Kyläkuntien palveluliikenteen kilpailutus vuodelle 2024 päätettiin aloittaa – Viitasaari yhtyy hallinto-oikeudelle tehtyyn selitykseen kuntien ja hyvinvointialueen välisessä kiistassa

Viitasaarella käynnistetään kyläkuntien palveluliikenteen kilpailutus vuodelle 2024, päätti kaupunginhallitus kokouksessaan maanantaina 6.11.2023. Kutsupohjainen palveluliikenne kilpailutetaan haja-asutusalueille ja kustannusarvio on 50 000 – 65 000 euroa. Palveluliikennettä on valmisteltu Linea Konsultit Oy:n ja Movili Oy:n sekä kaupungin viranhaltijoiden ja kuntalaisten yhteistyönä. Kutsupohjaiseen toteutukseen päädyttiin kaikille avoimen työpajan perusteella ja kaupunginhallitukselle esitettiin vaihtoehtoina kolmea eri laajuutta ja kustannustasoa. Suunniteltua palvelunkuvausta täsmennetään nyt tehdyn päätöksen perusteella. Palveluliikenteen käytännön toteutuksesta tiedotetaan tarkemmin kilpailutuksen tulosten perusteella.

Viitasaari yhtyy Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tehtyyn selitykseen, jonka Hankasalmen kunta on antanut. Selitys liittyy valitukseen, jonka suurin osa Keski-Suomen kunnista jätti yhdessä hallinto-oikeudelle kesällä 2023. Kunnat valittivat Keski-Suomen hyvinvointialueen päätöksestä, jossa hyvinvointialueen valtuusto päätti olla laittamatta täytäntöön Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston vuonna 2022 tekemän päätöksen peruspääoman alentamisesta. Tällä sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisella on yhteensä 24 miljoonan euron vaikutus kuntien talouteen.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi liikuntatiloihin ja järjestöjen toimitiloihin liittyvän valtuustoaloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet. Kaupungin tiloista on kymmenen rakennuksen osalta tehty käyttöasteselvitys, mikä vastaa osaltaan myös ryhmäliikunta- ja järjestötilojen osalta nousseisiin kysymyksiin. Uuden tilavarausjärjestelmän ansiosta tiloja saadaan tehokkaammin käyttöön ja Marjametsän päiväkodin liikuntasali on otettu myös opistotoimen käyttöön. Kaupunginhallitus päätti myös, että Viitasaarella toimivien järjestöjen ja yhdistysten tilatarpeesta tehdään kysely internetin kautta.

Vanhusten päiväkeskukselle hankitaan kosketusnäytöllä oleva 65 tuuman kokoinen älytaulu, jota voidaan käyttää eri toiminnoissa keskuksella. Telineineen ja koulutuksineen noin 4000 euron arvoinen älytaulukokonaisuus hankitaan kaupungin omistukseen. Älytaulu mahdollistaa monipuolisen toiminnan ja muun muassa liikunnalliseen aktivoinnin. Vanhusten päiväkeskuksen toiminta siirtyi vuoden 2023 alussa Keski-Suomen hyvinvointialueelle, mutta kaupunki on jatkanut kaikille avoimen, maksuttoman päivätoiminnan koordinointia ja toimintaa.

Aluehallintovirasto on pyytänyt kaupungilta lausuntoa keskustassa Nelostien ja Keitele-järven välisellä alueella toimivan ER-Saha Oy:n hakemaa vesialueen täyttölupaan. Vesilain mukainen lupa liittyy alueeseen, jonka yhtiö on keväällä 2023 lunastanut. Alueella on tehty vesialueen täyttöjä 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Kaupungin teknisen toimen maankäytön antaman lausunnon mukaan vesialueen täyttösuunnitelma on asemakaavan mukainen ja tarpeen teollisuusalueen laajentamiseksi sekä kehittämiseksi. Nykyisen tilan ahtaus aiheuttaa palo- ja pelastustoimen näkökulmasta turvallisuusriskin, joka tulee poistaa myös vakuutusyhtiön näkökulmasta. Kaupunginhallitus päätti antaa tämän lausunnon aluehallintovirastolle.

