Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Ilmoitettavat elintarvikehuoneistot

Ilmoitettavat elintarvikehuoneistot

Ilmoitettavia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi kahvilat, ravintolat, grillit, pitopalvelut, suurtalouskeittiöt ja myymälät. Myös kotona sijaitsevista elintarvikehuoneistoista tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus, jos valmistetaan säännöllisesti helposti pilaantuvia elintarvikkeita tai gluteenittomia elintarvikkeita tai myynnin liikevaihto vuodessa ylittää 15 000 euroa.

Elintarvikehuoneistoa suunniteltaessa varmista, että tilat ovat riittävät aiottuun toimintaan nähden. Tilojen on sovelluttava elintarvikkeiden vastaanottoon, kuiva-aine- ja kylmävarastointiin, käsittelyyn, valmistukseen ja myyntiin sekä astia- ja siivousvälinehuoltoon ja -varastointiin. Lisäksi elintarvikehuoneistossa on oltava henkilökunnan sosiaali- ja wc-tilat.

Elintarvikehuoneistolla on myös oltava omavalvonta. Omavalvontaa laatiessa voit halutessasi hyödyntää omavalvontasuunnitelmapohjaa.

Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevillä henkilöillä tulee olla myös hygieniapassi ja terveydentilan selvitys.

Ohjeita elintarvikealan yrityksen perustamiseen Ruokaviraston sivuilla

Ilmoituksen tekeminen

Elintarvikehuoneiston perustamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus sijaintikunnan ympäristöterveystarkastajalle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoituksen käsittely on maksullinen. Ilmoita toiminnan lopettamisesta, keskeyttämisestä, toimijan vaihtumisesta ja toiminnan olennaisesta muuttamisesta ympäristöterveystarkastajalle.

Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen antaa todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Ilmoituksen käsittelyn jälkeen toimipaikasta tulee suunnitelmallisen valvonnan kohde. Tämän jälkeen kohteeseen tullaan tekemään ns. Oiva-tarkastuksia.

Elintarvikehuoneiston valvontatiheys määräytyy kohteelle tehdyn riskinarvioinnin mukaan. Lisätietoja valvontakohteiden riskinarvioinnista ja tarkastustiheyden määrittämisestä voit lukea ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelmasta, liitteestä 4 taulukoista 1 ja 2.

Ensimmäisen tarkastus tehdään pääsääntöisesti 1–6 kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Toiminnan voi aloittaa, vaikka ilmoituksen käsittely olisi kesken. Ilmoitus käsitellään kuukauden sisällä ilmoituksen tekemisestä ja se on voimassa toistaiseksi.

Mikäli olet epävarma vaaditaanko toiminnasta elintarvikehuoneistoilmoitus vai ei, voit tarkistaa tiedon Ruokaviraston taulukosta tai kysymällä lisätietoja ympäristöterveystarkastajalta.

Ilmoituslomakkeet

Voit toimittaa täytetyn lomakkeen ympäristöterveysvalvontaan postitse tai sähköpostitse tai voit täyttää lomakkeen sähköisesti ympäristöterveydenhuollon ilmoituspalvelussa (ilppa). Lisätietoa sähköisestä ilmoituspalvelusta löydät Ruokaviraston sivuilta.

Milloin elintarvikehuoneistosta ei tarvitse ilmoittaa?

Elintarvikehuoneistoilmoitusta ei tarvitse tehdä, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä

  • elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu) tai
  • toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla, pop-up-ravintolatoiminta enintään 12 päivänä vuodessa) tai
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi kirkon, koulun tai urheiluseurojen myyjäisissä tapahtuva elintarvikkeiden myynti).

Ilmoitus voidaan jättää tekemättä vain, jos toiminta on vähäriskistä ja jokin muu edellä mainituista kolmesta ehdosta täyttyy. Ammattimaisesta toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus, vaikka toiminta olisikin elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä.

Elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskisiä tuotteita ovat mm. ruisleipä, kahvikakku, pikkuleivät ja muut huoneenlämmössä säilyvät leivonnaiset.

Lisätietoja pienimuotoisesta ja vähäriskisestä elintarvikkeiden valmistamisesta ja myynnin aloittamisesta voit lukea Aitojamakuja.fi-sivuilta.

Jos olet epävarma, pitääkö suunnittelemastasi toiminnasta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus, ota yhteyttä kunnan ympäristöterveystarkastajaan.

Sanna Hovi

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 8910 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Saarijärvi, Säästökeskus, Kauppakatu 5 b (2 krs.)

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena elintarvikeasiat Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven alueilla.

Jaana Seppänen

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 7507 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena elintarvike- sekä sisäilma-asiat Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan alueilla.

Hae sivustolta