Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonta valvoo alueellaan toimivia elintarvikehuoneistoja sekä antaa ohjausta ja neuvontaa. Elintarvikevalvonnan tarkoituksena on varmistua elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta sekä siitä, ettei kuluttajaa johdeta harhaan.

Voit ottaa yhteyttä elintarvikevalvontaan, kun

  • perustat elintarvikehuoneiston
  • perustat laitoksen
  • elintarvikehuoneiston toiminta muuttuu
  • lopetat tai keskeytät elintarvikehuoneistotoiminnan
  • elintarvikehuoneiston tai laitoksen toimija vaihtuu
  • suunnittelet ensisaapumistoimintaa
  • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
  • sinulla on huomauttamista elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneistosta
  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
  • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta.

Hae sivustolta