Vitasaaren kaukolämpöliiketoiminta on Alva-yhtiöt Oy ja Nevel Oy:n välisellä kaupalla siirtynyt Nevelille, vesihuolto puolestaan jäi Alvan omistukseen. Kaupunginhallitus päätti näistä vesi-, viemäri- ja lämpölaitosten tarvitsemien vuokra-alueiden sopimuksien päivityksestä ja vuokraoikeuksien siirrosta teknisen toimen maankäytön valmistelun mukaisesti.

Wiitaunionin purkautumisen seurauksena Viitasaaren kaupungin perustietotekniikkapalvelut ulkoistetaan Kuntien Tiera Oy:lle. Kaupunginhallitus päätti, että kyseisen yhtiön palvelusopimuksen piirissä olevan laitteiston hankinnat keskitetään Tieran Verkkokauppaan. Samalla hyväksyttiin Verkkokaupan puitesopimuksen mukaisen rahoitusleasingin käyttöönottamisesta, limiitiksi määritettiin 500 000 euroa.

JTF-hankerahoitusta lähes 500 000 euroa saaneen Viitasaaren vesistömatkailun investointihankkeen ohjausryhmä nimitettiin kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksen päätöksellä ohjausryhmä koostuu tekninen johtaja Juho Tenhusesta, talous- ja tietohallintojohtaja Salla Mannista, kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovasesta, viestintäsuunnittelija Markus Kauppisesta sekä kaupunginhallituksen nimesi edustajikseen Hilma Vepsäläisen ja Seppo Pietiläisen. Elinympäristön ja asumisen suunnittelulautakuntaa sekä Kehittämisyhtiö Witasta pyydettiin nimeämään omat edustajansa.

Viitasaarella ei ole huomautettavaa Sydän-Suomen jätelautakunnan taksaluonnoksiin. Sekajäteastioiden 140-240 litran astioihin esitetään korotuksia ja suuriin 600-660 litran astioihin maksujen laskua. Hyötyastioiden hintoja esitetään tasattavaksi ja jätekeskuksen sekä lajitteluasemien hinnastoa jätelautakunta aikoo yksinkertaistaa sekä jäteveron korotuksen vuoksi nostaa. Perusmaksuihin esitetään korotusta, jonka perusteluna on inflaatio sekä se, että tulot eivät kata palvelutason mukaisia menoja.

Kokouksessa käsiteltiin myös muun muassa kaupunginjohtajan katsausta ajankohtaisiin asioihin sekä tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsausta. Osavuosikatsauksessa käsitellään kaupungin toimintaa ja taloutta, siihen liittyvää esitystä voi tarkastella esityslistan liitteenä. Kaikki päätökset ovat luettavissa tarkastamattomassa pöytäkirjassa (PDF), liitteet esityslistan yhteydessä.

Pähkinäsaaren rauhasta on 700 vuotta – Rajakarnevaali-näytelmä Viitasaarella torstaina 16.11.2023 klo 19

Pähkinäsaari 1323 -rajakarnevaali juhlii ja hulluttelee kulttuurieroilla!

Tänä vuonna myyttisen Pähkinäsaaren rauhan solmimisesta on kulunut 700 vuotta! Kiertävä ammattiteatteri, Maarianvaaran teatteri juhlii suomalaisuuden tärkeää merkkivuotta maata kiertävällä Pähkinäsaari 1323 -rajakarnevaalilla, Viitasaarella esitys on 16.11.2023 klo 19. Esityksen ensi-ilta oli Varkauden teatterissa Pähkinäsaaren rauhan solmimisen vuosipäivänä lauantaina 12. elokuuta klo 18.

Pähkinäsaari 1323 -rajakarnevaali kysyy, asuuko Suomessa kaksi kansaa ja miten itä-länsisuomalaiset eroavat toisistaan?

Kulttuurierot, jotka ilmenevät niin kielessä, ajattelutavoissa, sairastavuudessa kuin pensasaidan leikkuutavoissakin muuntuvat esityksessä vallattomaksi teatterileikiksi ja aikamatkaksi vuosisataiseen historiaan.

Lavalla nähdään kiertueteatterikonkarit Henry Räsänen ja Timoi Munne sekä harmonikkataiteilija Janne Vänskä.

Hersyvän huumorin ja reipashenkisen musiikin seppelöimä Pähkinäsaari 1323 -rajakarnevaali kestää väliajan kanssa reilun puolitoista tuntia ja sen ohjannut Juhani Joensuu.

Torstaina 16.11.2023 klo 19 Viitasaaren teatterissa (Koulukuja 8 ). Liput 15 €, ovelta klo 18 alkaen.

