Yrittäjien aamukahvit joulukuussa joulupuuron merkeissä – Yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville suunnattu tilaisuus 14.12.2023 klo 8 Digikeskuksessa

Viitasaarelainen yrittäjä ja yrittäjyyttä suunnitteleva, tervetuloa aamukahville ja joulupuurolle torstaina 14.12.2023 klo 8–9.30 Digikeskukseen (Keskitie 4, Google Maps).

Aamukahvien ja keskustelun lomassa keskustellaan esiinnousevista teemoista sekä kuullaan Viitasaaren kaupungin, Kehittämisyhtiö Witaksen, Wiitaseudun Yrityspalvelun sekä Viitasaaren Yrittäjien syksyn ajankohtaiset asiat.

Aamukahvit ovat osa järjestäjätahojen yhdessä organisoimaa, säännöllistä toimintaa.

Sydänsuomen luontomatkailun kasvuohjelma käynnistyy – Avoin aloitustilaisuus torstaina 23.11.2023 klo 17

Sydänsuomen luontomatkailun kasvuohjelma (JTF) on aloittanut toimintansa pohjoisen Keski-Suomen alueella ja pitää aloitustilaisuuden Lennättimessä (Keskitie 4, Google Maps) Viitasaarella torstaina 23.11.2023 klo 17 alkaen yrittäjätoimikunnan yhteydessä – matkailuosuus on kaikille avoin.

Tilaisuudessa käydään läpi tulevia kehittämistoimenpiteitä ja otetaan vastaan toiveita esimerkiksi tuleviin koulutuksiin ja markkinointiin liittyen.

Täältä pääset ilmoittautumaan tilaisuuteen erillisellä lomakkeella.

Kasvuohjelman sisällöstä voit lukea Sydänsuomessa-verkkosivustolla julkaistusta artikkelista.

Sydänsuomessa-alueen hankkeen hallinnoija on Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy.

Kaupunginhallitus päätti aloittaa tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan Viitasaarella – Joukkoliikenteen tukea jatketaan ensi lukuvuonna toisen asteen opiskelijoita ajatellen

Viitasaarella aloitetaan Viitakankaan alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta. Kaavoituksen aloittamisesta päätti kaupunginhallitus maanantaina 20.11.2023 kokouksessaan. Karhukorven hankealueen kaavoittamista on ehdottanut Eolus Finland Oy, joka suunnittelee 20 tuulivoimalan rakentamista alueelle. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituksen käynnistämissopimuksen sopimuksen kirjattujen ehtojen mukaisesti. Kaavoittajana toimii FCG Finnish Consulting Group. Kaupunginhallituksen päätöksessä edellytetään, että hanketoimija solmii erilliset maankäyttösopimukset kaavoitettavan alueen ulkopuolisista maa-alueista maanomistajien kanssa ja että kokonaiskorvauksena maksetaan vähintään 1 €/m². Erikseen sovittaessa toissijaisena vaihtoehtona voidaan käyttää lunastusmenettelyä. Kaavoituksen kuluista vastaa Eolus Finland. Tarkempia tietoja Eolus Finlandin suunnitelmista sekä kaavoitusprosessista on torstaina 16.11.2023 julkaistussa tiedotteessa. Asian käsittelyä voi seurata kootusti Tuulivoima-sivulla.

Vitasaaren kaupunki on viime vuosina osallistunut joukkoliikenteen kustannuksiin eri reiteillä. Näiden tuettujen reittien aikataulut ovat sellaisia, että reitit mahdollistavat toisen asteen opiskelijoiden kulkemisen eri paikkakuntien välillä. Kaupunginhallitus päätti, että Viitasaari käyttää optiomahdollisuuden lukuvuoden 2024-2025 aikana kahdella reitillä, sekä Pihtipudas-Viitasaari-Pihtipudas että Viitasaari-Äänekoski-Viitasaari. Keski-Suomen ELY-keskus vastaa kustannuksista 70 prosenttia. Viitasaari-Pihtipudas-reitillä loput kulut jakautuvat tasan kyseisten kuntien välillä tasan, Äänekosken reitillä Äänekoski maksaa kokonaissummasta 20 % ja Viitasaari 10 %.

Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman jää virkavapaalle ajalle 19.2.2024-27.2.2025. Kaupunginhallitus päätti julistaa viransijaisuuden kyseiselle ajalle haettavaksi 6.12.2023 klo 15 mennessä. Vuoden 2024 alussa käyttöönotettavan organisaatiorakenteen mukaan virka on nimeltään ympäristöpalveluiden palvelualuejohtaja. Hakuilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja Kuntarekry-palvelussa, jossa ovat parhaillaan avoinna myös mm. kaupungin hyvinvointikoordinaattorin ja kaupunginarkkitehdin sekä Witaksen hallinnoiman elinvoimahautomohankkeen projektipäällikön paikat.

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovasen koeaika päättyy 30.11.2023 ja talous- ja tietohallintojohtaja Salla Mannin koeaika päättyy 23.11.2023. Molempien viranhoito jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Viitasaaren kaupungintalolla olevassa Yhteispalvelun asiointipisteessä päättyy Digi- ja väestötietoviraston asiointi. DVV:n palveluihin liittyvää asiointia on ollut harvakseltaan ja vain muutamia vuosittain. DVV:n palveluita voi käyttää internetissä ilman asiointipistettä ja etäyhteys on poistunut jo aiemmin käytöstä. Asiointipisteen aukioloa tullaan supistamaan, koska organisaatiomuutoksen takia palveluneuvojana toimivan toimistosihteerin työaikaa tarvitaan uusiin tehtäviin.

Nuorten kesätyöllistämistä jatketaan Viitasaarella kaupungin ja 4H-yhdistyksen yhteistyönä. Kaupunginhallitus jatkaa aiempaa sopimusta niin, että yhdistykselle maksetaan nuorten kesätyöllistämiseen 18 000 euron avustus vuodelle 2024 ja 21 000 euron avustus vuosille 2025-2026. Kesällä 2023 4H-yhdistyksen kautta työllistettiin 30 nuorta. Kesätyöllistäminen kohdennetaan 15-19-vuotiaisiin koululaisiin sekä opiskelijoihin, joiden koti- tai asuinkunta on Viitasaari ja jotka eivät ole työttöminä työnhakijoina TE-toimistossa.

Kokouksessa päätettiin vuoden 2023 H. G. Porthan kunniapalkinnon saaja. Kunniapalkinto jaetaan ansioituneelle viitasaarelaiselle kulttuurin tai muilla yhteiskunnallisilla aloilla saavutetuista ansioista. Palkinto myönnetään perinteiseen tapaan Viitasaarella itsenäisyyspäivän juhlassa keskiviikkona 6.12.2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi vastuullaan olevien elinvoimapalveluiden ja hallintopalveluiden talousarvioehdotukset vuodelle 2024. Kaupunginhallitus käsitteli myös muun muassa koko kaupungin talousarvion ja -suunnitelman 2024-2026 valmistelutilannetta, kaupunginjohtajan ajankohtaisia asioita sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikatauluja. Kaikki kokouksessa käsitellyt asiat ja päätökset ovat luettavissa tarkastamattomassa pöytäkirjassa (PDF), liitteet esityslistan yhteydessä.

Viitasaaren Joulunavaus sunnuntaina 26.11.2023 klo 16 alkaen – Torilla muun muassa koko perheen pienoiskonsertti

Viitasaaren Yrittäjien ja Viitasaaren kaupungin Joulunavaus järjestetään torilla sunnuntaina 26.11.2023 klo 16.

Ohjelmassa
• Koko perheen pienoiskonsertti (Teatterikone)
• Jouluvalot syttyvät
• Tervehdykset: Viitasaaren Yrittäjät ry, Viitasaaren kaupunki
• Joulupukki saapuu
• Tontut jakamassa karkkeja
• Kinkkuarvonta
• Grillimakkaran myyntiä

Huom! Kinkkuarpoja saatavana yrityksistä. Palauta ne joulunavaukseen torille klo 16:een mennessä.

