Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen alueella otetaan ympäristöterveystarkastajien toimesta uimarantavesien näytteitä kesäisin alla mainituilta yleisiltä uimarannoilta. Näytteitä otetaan kesän aikana kolme per ranta. Näytteistä tutkitaan ulosteperäisten bakteerien esiintyvyys (suolistoperäiset enterokokit ja E.coli-bakteeri). Näytteenoton yhteydessä havainnoidaan veden laatua myös aistinvaraisesti (esim. sinilevät, roskat, öljy yms). Tarvittaessa otetaan näyte esim. levän tunnistamiseksi.

Uimarantavesien valvonta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (354/2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnnasta. Ympäristötoimen alueella ei ole isoja ns. EU-uimarantoja.

Yleisen uimarannan perustamisesta tai sen oleellisesta muuttamisesta on tehtävä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle ennen kuin kun toiminta aloitetaan.

Seurattavat uimarannat

Lue myös

Lue myös

Hae sivustolta