Kaupunginhallitus hyväksyi alijäämäisen, mutta ennakoitua paremman tilinpäätöksen – Nuorisovaltuuston Viitasaari Pride -ehdotuksesta suunnittelutapaaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan maanantaina 27.3.2023 osaltaan vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen. Viitasaaren tilinpäätös oli vuonna 2022 noin 976 000 euroa alijäämäinen. Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta tilinpäätös oli ennakoitua parempi, sillä talousarviossa odotettiin alijäämän olevan noin 3,5 miljoonaa euroa. Vaikka viime vuosi oli alijäämäinen, Viitasaaren taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä ja ylijäämä on 26,3 miljoonaa euroa tilikauden jälkeen. Ennakoitua parempi tulos on seurausta useista asioista. Toimintatuotot olivat odotettua korkeammalla tasolla, henkilöstökustannukset alittuivat ja koronaan liittyvät avustukset kattoivat välittömien kustannusten nousut. Verotulot kasvoivat talousarvioon verrattuna noin 1,8 miljoonaa euroa ja valtionosuudet ylittivät arvioidun määrän noin 200 000 eurolla. Tilinpäätöksessä on huomioitu myös sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen liittyvä hieman yli 600 000 euron lasku, joka tuli tietoon muun toimintakertomuksen valmistumisen jälkeen. Tilinpäätös viedään tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Kokouksessa päätettiin myös, että kaupunginhallitus pyytää vapaa-aikatoimea järjestämään suunnittelutapaamisen nuorisovaltuuston ehdottamasta Viitasaari Pride -tapahtumasta. Nuorisovaltuusto on suunnitellut Pride-viikkoa Viitasaarelle touko-kesäkuun vaihteeseen tai kesäkuun alkuun. Myöhemmin koolle kutsuttavaan tilaisuuteen kutsutaan nuorisovaltuuston ja kaupungin muun organisaation lisäksi yhdistyksiä ja yrityksiä. Suunnittelutilaisuudessa käsitellään myös nuorisovaltuuston ehdotusta pride-liputuksesta kaupungin lipputangoissa.

Viitasaari on saanut osuuden perillisittä kuolleen henkilön omaisuudesta, jota kaupunki haki Valtiokonttorilta. Kaupunki otti vastaan pinta-alaltaan noin 14 hehtaarin kiinteistön ja sitoutui käyttämään sen myynnistä saatavat varat perhekeskustoiminnan kehittämiseen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä Metsähallitukselta kummisopimuksella siirtyvien luontokohteiden parantamiseen. Valtio säilytti osuuden metsästä Metso-ohjelman suojelukohteena. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina myös Gubbe Sydänystävä Oy:n tarjouksen nuorten työllistämiseksi vanhustyöhön aiemmin valtionperintönä saaduista varoista. Palvelussa nuoret koulutetaan vanhustyöhön yleisesti ja asiakaskohtaisesti, ja ikäihmisten luona vieraillaan kaksi tuntia viikossa.

Kaupunginhallitus käsitteli myös Wiitaunionin purkautumiseen ja kuntien uuteen organisaatioon liittyviä hallintosääntömuutoksia,  Wiitaunionin kotouttamisohjelman päivitystä sekä sisäisen tarkastuksen suunnitelmaa tälle vuodelle. Kokouksen asioihin voi perehtyä tarkastamattomassa kaupunginhallituksen pöytäkirjassa (PDF). Kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalla on liitteitä, muun muassa tilinpäätös ja toimintakertomus.

Aluelukion toiminnan esitetään päättyvän lukuvuoden lopussa – Viitasaaren kaupunki osallistuu kahteen alueelliseen kalataloushankkeeseen

Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteisen Wiitaunionin aluelukion toiminta päätetään kevätlukukauden päätteeksi 3.6.2023, esittää Viitasaaren kaupunginhallitus lopullisen päätöksen tekevälle kaupunginvaltuustolle. Maanantaina 13.3.2023 kokoontuneen kaupunginhallituksen päätös pohjautuu kuntien yhteisen valtuustoseminaarin linjauksiin. Aluelukion toiminnan päättyminen liittyy Wiitaunini-kuntapariyhteistyön loppumiseen vuoden lopussa. Aiemmin, kesäkuussa 2022 tehdyssä päätöksessä Wiitaunionin päättymisestä ei otettu kantaa lukiotoimintaan. Aluelukio-malli päättyy muuta yhteistyötä aiemmin, jotta lukioissa voidaan suunnitella lukuvuosi 2023-2024 yhtenäisenä. Wiitaunionissa aluelukiomalli on ollut käytössä 1.8.2011 lähtien. Parhaillaan Viitasaaren lukioon haetaan rehtoria, hakuaika päättyy 27.3.2023 klo 16.