Etsimme ketteriin kokeiluihin taipuvaa projektipäällikköä uuteen hankkeeseen – Lue lisää ja hae viimeistään maanantaina 4.12.2023

Oletko digitaalisten ympäristöjen moniosaaja? Omaatko huikeat verkostot ja olet luonteeltasi kehittäjä? Etsimme projektipäällikköä vuoden 2024 alusta starttaavaan Ketterien kokeilujen elinvoimahautomo -hankkeeseen, jota hallinnoi Viitasaaren kaupungin omistama Kehittämisyhtiö Witas Oy. Rekrytointi on hakuvaiheessa vielä ehdollinen ja edellyttää hankkeelle myönteistä rahoituspäätöstä.

Lue lisää Witaksen verkkosivuilta ja hae viimeistään 4.12.2023!

Viitakankaalle suunniteltava tuulipuisto Viitasaaren kaupunginhallituksen käsittelyssä – Kaupungin verkkosivulle kootaan tuulivoima-aineistoja helposti tutustuttavaksi

Viitasaaren kaupunginhallitus käsittelee Viitasaaren Viitakankaan alueelle suunnitellun tuulipuiston kaavoitusta maanantain 20.11.2023 kokouksessaan. Eolus Finland Oy on ehdottanut, että kaupunki käynnistää osayleiskaavan laatimisen Viitakankaalle siten, että rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella.

Maanantaina kaupunginhallituksessa mahdollisesti tehtävä päätös kaavoituksen aloittamisesta ei kuitenkaan johda automaattisesti tuulivoimapuiston toteutumiseen. Kaavoitusprosessi on yksi osa maankäytön suunnittelua, jossa otetaan huomioon lukuisia eri aihekokonaisuuksia. Osana kaavoitusta on muun muassa eri tahojen kuuleminen, jolloin eri näkemykset tulevat huomioiduksi. Kaavoituksessa selvitetään hankkeen mahdollisuutta toteutua alueelle. Kaavoitusprosessin lopputulos voi olla kaavoitusaloitteen mukainen toteutus, pienempi toteutus tai se, että hanke ei etene toteutukseen.

Eolus Finland suunnittelee Karhukorpi-nimiselle hankealueelle 20 tuulivoimalan rakentamista. Karhukorpi on lähellä Nelostietä, noin 12 kilometriä keskustaajamasta pohjoiseen. Alue on loppuvuoden 2023 aikana käsittelyssä olevassa Keski-Suomen maakuntakaava 2040 –ehdotuksessa merkitty tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi alueeksi. Hankealue on määritelty niin, että voimalat ovat vähintään 1,5 kilometrin etäisyydellä asutuksesta.

Teksti jatkuu kartan jälkeen

Samalla yhtiö selvittää mahdollisuutta asentaa alueelle aurinkosähkökenttiä ja harkitsee myös energian varastointiratkaisua osana projektia. Eolus Finland on saanut Puolustusvoimilta myönteisen lausunnon voimaloille, joiden enimmäiskorkeus on 300 metriä. Enimmäiskorkeus pitää sisällään tuulivoimalan siiven ääriasennossa torneineen. Suunnitelmien mukaan yhden voimalan nimellisteho on 6,6 MW ja koko hankkeen nimellisteho noin 150 MW, jossa on huomioitu myös aurinkovoima ja energian varastointi. Arvioitu sähköntuotanto on 405 GWh vuodessa.

Viitasaarella kaupunginhallitus päättää kaavojen laatimisesta, vireillepanosta ja muuttamisen vireillepanosta. Viitasaarella on laadittu tuulivoimahankkeita paikkakunnalle suunnitteleville tahoille yleiset periaatelinjaukset. Linjaukset tarjoavat kaikille toimijoille yhdenmukaiset ohjeet toiminnasta ennen kaavoitusalueen käsittelyä sekä edellytykset kaavoituksen käynnistämiseksi. Kaupunginhallituksen päätöksenteossa arvioidaan esimerkiksi näiden periaatepäätöksen mukaisten edellytysten täyttymistä.