Tapahtuman järjestää Viitasaaren kulttuuripalvelut.

Lisätietoja: Maarianvaaran teatterin tuottaja Henry Räsänen p. 0400911 532

Suomen kielen opiskelusta ja kotoutumisesta tietoa tarjolla ukrainalaisille – Infotilaisuus torstaina 9.11.2023 klo 15

Infotilaisuus suomen kielen opiskelusta ja kotoutumisesta tilapäisessä suojelussa oleville järjestetään Digikeskuksen yläkerran kokoushuoneessa 9.11.2023 klo 15 alkaen. Kahdessa jaksossa tarjottavan maksuttoman koulutuksen järjestää Karstulan Evankelinen Opisto.

Koulutus on suunniteltu niille ukrainalaisille, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen. Kohderyhmä on työssä käyvät tai työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt sekä kotiäidit/koti-isät, joilla on jossain vaiheessa tavoitteena työllistä Suomessa.

Esite koulutuksesta on ladattavissa suomeksi (PDF) ja ukrainaksi (PDF).

Esitteen tekstisisältö suomeksi:

Na ropoti Suomessa
Tavoite
Koulutuksen tavoitteet tukevat osaamista, työllisyyttä sekä osallisuutta ja kuulumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Koulutuksessa huomioidaan opiskelijan yksilölliset valmiudet, aiempi osaaminen sekä mahdollisuus käydä töissä ja kiinnostuksen kohteet. Koulutus edistää suomen kielen osaamista sekä osallisuutta ja valmiuksia suomalaisessa työelämässä.

Kohderyhmä
Koulutus on suunniteltu niille ukrainalaisille, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen. Kohderyhmä on työssä käyvät tai työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt sekä kotiäidit/koti-isät, joilla on jossain vaiheessa tavoitteena työllistä Suomessa.

Toteutus
Toteutus tapahtuu kolmen kuukauden moduulissa ja se suunnitellaan monimuotokoulutuksena sis. opetus, ohjaus ja itsenäinen opiskelu. Voit osallistua jompaan kumpaan tai molempiin.

Sisällöt pohjautuvat työelämään. Opetusta on kerran viikossa sekä kerran kuukaudessa yksi lähiopetuspäivä.

Koulutus sistältää hygieniapassin ja EA1 -koulutuksen.

Syksyn koulutus
I 20.11.2023 – 23.2.2024
toteutus: lähi/etäopetusta

II 11.3.2024 – 31.5.2024
toteutus: verkko-opetusta

Hakeminen
Haku syksyn koulutukseen 14.11.2023 mennessä. Haku kevään koulutukseen 26.2.2024 mennessä.

Koulutuksen hinta
Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA).

Lisätietoja
Karstulan Evankelinen Opisto
Mervi Viiru, rehtori
p. 044 525 2212
keokarstula.fi

Tuulivoimapuistoa Viitasaarelle suunnitteleva Eolus Finland järjestää info- ja keskustelutilaisuuden – Kaikille avoin tilaisuus torstaina 9.11.2023 klo 18 teatterissa

Viitasaarelle Viitakankaalle tuulipuiston valmistelun aloittanut Eolus Finland Oy järjestää kaikille avoimen info- ja keskustelutilaisuuden torstaina 9.11. klo 18-20 Nuorisotalon teatterilla.

Eolus Finland esittelee tilaisuudessa suunnittelemaansa uusiutuvan energian hanketta. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus keskustella hankkeesta.

Kaupunki ei ole tapahtuman järjestäjä, mutta tilaisuudesta tiedotetaan sen paikkakuntaa koskevan luonteen vuoksi.

Eoluksen yhteyshenkilö Pentti Savolainen, pentti.savolainen@eolusvind.com. Teatteritila on osoitteessa Koulukuja 8 (Google Maps).

Viitasaaren hiihtoladut on avattu käyttöön torstaina 2.11.2023 – Päivittyvä latutilanne julkaistaan verkkosivuilla

Viitasaarella pääsee hiihtämään, sillä ladut on avattu torstaina 2.11.2023!

Isoaholla vanhalta urheilukentältä pääsee hiihtämään perinteisellä ja luistelutyylillä n. 8 kilometrin edestakaisin matkan Keijutien varteen saakka.

Savivuorella on luistelutyylin väylää kaikilla muilla lenkeillä paitsi 5 km reitillä.