Vesistöjen kaupunkina Viitasaari sitoutuu edistämään kalatalouden edellytyksiä alueellaan osallistumalla kahteen hankkeeseen. Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry hakee Sisä-Suomen Kalaleaderilta Sisä-Suomen kalaraaka-aineen kartoitus -esiselvityshankkeeseen rahoitusta. Kaupunki osallistuu 1000 euron omarahoitusosuudella hankkeeseen, jonka kokonaiskustannukset ovat 30 000 euroa. Toiseen, Päijänne-Leader ry:n ja Sisä-Suomen Kalaleaderin hankkeeseen kaupunki osallistuu 2000 eurolla, kun kokonaisbudjetti on 320 000 euroa.Tässä varsinaisessa Vesiviljelyn mestari-kisälli -hankkeessa luodaan toimintamalli uusien työntekijöiden rekrytointiin ja kouluttamiseen, mikä edistää Viitasaarella toimivaa kalanviljelytoimintaa sekä työllisyyttä.

Kaupunginhallitus päätti Viitasaaren osalta hyväksyä sopimuksen alueellisen kuntarahan vuotuisesta laskutustavasta. Sopimuksen mukaan jatkossa alueellisten hankkeiden kuntarahaosuus maksetaan alkuvuodesta Kehittämisyhtiö Witakselle, jota hankkeet jatkossa laskuttaisivat. Uusi toimintamalli mahdollistaa hankkeiden rahoitustilanteen seuraamisen aiempaa paremmin sekä sitomattoman hankerahan siirtämisen seuraavalle vuodelle.

Kaupunginhallitus käsitteli myös aloitteita. Valtuustoaloitetta ikäihmisten tonttiliittymien auraamisesta on aiemmin käsitelty teknisessä lautakunnassa, jossa käsiteltävänä oli eri vaihtoehtoja kustannuksineen. Kaupunginhallitus totesi, että 75-vuotiaista ja sitä vanhemmista osa on huonokuntoisia ja osa taas hyvinkin hyvässä kunnossa. Tämän johdosta hallitus päätti, että niitä ikäihmisiä, joilla ei ole terveydellisten, taloudellisten tai lähiverkoston puutteen vuoksi mahdollisuutta järjestää tonttiliittymisen auraamista, pyritään auttamaan ensisijaisesti nuorten työpajan kokeilun sekä Hykari-hankkeen vapaaehtoisten voimin.

Valtuustoaloitteeseen kaupungin henkilöstöstä ja taloudesta puolestaan kaupunginhallitus päätti saattaa tiedoksi selvityksen vuoden 2024 henkilöstösuunnitelman laadinnasta.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hallitukseen uuden jäsenen valintaa. Hallituksen jäsenenä toiminut Elina Mäkinen ei ole enää vaalikelpoinen kaupunginhallitukseen, sillä hän on aloittanut kaupunginhallituksen alaisen Kehittämisyhtiö Witaksen yritysneuvojana.

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa myös kaupungille saatujen lahjoitusvarojen käyttöä. Koko kokouksen esittelyteksteihin ja päätöksiin voi tutustua pöytäkirjassa, jossa on myös liitteet asiakohdittain.

Kaksi ehdokasta kaupunginjohtajaksi julkiseen haastatteluun – Vanhan paloaseman myynnistä lisäselvityksiä

Kaupunginjohtajan viran täyttämiseksi Viitasaarella on haastateltu virkaa hakeneita ja suostumuksensa antaneita tällä ja viime viikolla. Maanantaina 13.2.2023 Viitasaaren kaupunginhallitus päätti kutsua valtuustoryhmien julkiseen haastatteluun maanantaina 20.2. Helena Vuopionperä-Kovasen ja Eino Nissisen. Kaupunginhallitus arvioi kyseisten henkilöiden suoriutuneen parhaiten haastatteluissa. Ensi maanantain haastattelu- ja esittäytymistilaisuus on kaikille kuntalaisille avoin ja se kuvataan suorana lähetyksenä internetiin. Tilaisuus järjestetään maanantaina 20.2. klo 16 alkaen, lue lisää.