Suunnitellun investoinnin arvo on suuruudeltaan noin 205 miljoonaa euroa. Tämän hetken tietojen perusteella kiinteistöverotuotot olisivat Viitasaaren kaupungille keskimäärin 475 000 euroa vuodessa. Voimaloista maksetaan kiinteistöveroa, kun niiden rakennustyö on aloitettu. Verotusarvo vastaa voimalan valmiusasteen osuutta jälleenhankinta-arvosta. Hankeyhtiön kotipaikkana tulisi olemaan Viitasaari, jonka myötä myös yhteisöverotuotot tulisivat yhtiön osalta kaupungille, näitä verotuottoja ei voi kuitenkaan vielä ennakoida.

Eolus Finland tehnyt maankäyttöön liittyvät sopimukset pääosan alueesta omistavan Finsilva Oyj:n kanssa, mutta käynyt neuvotteluita myös muiden alueella maata omistavien kanssa. Muille maanomistajille, kuin Finsilva Oyj:lle, maksettaviksi vuokratuotoiksi yhtiö ennustaa noin 180 000 euroa vuodessa.

Kaupunginhallituksen päätösehdotuksessa esitetään edellytyksenä, että sähköverkon siirtolinjojen osalta hanketoimija solmii maan­omis­ta­jien kanssa erilliset maankäyttösopimukset kaavoitettavan alu­een ulkopuolisista maa-alueista ja maksaa kokonaiskorvauksena vähintään 1 € /m². Erikseen sovittaessa toissijaisena vaihtoehtona voidaan käyttää lu­nas­tus­me­net­te­lyä.

Kaavoituksesta, siihen liittyvistä ympäristöselvityksistä ja mahdollisesta ympäristövaikutusten arvioinnista aiheutuvista kuluista tulee vastaamaan Eolus Finland, jos prosessi käynnistetään. Kaavoittajaksi esitetään FCG Finnish Consulting Group Oy:tä ja että hankkeen vastaavana kaavan laatijana toimisi Arto Sipinen.

Kaavoituksen eteneminen ja aikataulu määräytyy prosessissa esiin tulevien seikkojen perusteella. Jos kaavoitus aloitetaan vuoden 2023 aikana, alustavan aikataulun mukaan ensimmäiset kaavaluonnokset asetettaisiin julkisesti nähtäville 2024 ja kaavaluonnokset vuonna 2025. Yhtiön tavoiteaikataulun mukaisesti kaava hyväksyttäisiin vuonna 2025 ja rakennusluvat haettaisiin vuoden 2026 aikana. Rakentaminen tapahtuisi 2027-2029, ja sähköntuotanto alkaisi vuonna 2029.

Viitasaaren verkkosivuille on perustettu Tuulivoima-sivu, johon kootaan tuulivoimaa koskevia tiedotteita ja muuta materiaalia. Koostesivu toteutetaan, jotta vakituisilla ja vapaa-ajan asukkailla sekä muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua aineistoihin ja seurata päätöksentekoa. Mahdollisesta kaavoituksesta tullaan tiedottamaan eri kanavissa, esimerkiksi paikallislehdessä.

Tuulipuistosuunnitelmista on kerrottu jo aiemmin kaupungin toimesta, vaikka niihin liittyvät päätökset eivät ole vielä olleet kaupungin toimielinten käsittelyssä. Kaupunki tiedotti syyskuussa, että Eolus Finland suunnittelee Viitakankaalle tuulipuistoa sekä tutkii mahdollisuutta asentaa aurinkopaneeleja ja energianvarastointiratkaisuja samaan kokonaisuuteen. Eolus Finlandin kaikille avoimesta info- ja keskustelutilaisuudesta torstaina 9.11.2023 teatteritiloissa kerrottiin kaupungin kanavissa sen paikkakuntaa koskevan luonteen vuoksi, vaikka kaupunki ei ollut järjestämässä tilaisuutta.

La kala -oopperan Piika emäntänä Pergolesi Viitasaarella – Koominen ja riemastuttava esitys teatterissa torstaina 24.11.2023 klo 19

Viitasaarella on tarjolla koomista oopperaa ja riemastuttavaa tarinankerrontaa suomeksi laulettuna, kun La kala -oopperan Piika emäntänä Pergolesi esitetään Viitasaaren teatterissa torstaina 24.11.2023 klo 19.

