Laajakaistainfo-verkosto yhteistyössä Kunta.tv:n kanssa. Linkki tapahtumasivulle ja ohjeet webinaarin seuraamiseen päivitetään myöhemmin sivulle https://www.maaseutu.fi/…/laajakaistarahoitus-webinaari-17…. Etukäteisilmoittautumista ei vaadita.

Webinaarin ohjelma sisältää seuraavat esitykset:

  • Laajakaistainfo-verkosto (Tapio Oikarainen, Liikenne ja viestintävirasto Traficom)
  • Traficomin laajakaistatukihanke (Aleksandra Partanen, Traficom)
  • Maaseuturahaston tuet laajakaistarakentamiseen (Marianne Selkäinaho, Maa- ja metsätalousministeriö)
  • CEF Digital -tukirahoitus laajakaistaverkoille ja -palveluille (Päivi Peltola-Ojala, Traficom)
  • Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) -investointirahasto (Thierry Levenq, CEBF ja Simon Rozas, Cube IM)
  • InvestEU-ohjelma Suomessa (Hanna Rinta-Erkkilä, Business Finland)

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Tapio Oikarainen, tapio.oikarainen@traficom.fi, p. 029 534 7313

Lisätiedot webinaarista

Valtuusto työstää Viitasaaren kaupunkistrategiaa vuosille 2022 -2025

Viitasaaren kaupunginvaltuusto työstää parhaillaan kaupunkistrategiaa vuosille 2022 -2025

Valtuusto piti 12.5. ryhmämessut FCG:n johdolla ensimmäisessä työpajassaan, jossa purettiin myös verkkokyselyn vastaukset, joista yksi kooste oheisena.  Työpajan materiaalin pohjalta valtuustoryhmät jatkavat käsittelyä ja seuraava työpaja pidetään 30.5.

Valtuusto päätti 2.5. että Viitasaaren kaupunki on valmis majoittamaan 50 Ukrainan sodan pakolaista

Viitasaaren kaupunginvaltuusto päätti  tänään, että Viitasaaren kaupunki on valmis sopimaan Jyväskylän vastaanottokeskuksen kanssa enintään 50 Ukrainan sodan pakolaisen vastaanottamisesta ja majoittamisesta Viitasaarelle. Kaupunginjohtajalle annettiin valtuudet jatkaa valmisteluja pakolaisten vastaanottamiseksi ja heidän palvelujensa turvaamiseksi.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan välisestä yhteistyöstä keväällä 2022 käynnistyneen selvitystyön ja päätti, ettei ole tarkoituksenmukaista julistaa kaupunkia tuulivoimavapaaksi kunnaksi. Sen sijaan tuulivoimarakentamisen edellytykset tulee tapauskohtaisesti selvittää kaavoitusprosessin kautta.

Wiitaunionin henkilöstön  palkitseminen  palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Oheisena tarkastamaton valtuuston pöytäkirja.

 

Uusille työntekijöille 50 %:n vuokranalennus ja valokuituverkosta toteutettavuusselvitys

Kaupunginhallitus teki eilen 25.4. kokouksessaan Viitasaaren elinvoimaa edistäviä päätöksiä ja päätti mm. käynnistää uusille työntekijöille suunnatun asumistukikokeilun ja varasi kokeilua varten 10 asunnon kiintiön VVA Oy:n vuokrahuoneistokannasta. Viitasaarella on avoinna runsaasti hoitoalan ja teollisuuden työpaikkoja ja työntekijöistä on pulaa. Tilanteen helpottamiseksi kaupunki tarjoaa  kaupunkiorganisaatioon tuleville uusille hoitajille ja Viitasaarella sijaitsevien yritysten uusille työntekijöille käyttöön Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n vuokra-asuntoja 50 % alennuksella kolmen kuukauden ajaksi.

Kokeilun tavoitteena on helpottaa työvoiman saantia ja houkutella potentiaalisia muuttajia asumaan ja työskentelemään paikkakunnalla. Kokeilussa on rajoitettu määrä asuntoja. Vuokrahuojennuksen voi saada vuokrasopimuksiin, jotka alkavat 1.6. – 31.12.2022 välisenä aikana. Vuokrasopimus voi jatkua tukiajan jälkeen normaalisti.

Kaupunginhallitus päätti tilata myös valokuituverkon toteutettavuusanalyysin Viitasaaren alueelle. Uusi laajakaistatukilaki tuli voimaan 3.2.2022. Parhaillaan uusia hankkeita on suunnitteilla eri puolilla Suomea ja Traficom kannustaa myös uusia tahoja lähtemään aktiivisesti mukaan laajakaistahankkeeseen. Tukirahoitusta saadakseen tukihakemusten on oltava valmiina syksyyn 2023 mennessä.

Kaupunginhallitus palautti perusturvalautakunnan uudelleen käsiteltäväksi valtuustoaloitteen taajaman ulkopuolella asuvien kuntalaisten kotihoidon palvelujen saatavuudesta sekä  Wiitaunionin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuvantamisen yhteistyön toteuttamisesta.

Oheisena kaupunginhallituksen tarkastamaton pöytäkirja 25.4.2022.