Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Riistan ja riistan lihan myynti

Riistan ja riistan lihan myynti

Luonnonvaraisen riistan metsästys on alkutuotantotoimintaa. Mutta luonnonvaraisen riistan metsästyksestä ei tarvitse kuitenkaan tehdä ilmoitusta alkutuotantopaikasta eikä kuvausta omavalvonnasta. Alkutuotannon tuote on suolistettu, mutta kynimätön tai nylkemätön ruho.

Jos metsästäjä tai metsästysseura haluaa myydä tarkastamatonta luonnonvaraisen riistan lihaa leikattuna, pakattuna, tuoreena, jäädytettynä tai pakastettuna lahtivajasta, tulee lahtivaja ilmoittaa elintarvikehuoneistoksi. Ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta lihaa voidaan myydä sekä suoraan kuluttajille että paikalliseen vähittäismyyntiin.

Luonnonvaraisen riistan metsästystä ja lihan käsittelyä koskevat samankaltaiset vaatimukset ja periaatteet kuin muutakin lihan käsittelyä. Riista on käsiteltävä ja kuljetettava hygieenisesti.

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset eivät koske metsästäjän omassa taloudessaan käyttämää lihaa. Lahtivajaa ei tarvitse ilmoittaa elintarvikehuoneistoksi, jos siellä käsitellyt ruhot tulevat metsästäjien omaan käyttöön.

Lisätietoja tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan ja riistan lihan myynnistä voit lukea Ruokaviraston sivuilta.

Tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan myynti alkutuotannon tuotteena

Metsästäjä tai metsästysseura voi myydä tarkastamatonta luonnonvaraista riistaa suoraan kuluttajille ja paikalliseen vähittäismyyntiin alkutuotannon tuotteena (kynimätön tai nylkemätön ruho) enintään 10 hirveä, 30 peuraa, 50 metsäkaurista, 1000 jänistä tai kania ja 3000 lintua vuodessa. Muuta luonnonvaraista riistaa, kuten karhuja, metsästäjä ei voi myydä alkutuotannon tuotteena. Lisäksi metsästyslainsäädäntö rajoittaa, mitä riistalajeja saa myydä.

Jos myyntimäärät ylittyvät, tulee toiminnasta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihan myynti ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta

Jos metsästäjä tai metsästysseura haluaa myydä tarkastamatonta luonnonvaraista riistan lihaa (loppuunteurastettu) suoraan kuluttajille ja paikalliseen vähittäismyyntiin, tulee lahtivaja ilmoittaa elintarvikehuoneistoksi. Ilmoitus tulee tehdä paikalliselle ympäristöterveystarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen lihan myynnin aloittamista.

Ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta metsästäjä tai metsästysseura voi myydä tarkastamattomana suoraan kuluttajille ja paikalliseen vähittäismyyntiin enintään 10 hirveä, 30 peuraa, 50 metsäkaurista, 1000 jänistä tai kania ja 3000 lintua vuodessa. Muiden luonnonvaraisten riistaeläinten lihan on aina oltava tarkastettua, jos sitä toimitetaan vähittäismyyntiin.

Tarkastamattoman riistan lihan käsittely ja lihatuotteiden tekeminen ja myynti

Ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta voi myydä tarkastamatonta luonnonvaraisen riistan lihaa leikattuna, pakattuna, tuoreena, jäädytettynä tai pakastettuna. Jos lahtivajassa halutaan jauhaa tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihasta jauhelihaa tai tehdä muita lihatuotteita (makkarat, säilykkeet, palviliha) kuluttajille ja paikalliseen vähittäismyyntiin, tulee ennen lihatuotteiden valmistusta ottaa yhteyttä paikalliseen ympäristöterveystarkastajaan.

Tarkastamatonta riistaeläinten lihaa ei saa toimittaa käsiteltäväksi tai varastoitavaksi hyväksyttyihin laitoksiin, kuten lihavalmistelaitoksiin, varastolaitoksiin tai leikkaamoihin.

Jos suunnittelet tarkastamattoman riistan lihan myyntiä, suosittelemme tutustumaan oheiseen Riistan lihan myynnin oppaaseen.

Ilmoituslomakkeet

Voit toimittaa täytetyn lomakkeen ympäristöterveysvalvontaan postitse tai sähköpostitse tai voit täyttää lomakkeen sähköisesti ympäristöterveydenhuollon ilmoituspalvelussa (ilppa). Lisätietoa sähköisestä ilmoituspalvelusta löydät Ruokaviraston sivuilta.

Sanna Hovi

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 8910 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Saarijärvi, Säästökeskus, Kauppakatu 5 b (2 krs.)

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena elintarvikeasiat Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven alueilla.

Jaana Seppänen

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 7507 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena elintarvike- sekä sisäilma-asiat Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan alueilla.

Hae sivustolta