Kartanonherra Uberto kaipailee vain aamukaakaotaan, mutta sille viekas piikatyttö Serpina on lisännyt omanlaisensa särpimen: häät Uberton kanssa! Ja nousun piiasta emännäksi!

Piika emäntänä on La Kalan sovitus Giovanni Battista Pergolesin oopperasta La serva padrona. Ooppera esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1733 Napolissa. Teoksesta tuli opera buffa -genren eli koomisen oopperan malli ja olennainen teos, joka riemastuttaa edelleen tarinankerronnallaan.

Oopperan riemukas käännös on Marie Finne-Brayn, jossa käytettään myös maakuntamme murresanoja.

Sumiaisissa toimiva La Kala -ooppera on todennäköisesti Suomen pienin oopperatalo. La Kala tunnetaan näyttävistä ja laadukkaista tuotannoistaan. Ooppera sai Suomen Kulttuurirahaston stipendin keväällä 2023.

Uberto – Kari-Kyösti Silvennoinen,
Serpina – Marie Finne-Bray
Vespone – Tero Hirvelä
Piano ja cembalo – Andras Szabo

Nuoriso alle 16 v ilmaiseksi oopperaan! Varaukset lakalaooppera@gmail.com / 0406856477 ja lippuja ovelta ennen esitystä. Liput 15 e ennakkoon ja 20 e ovelta.

Kesto väliaikoineen 1 h 20 min.

Viitasaaren teatteri, Koulukuja 8 (Google Maps)

Tapahtuma järjestetään yhdessä Viitasaaren kulttuuritoimen kanssa.

Luottamushenkilö, työntekijä, viranhaltija, sähköpostiin kirjautuminen muuttuu – Huomioi sähköpostin muutostyöt, jotka tehdään viikonloppuna 17.-19.11.2023

Viitasaaren kaupungin sähköpostia käyttävien luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja viranhaltijoiden toimintaan vaikuttavia muutoksia tehdään viikonloppuna 17.-19.11.2023. Sähköpostijärjestelmä siirretään ja selainsähköpostin osoite muuttuu.

Sähköpostijärjestelmän muutostyö tehdään tulevana viikonloppuna, perjantaista 17.11.2023 klo 12 alkaen. Suosittelemme välttämään sähköpostin käyttöä kyseisen ajankohdan ja seuraavan maanantaiaamun välillä.

Muutostyön jälkeen, viimeistään maanantaiaamusta lähtien selaimella käytettävään sähköpostiin kirjaudutaan osoitteessa https://outlook.office.com, käytä kirjautumiseen sähköpostiosoitetta sekä aiemminkin käytössä ollutta salasanaa. Tarkempia ohjeita on nykyisessä sähköpostissa talous- ja tietohallintojohtaja Salla Mannin lähettämänä.

Muutos vaikuttaa myös viikonloppuna yhteydenottoihin esimerkiksi mahdollisina viiveinä tai katkoksina. Pahoittelemme häiriöitä.

Päiväkeskuksella on kaikille ikääntyneille avointa päivätoimintaa – Kaupunki koordinoi maksutonta ohjelmaa ja kutsuu lisää vapaaehtoisia mukaan

Viitasaaren vanhusten päiväkeskuksella järjestetään toimintaa, johon voi osallistua kuka tahansa. Tarjolla on kaupungin organisoimana kaikille avointa, maksutonta päivätoimintaa arkipäivisin.

Kaupunki koordinoi päivittäisen ohjelman sisällön vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Toiminta on samankaltaista kuin aiempinakin vuosina. Hoitohenkilökuntaa avoimessa päivätoiminnassa ei ole, mikä eroaa edellisvuosista.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen

Viitasaaren kaupungin koordinaattori Tiina Raition mukaan järjestetty ohjelma on tuonut paikalle mukavasti osallistujia. Erityisen suosittua on ohjelma, jossa asiakkaat pääsevät itse osallistumaan toimintaan.

“Laulaminen ja muu musisointi on ollut oikein suosittua. Kädentaidot, esimerkiksi askartelu on kysyttyä. Myös eläinvierailuja toivotaan”, Raitio kertoo.