Kaupunki haluaa varmistaa osaltaan toisen asteen opiskelijoiden liikkumista Nelostietä Pihtiputaan, Viitasaaren ja Äänekosken välillä. Kaupunginhallitus päätti käyttää aiemmin tehdyn sopimuksen optiovuoden lukuvuodelle 2023-2024 ja maksaa osan välin liikennöinnistä syntyvistä kustannuksista. Koulujen päättymis- ja alkamisaikaan sopiva yhteys on tärkeä erityisesti Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston opiskelijoille, jotka käyvät Pihtiputaalta Viitasaarella ja Viitasaarelta Äänekoskella. Aiemman jaon mukaan Viitasaari maksaa kustannuksista 10 prosenttia, Äänekoski 20 % ja ELY-keskus 70 %.

Kaupunginhallitus siirsi vanhan paloaseman myyntiin liittyvää päätöstä jättämällä sen pöydälle lisäselvityksiä varten. Kaupunki sai 201 000 euron tarjouksen vanhasta paloasemasta. Kiinteistöön on suunniteltu yritystoimintaa, jonka pääpaino on maanrakennus-, koneurakointi-, autokorjaamo- ja varastotoiminnassa. Vanha paloasema oli avoimessa huutokaupassa Huutokaupat.com-palvelussa. 2. helmikuuta päättyneeseen huutokauppaan osallistui 11 tarjoajaa, jotka jättivät yhteensä 114 tarjousta. Yli 100 000 euron kiinteän omaisuuden myynnistä päättää lopulta kaupunginvaltuusto hallintosäännön mukaan.

Koska Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan Wiitaunioni-kuntapariyhteistyö päättyy vuoden 2023 lopussa, Viitasaari toteuttaa jatkossa hallinnon tukipalvelut nykyisestä poikkeavalla tavalla. Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että talous- ja palkkahallinnon palvelut ostetaan vuodesta 2024 alkaen Monetra Keski-Suomi Oy:lta. Monetra Oy on kuntaomisteinen konserni ja Monetra Keski-Suomi on talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, jonka toimipiste on Jyväskylässä. Viitasaaren kaupunki liittyi Monetra Keski-Suomen osakkaaksi tammikuussa 2023.

Kaupunginhallitus käsitteli myös vuoden 2022 aloitteita, joiden osan käsittely on kesken. Aloitteisiin voi tutustua koosteessa (PDF).

Maanantain kokouksessa käsiteltiin myös muun muassa verotuloja ja ehkäisevän päihdetyön siirtymistä sivistystoimelle. Päätöksiin voi tutustua pöytäkirjassa.

Viitasaaren kaupunginjohtajahaussa valittiin haastateltavat – Viitasaarelle uusi talous- ja tietohallintojohtajan virka

Viitasaaren kaupunginhallitus päätti maanantaina kokouksessaan kutsua haastatteluun virkaa hakeneet Eino Nissisen, Maija Pihlajamäen, Sakari Varalan ja Atte Rantasen sekä suostumuksenssa antaneet Juha Valkaman ja Helena Vuopionperä-Kovasen. Haastattelut järjestetään 6.2. ja 13.2. Valtuustoryhmät haastattelevat ns. kärkihakijat 20.2. Tämä haastattelu- ja esittäytymistilaisuus on avoin kuntalaisille ja se on katsottavissa myös suorana lähetyksenä verkossa.

Kaupunginhallitus asetti uuden nuorisovaltuuston, jossa jatkavat puheenjohtajana Anni Ala-Kokko ja sihteerinä Hanna Sorsa, varapuheenjohtajana aloittaa Lenni Lipponen. Nuorisovaltuustoon valittiin heidän lisäkseen Iiris Keisala, Tilda Keisala, Helmi Korhonen, Veeti Loikas, Leevi Puranen, Miisa Tikkanen, Vanamo Vihava ja Maija Välipakka. Nuorisovaltuustoon pääsivät kaikki ehdolle asettuneet. Nuorisovaltuusto on päättänyt muuttaa toimikauttaan alkamaan vuoden alusta alkaen budjetin ja toimintakertomuksen laatimisen helpottamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina perustaa talous- ja tietohallintojohtajan viran, joka myös julistettiin haettavaksi. Uuden johtajaviran perustaminen pohjautuu Viitasaaren kaupungin uuden organisaation valmisteluun, sillä Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntapariyhteistyö Wiitaunioni päättyy vuoden 2023 lopussa. Talous- ja tietohallinto on yhteistyössä kuulunut Pihtiputaan kunnalle, johon nykyiset talous- ja tietohallintopalvelut jäävät. Viitasaaren kaupungin uusi talous- ja tietohallintojohtaja tulee vastaamaan kaupungin taloushallinnon sekä tietohallinto- ja digipalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä. Johtaja tulee kuulumaan kaupungin konsernijohtoon ja johtoryhmään. Haku käynnistyy myöhemmin ja siitä tiedotetaan muun muassa kaupungin verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