Tarkemmat tiedot laduista ja niiden sijainneista on julkaistu omalla sivullaan. Viitasaaren hiihtolatujen ja luistelualueiden päivittyvä tilanne julkaistaan läpi talven osoitteessa www.viitasaari.fi/ladut

Henrik Gabriel Porthanin syntymäpäivä on keskiviikkona 8.11.2023 – Koululaiset ja kotiseutuyhdistys laskevat seppeleen

Suomen historian isäksi kutsuttu Henrik Gabriel Porthan (1739-1804) oli Suomen 1700-luvun humanistisen kulttuurin merkittävin hahmo. Porthan syntyi Viitasaarella ja hänen syntymäpaikallaan sijaitseva puisto on nimetty Porthanin puistoksi. Puistossa on sekä Porthanin muistokivi että patsas.

Henrik Gabriel Porthania on Viitasaarella perinteisesti muistettu hänen syntymäpäivänään. Viitasaari-Seura ja Haapaniemen koulun viidesluokkalaiset laskevat seppeleen Porthanin patsaalla Porthanin syntymäpäivänä 8.11. klo 12.

Haapaniemen koululaiset ovat laskemassa seppelettä toista kertaa, yhteistyö alkoi vuonna 2022.

Koirapuisto käytössä myös talvisin – Kompostori poistettu talven ajaksi käytöstä

Viitasaaren koirapuisto on käytettävissä myös talvisin.

Eri kokoisille koirille on kaksi aitausta, jossa koirat voivat liikkua vapaasti ja turvallisesti ulkoiluttajansa valvonnassa ja vastuulla. Jätökset tulee kerätä koirapuistostakin. Kompostori on talveksi poistettu käytöstä, koiranjätökset voi talven ajan laittaa puistossa oleviin roskiksiin.

Tarkemmat tiedot ovat koirapuiston omalla sivulla.

Reilu lumisade luvattu loka-marraskuun vaihteeseen – Aurauksissa varauduttu jatkuvaan sateeseen

Talven 2023-2024 ensimmäinen iso lumisade alkaa tänään tiistai-iltana! Se tarkoittaa myös aurauksen käynnistymistä kaduilla, muilla reiteillä ja piha-alueilla. Viitasaaren kaupungin vastuulla olevissa aurauksissa loka-marraskuun vaihteen lumisateen vaikutuksiin on valmistauduttu ennusteiden mukaan.

Keskiviikkoaamuun mennessä lumikertymäksi ennakoidaan 4 cm. Koska lumisateesta luvataan jatkuvaa, kaupungin vastuualueita hoitava aurauskalusto lähtee keskiviikkona puolenpäivän maissa ensimmäiselle kierrokselle. Toinen aurauskerta on suunniteltu tehtäväksi niin, että kaupungin vastuulla olevat kadut on aurattu puhtaaksi torstaiaamuun mennessä.

Lumen vaikutus omiin kulkemisiin kannattaa huomioida ja varautua siihen, että kaikkia katuja ei voida aurata samaan aikaan. Jatkuvaa lumisadetta on ennustettu jopa 22 cm verran torstaiaamuun mennessä, joten aiemman aurauksen jälkeen lunta voi kertyä reilustikin ennen toista kierrosta.

Keski-Suomen Hinku-kunnat kokoontuivat – Viitasaari ja Äänekoski vaihtoivat kokemuksia ja suunnittelivat tulevia toimenpiteitä

Keski-Suomen Hinku-kunnat kokoontuivat maanantaina ajatusten ja kokemusten vaihtoon. Paikalla oli luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja työntekijöitä Viitasaarelta ja Äänekoskelta.

Vuonna 2019 Hinku-verkostoon liittyneen Äänekosken edustajat kertoivat muun muassa siitä, mitä energiatehokkuussopimukseen liittyvissä toimenpiteissä kannattaa huomioida. Viitasaari liittyi toisena maakunnasta edelläkävijäkuntien verkostoon 2022 ja pikkasen paremmassa periferiassa tehdään alkuvaiheen toimenpiteitä.

Tapaaminen koettiin hyödylliseksi monella tavalla. Tilaisuudessa keskusteltiin mahdollisista uusista yhteistyötavoista kestävän kehityksen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Samalla projektipäällikkö Jenni Lemettinen kertoi äänekoskelaisille Viitasaaren hallinnoimasta Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hankkeesta.