Toimintaa järjestetään arkipäivisin klo 12.30-13.30. Päiväkeskuksen ovet ovat auki arkisin klo 9-14.30. Ohjelma julkaistaan kahden viikon välein paikallislehti Viitasaaren Seudussa sekä kaupungin verkkosivuilla.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen

Ohjelman järjestämisestä kiinnostuneet vapaaehtoiset voivat ottaa yhteyttä Tiina Raitioon.

“Vapaaehtoisia on ollut ihan kohtalaisesti jo liikkeellä, mutta koskaan ei ole kuitenkaan liikaa. Kyläyhdistyksiä on käynyt vierailulla ja he ovat muun muassa kertoneet kuulumisia omalta kyläkunnaltaan.”

Kaupungin toimesta paikalla on päiväkeskuksen aukioloaikoina Sari Malste, joka avustaa asiakkaita päiväkeskuksella.

“Avustaminen mahdollistaa asiakkaiden osallistumisen ruokailuun ja toimintaan. Lisäksi olen järjestänyt toimintaa lyhyelläkin varoitusajalla, jos ohjelman järjestävälle taholle tulee joku este”, Malste kertoo.

Edellisistä vuosista poiketen avoimessa päivätoiminnassa ei ole paikalla hoitohenkilökuntaa. Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää samassa rakennuksessa muuta toimintaa, joka ei ole kytköksissä kaupungin järjestämään avoimeen päivätoimintaan. Päiväkeskuksella on myös hyvinvointialueen järjestämä ruokailumahdollisuus. Arkisin järjestettävä lounasruokailu on ennakkoon tilattava Keski-Suomen hyvinvointialueen kautta.

Päiväkeskuksen lähialueella asuu ikäihmisiä runsaasti, sillä viereisissä rakennuksissa on Viitasaaren Vanhustenkotiyhdistyksen vuokra-asuntoja. Ikäihmiset asuvat kodeissaan itsenäisesti ja tarvittaessa hoivapalveluita saa kotihoidon kautta.

“Lähes kaikki asiakkaat ovat aivan lähiasukkaita.”

Teksti jatkuu kuvan jälkeen

Malste ja Raitio vinkkaavat, että keskiviikkona 13.12.2023 järjestetään joulumyyjäiset, joihin kannattaa tulla kauempaakin.

Viikonloppuisin päiväkeskus on suljettu. Joulun ja uuden vuoden aikaan päiväkeskus on suljettuna 18. joulukuuta alkaen. Tarkempi aikataulu tiedotetaan myöhemmin.

Hyvinvointialueen palveluihin kuuluu muun muassa kuntouttava päivätoimintaa, joka on määräaikaista ja tarkoitettu palveluun oikeutetuille asiakkaille. Näistä sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista tiedottaa hyvinvointialue. Tarjolla on muun muassa seniorien hyvinvointineuvolan ajanvarauksettomia vastaanottoja tiettyinä ennakkoon ilmoitettuina päivinä.

Päiväkeskuksen avoimen päivätoiminnan ohjelma viikoille 47-48/2023 – Tarjolla mm. luontoa, musiikkia ja bingoa

Päiväkeskusohjelma viikoille 47 ja 48 eli maanantaista 20.11.2023 alkaen.

Hyvinvointialueelta etukäteen tilattava lounas keskuksen ollessa auki klo 11.30–12.30.

Yhdistysten, seurakuntien ja muiden vapaaehtoisten toimintaa avoimessa päivätoiminnassa koordinoi Viitasaaren kaupunki.

VIIKKO 47

ma 20.11. klo 12.30 Kari Keurulainen
ti 21.11. klo 12.30 Hyvän Mielen lukutunti
ke 22.11. klo 12.30 Keihärinkosken kylävierailu
to 23.11. klo 12.30 Hyvän Mielen bingo
pe 24.11. klo 12.30 Lauluyhtye Keidas

VIIKKO 48

ma 27.11. klo 12.30 Runoja ja tarinoita Mirja Sutinen
ti 28.11. klo 12.30 Vammaisneuvosto
ke 29.11. klo 12.30 Sarin bingo
to 30.11. klo 12.30 Seurakunta
pe 1.12. klo 12.30 Hyvän Mielen joululaulut