Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Rekisteröity elintarviketoiminta

Rekisteröity elintarviketoiminta

Rekisteröidyllä elintarviketoiminnalla tarkoitetaan elintarvikehuoneistossa tapahtuvaa elintarvikelain mukaista toimintaa, josta tulee tehdä ilmoitus sijaintikunnan ympäristöterveystarkastajalle. Tällaisia elintarviketoimintoja ovat esimerkiksi elintarvikkeiden myynti, tarjoilu ja teollinen valmistus sekä kuljettaminen ja varastoiminen.

Rekisteröi yrityksesi elintarvikevalvontaan

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten ympäristöterveystarkastajalle. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoituksen käsittely on maksullinen. Rekisteröidyn elintarviketoiminnan aloittaminen ei edellytä valvontaviranomaisen tekemää tarkastusta.

Toiminnan olennaisella muutoksella tarkoitetaan elintarviketurvallisuuteen liittyvien riskien merkittävää kasvua. Tällainen toiminnan olennainen muutos voi olla esimerkiksi sellainen, jossa elintarvikehuoneisto aloittaa maahantuonnin tai elintarvikemyymälä aloittaa palvelutiskimyynnin tai ruoan valmistuksen.

Ilmoitus käsitellään kuukauden sisällä ilmoituksen tekemisestä ja se on voimassa toistaiseksi. Ympäristöterveystarkastaja antaa elintarvikealan toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelyn jälkeen elintarviketoiminnasta tulee suunnitelmallisen valvonnan kohde. Tämän jälkeen toimintaan tullaan tekemään ns. Oiva-tarkastuksia.

Ruokaviraston ohje rekisteröitävää elintarviketoimintaa vai ei sisältää tulkintaa siitä, milloin elintarviketoiminta ja siihen liittyvat riskit ovat niin vähäiset, että toimintaa ei tarvitse rekisteröidä.

Jos toimija elintarvikehuoneistossa vaihtuu, toiminta olennaisesti muuttuu, toiminta keskeytyy tai toiminta lopetetaan

Sinun tulee ilmoittaa toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan olennaisesta muuttamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta viipymättä ympäristöterveystarkastajalle.

Milloin elintarviketoiminnasta ei tarvitse ilmoittaa?

Elintarviketoiminnasta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä

  • elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu) tai
  • toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla, pop-up-ravintolatoiminta enintään 12 päivänä vuodessa) tai
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi kirkon, koulun tai urheiluseurojen myyjäisissä tapahtuva elintarvikkeiden myynti).

Ilmoitus voidaan jättää tekemättä vain, jos toiminta on vähäriskistä ja jokin muu edellä mainituista kolmesta ehdosta täyttyy. Ammattimaisesta toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus, vaikka toiminta olisikin elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä.

Elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskisiä tuotteita ovat mm. ruisleipä, kahvikakku, pikkuleivät ja muut huoneenlämmössä säilyvät leivonnaiset. Lisätietoja pienimuotoisesta ja vähäriskisestä elintarvikkeiden valmistamisesta ja myynnin aloittamisesta voit lukea Aitojamakuja.fi-sivuilta.

Ruokaviraston ohje rekisteröitävää elintarviketoimintaa vai ei sisältää tulkintaa siitä, milloin elintarviketoiminta ja siihen liittyvat riskit ovat niin vähäiset, että toimintaa ei tarvitse rekisteröidä.

Sanna Hovi

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 8910 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut

Toimipaikka

Saarijärvi, Säästökeskus, Kauppakatu 5 b (2 krs.)

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena elintarvikeasiat Saarijärven, Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven alueilla.

Jaana Seppänen

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 7507 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena elintarvikeasiat Viitasaaren, Pihtiputaan, Kinnulan, Kannonkosken ja Kivijärven alueilla.

Hae sivustolta