Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Asunnot ja muut oleskelutilat

Asunnot ja muut oleskelutilat

Asunnon tai muun oleskelutilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn, mikrobien ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai muussa oleskelutilassa oleville terveydellistä haittaa. Muita oleskelutiloja ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit ja majoitushuoneistot. Ympäristöterveystarkastajan tehtävänä on mahdollisen terveyshaitan toteaminen.

Asunnon huono sisäilma voi johtua home- ja kosteusvaurioiden lisäksi mm. tupakoinnista, huonosta ilmanvaihdosta, lemmikkieläimistä sekä rakennusmateriaaleista ja huonekaluista haihtuvista yhdisteistä.

Asunnon tai muun oleskelutilan terveyshaittaepäily

Jos epäilet terveyshaittaa asunnossasi tai muussa oleskelutilassa, ota aina ensin yhteyttä kiinteistönomistajaan tai tämän edustajaan (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja tai vuokranantaja). Kiinteistönomistaja tai tämän edustaja on velvollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaamaan epäkohdat. Tiedossa olevat kosteusvauriot ja muut sisäilmaa heikentävät tekijät kannattaa korjata heti, jotta terveyshaittaa ei pääsisi syntymään.

Mikäli kosteus- ja homevaurio on selvästi silmin havaittava, ei ympäristöterveystarkastajan suorittamaa tarkastusta yleensä tarvita, vaan viat olisi korjattava viipymättä. Vuokralla asuva voi kääntyä valvontaviranomaisen puoleen home- ja kosteusvaurion ollessa näkyväkin, mikäli omistaja ei ole pyynnöstä huolimatta korjannut vauriota tai korjaustoimet ovat olleet riittämättömiä. Valvontaviranomainen voi velvoittaa omistajan korjauksiin.

Selvittämistyötä varten on julkaistu erilaisia ohjeita, jotka selvittävät osapuolille prosessia ja auttavat asian ratkaisemisessa. Alta löytyvästä linkistä pääset Terveet tilat 2028-sivustolle, josta löytyy oppaita sisäilmasto-ongelmien selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Lisäksi alla on linkki myös Hometalkoot.fi-sivustolle, josta löytyy useita eri oppaita mm. pientaloasukkaiden ja asunto-osakeyhtiöiden käyttöön.

Asunnontarkastus

Mikäli asunnon tai muun oleskelutilan omistaja tai tämän edustaja ei ole ryhtynyt perustelluista pyynnöistä huolimatta tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimenpiteisiin tai ne eivät ole olleet riittäviä, voit pyytää ympäristöterveystarkastajalta asunnontarkastusta. Ympäristöterveystarkastaja tarkastaa asunnon tai muun oleskelutilan ja arvioi, onko tiloissa mahdollisesti terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa aiheuttava olosuhde.

Tarkastus tehdään rakenteita rikkomattomin menetelmin. Tarkastukseen kuuluu mm. aistinvaraisia havaintoja, ilmanvaihdon toimivuuden tarkastelua ja rakenteiden kunnon arviointia. Tarkastuksessa ei ole kyse kuntoarvion kaltaisesta katselmuksesta eikä korjaussuunnitelman tekemisestä.

Mikäli terveyshaitta todetaan, voi kunnan terveydensuojeluviranomainen velvoittaa haitan aiheuttajaa selvittämään haitallisen altistusolosuhteen aiheuttajan syyn sekä poistamaan terveyshaittaa aiheuttavan epäkohdan. Mikäli kehotusta ei noudateta, voidaan asiasta tehdä terveydensuojeluviranomaisen korjausmääräys.

Aloite tarkastukseen voi tulla myös omakotitalossa asuvalta. Nämä hoidetaan pääasiassa neuvonnalla ja ohjauksella.

Tarkastusta voi pyytää ohessa olevalla lomakkeella tai ottamalla yhteyttä suoraan ympäristöterveystarkastajaan

Huomioitavaa

Ympäristöterveystarkastajat eivät tee asunnon vaihtoon, myyntiin, kuntoarvioon tai kaupanpurkuun liittyviä tarkastuksia eikä tarkempia sisäilman laadun mittauksia, vaan tarvittaessa asianosaisia ohjataan tilaamaan tutkimukset yksityisiltä alan yrityksiltä. Sertifioituja asiantuntijoita löydät alla olevista linkeistä.

Viranomaisten hyväksymiä sisäilman ja rakenteiden mikrobien mittausmenetelmiä ovat asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaiset menetelmät. Viranomaiset voivat tehdä päätöksiä ainoastaan Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa tehtyjen tutkimustulosten pohjalta.

Sertifioidut asiantuntijat

Ulkopuoliset asiantuntijat

Jos terveydensuojeluviranomainen on todennut terveyshaitan, tulee terveyshaitan selvitystyössä käyttää terveydensuojelulain 49 §:n mukaisesti ulkopuolista asiantuntijaa. Ulkopuolisen asiantuntijan pätevyysvaatimukset on esitetty asumisterveysasetuksen liitteessä 3.

Ulkopuoliseksi asiantuntijaksi hyväksytään rakennusterveysasiantuntija (RTA) tai tiimi, joka koostuu sisäilma-asiantuntijasta (SISA) ja kosteusvaurion kuntotutkijasta (KVKT). Ulkopuolisia asiantuntijoita voit etsiä Eurofins Expert Services Oy:n rakentamisen henkilösertifikaattihausta.

Sertifioituja asiantuntijoita

Sertifioituja rakennusterveysasiantuntijoita, sisäilma-asiantuntijoita, rakenteiden kosteuden mittaajia, rakennusten lämpökuvaajia ja asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoita löydät Eurofins Expert Services Oy:n sertifikaattihausta.

Asuntokaupan kuntotarkastajia, kosteusvaurion kuntotutkijoita ja ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkijoita löydät FISEn rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksien rekisteristä.

Hyödyllisiä linkkejä

Jonne Kinnunen

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 8603 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Saarijärvi, Säästökeskus, Kauppakatu 5 b (2 krs.)

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena sisäilma, uimavesi sekä terveydensuojelun asiat Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven alueilla.

Jaana Seppänen

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 7507 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena elintarvike- sekä sisäilma-asiat Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan alueilla.

Hae sivustolta