Viitasaaren kaupunki ostaa Viitasaaren seurakunnalta 2054 m² suuruisen määräalan nykyisen linja-autoaseman alueen vanhan yhteiskoulun puoleisesta päästä. Alueesta on vuokrasopimus 21.2. saakka ja määräalan hankinnalla kaupunki selventää maanomistustilannetta. Toistaiseksi alue säilyy nykyisessä käyttötarkoituksessaan, mutta kaavamääräys mahdollistaa tulevaisuudessa myös muita, erilaisia toimintoja.

Viitasaaren kaupungille tehtiin vuonna 2022 kuntalaisaloite padel-kentän rakentamisesta. Kiinnostusta padeliin selvitettiin verkkokyselyllä ja asiaa ovat aiemmin käsitelleet sivistyslautakunta sekä tekninen lautakunta. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei toteuta markkinakartoitusta yritys- ja yhdistysvetoiseen toimintaan, vaan mahdollinen padel-hanke voi edetä yrityksen tai yhdistyksen toteuttamana.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ovat luettavissa pöytäkirjasta.

Viitasaarelle laaditaan osallisuussuunnitelma – Maapoliittinen työryhmä valmistelee linjauksia muun muassa asumista varten

Maanantaina 16.1.2023 kokoontunut Viitasaaren kaupunginhallitus päätti, että pikkasen parempaan periferiaan laaditaan osallisuussuunnitelma. Osallisuussuunnitelman laadinta toteuttaa kaupunkistrategiassa asetettuja tavoitteita osallistumismahdollisuuksien edistämisestä, toimintakulttuurin kehittämisestä sekä asukkaiden tiedonsaantia ja asiointia.

Osallisuussuunnitelma sisältää toimenpiteet viitasaarelaisten osallisuuden vahvistamiseksi ja periaatteet niiden toteuttamiseksi. Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti. Suunnitelman laadintaan osallistuu työryhmä, joka myös vastaa seurannasta. Kaupunginhallitus nimesi ryhmään kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen jäsenen Outi Vornasen sekä pyysi vanhus- ja vammaisneuvostoa, nuorisovaltuustoa, Viitasaaren seurakuntaa sekä hyvinvointialuetta nimeämään edustajansa, samoin kyläyhdistyksiltä pyydetään yhtä edustajaa. Hallitus myös hyväksyi Maaseudun Sivistysliiton (Maahenki Oy) tarjouksen suunnitelmaan liittyvän valmistelun ja työpajojen toteuttamisesta.

Kaupunginhallitus asetti maanantain kokouksessaan maapolittisen työryhmän, joka valmistelee Viitasaaren maapoliittiset linjaukset laajemman ohjelman laadinnan ohjaamiseksi. Maapolitiittisilla linjauksilla toteutetaan kaupunkistrategiaa. Kaupunkistrategian mukaisena tavoitteena on vahvistaa keskustaajaman sekä kylien viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta, edistää monipuolista työpaikkatarjontaa ja lisätä työpaikkoja sekä edistää monipuolisia ja eri tarpeita vastaavia asumisvaihtoehtoja ja viihtyisää elinympäristöä.

Kokouksessa käsiteltiin myös vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpanoa sekä yleishallinnon talousarvion käyttösuunnitelmaa. Määräalan ostotarjousta Laskettelijantien alueella ei hyväksytty teknisen toimen esityksen mukaisilla perusteilla. Kaupunginhallitus saattaa tiedoksi kaupunginvaltuustolle, että keskusvaalilautakunta on täydentänyt vaalituloksen perusteella kokoomuksen varavaltuutetuksi Hannu Halmesmäen, koska Antti Kyröläinen on muuttanut pois paikkakunnalta.

Kaikki päätökset ovat luettavissa kaupunginhallituksen pöytäkirjasta.