Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Ilmoitettavat elintarvikehuoneistot

Rekisteröity elintarviketoiminta

Rekisteröidyllä elintarviketoiminnalla tarkoitetaan elintarvikehuoneistossa tapahtuvaa elintarvikelain mukaista toimintaa, josta tulee tehdä ilmoitus sijaintikunnan ympäristöterveystarkastajalle. Tällaisia elintarviketoimintoja ovat esimerkiksi elintarvikkeiden myynti, tarjoilu ja teollinen valmistus sekä kuljettaminen ja varastoiminen.

Rekisteröi yrityksesi elintarvikevalvontaan

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten ympäristöterveystarkastajalle. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoituksen käsittely on maksullinen. Rekisteröidyn elintarviketoiminnan aloittaminen ei edellytä valvontaviranomaisen tekemää tarkastusta.

Toiminnan olennaisella muutoksella tarkoitetaan elintarviketurvallisuuteen liittyvien riskien merkittävää kasvua. Tällainen toiminnan olennainen muutos voi olla esimerkiksi sellainen, jossa elintarvikehuoneisto aloittaa maahantuonnin tai elintarvikemyymälä aloittaa palvelutiskimyynnin tai ruoan valmistuksen.

Ilmoitus käsitellään kuukauden sisällä ilmoituksen tekemisestä ja se on voimassa toistaiseksi. Ympäristöterveystarkastaja antaa elintarvikealan toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelyn jälkeen elintarviketoiminnasta tulee suunnitelmallisen valvonnan kohde. Tämän jälkeen toimintaan tullaan tekemään ns. Oiva-tarkastuksia.

Mikäli olet epävarma vaaditaanko toiminnasta ilmoitus vai ei, voit tarkistaa tiedon Ruokaviraston taulukosta tai kysymällä lisätietoja ympäristöterveystarkastajalta.

Ilmoituslomakkeet

Voit toimittaa täytetyn lomakkeen ympäristöterveysvalvontaan postitse tai sähköpostitse tai voit täyttää lomakkeen sähköisesti ympäristöterveydenhuollon ilmoituspalvelussa (ilppa). Lisätietoa sähköisestä ilmoituspalvelusta löydät Ruokaviraston sivuilta.

Jos toimija elintarvikehuoneistossa vaihtuu, toiminta keskeytyy tai toiminta lopetetaan

Sinun tulee ilmoittaa toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta viipymättä ympäristöterveystarkastajalle.

Milloin elintarviketoiminnasta ei tarvitse ilmoittaa?

Elintarviketoiminnasta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä

  • elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu) tai
  • toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla, pop-up-ravintolatoiminta enintään 12 päivänä vuodessa) tai
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi kirkon, koulun tai urheiluseurojen myyjäisissä tapahtuva elintarvikkeiden myynti).

Ilmoitus voidaan jättää tekemättä vain, jos toiminta on vähäriskistä ja jokin muu edellä mainituista kolmesta ehdosta täyttyy. Ammattimaisesta toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus, vaikka toiminta olisikin elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä.

Elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskisiä tuotteita ovat mm. ruisleipä, kahvikakku, pikkuleivät ja muut huoneenlämmössä säilyvät leivonnaiset.

Lisätietoja pienimuotoisesta ja vähäriskisestä elintarvikkeiden valmistamisesta ja myynnin aloittamisesta voit lukea Aitojamakuja.fi-sivuilta.

Jos olet epävarma, pitääkö suunnittelemastasi toiminnasta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus, ota yhteyttä kunnan ympäristöterveystarkastajaan.

Sanna Hovi

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 8910 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Saarijärvi, Säästökeskus, Kauppakatu 5 b (2 krs.)

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena elintarvikeasiat Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven alueilla.

Jaana Seppänen

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 7507 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena elintarvike- sekä sisäilma-asiat Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan alueilla.

Hae sivustolta