Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Riistan ja riistan lihan myynti

Riistan ja riistan lihan myynti

Luonnonvaraisen riistan metsästys on alkutuotantotoimintaa. Luonnonvaraisen riistan metsästyksestä ei tarvitse kuitenkaan tehdä ilmoitusta alkutuotannon toiminnan rekisteröinnistä eikä kuvausta omavalvonnasta. Alkutuotannon tuote tarkoittaa suolistettua, mutta kynimätöntä tai nylkemätöntä ruhoa.

Jos metsästäjä tai metsästysseura haluaa myydä tarkastamatonta luonnonvaraisen riistan lihaa leikattuna, pakattuna, tuoreena, jäädytettynä tai pakastettuna lahtivajasta, tulee elintarviketoiminnasta tehdä ilmoitus toiminnan rekisteröintiä varten ympäristöterveystarkastajalle. Rekisteröinnin jälkeen metsästäjä tai metsästysseura voi myydä lihaa sekä suoraan kuluttajille että paikalliseen vähittäismyyntiin.

Luonnonvaraisen riistan metsästystä ja lihan käsittelyä koskevat samankaltaiset vaatimukset ja periaatteet kuin muutakin lihan käsittelyä. Riista on käsiteltävä ja kuljetettava hygieenisesti.

Lisätietoja tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan ja riistan lihan myynnistä voit lukea Ruokaviraston sivuilta.

Tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan myynti alkutuotannon tuotteena

Metsästäjä tai metsästysseura voi myydä tarkastamatonta luonnonvaraista riistaa suoraan kuluttajille ja paikalliseen vähittäismyyntiin alkutuotannon tuotteena (kynimätön tai nylkemätön ruho) enintään 10 hirveä, 30 peuraa, 50 metsäkaurista, 1000 jänistä tai kania ja 3000 lintua vuodessa eikä toiminnasta tarvitse tehdä ilmoitusta. Jos myyntimäärät ylittyvät, tulee elintarviketoiminnasta tehdä ilmoitus toiminnan rekisteröintiä varten ympäristöterveystarkastajalle.

Muuta luonnonvaraista riistaa, kuten karhuja, metsästäjä ei voi myydä alkutuotannon tuotteena. Lisäksi metsästyslainsäädäntö rajoittaa, mitä riistalajeja saa myydä.

Tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihan myynti

Jos metsästäjä tai metsästysseura haluaa myydä tarkastamatonta luonnonvaraista riistan lihaa (loppuunteurastettu) suoraan kuluttajille ja paikalliseen vähittäismyyntiin, tulee lahtivajan elintarviketoiminnasta tehdä ilmoitus toiminnan rekisteröintiä varten. Ilmoitus tulee tehdä paikalliselle ympäristöterveystarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen lihan myynnin aloittamista.

Rekisteröinnin jälkeen metsästäjä tai metsästysseura voi myydä lahtivajasta tarkastamattomana suoraan kuluttajille ja paikalliseen vähittäismyyntiin enintään 10 hirveä, 30 peuraa, 50 metsäkaurista, 1000 jänistä tai kania ja 3000 lintua vuodessa. Muiden luonnonvaraisten riistaeläinten lihan on aina oltava tarkastettua, jos sitä toimitetaan vähittäismyyntiin.

Tarkastamattoman riistan lihan käsittely ja lihatuotteiden tekeminen ja myynti

Elintarviketoiminnan rekisteröinnin jälkeen lahtivajasta voi myydä tarkastamatonta luonnonvaraisen riistan lihaa leikattuna, pakattuna, tuoreena, jäädytettynä tai pakastettuna. Jos lahtivajassa halutaan jauhaa tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihasta jauhelihaa tai tehdä muita lihatuotteita (makkarat, säilykkeet, palviliha) kuluttajille ja paikalliseen vähittäismyyntiin, tulee ennen lihatuotteiden valmistusta ottaa yhteyttä paikalliseen ympäristöterveystarkastajaan.

Tarkastamatonta riistaeläinten lihaa ei saa toimittaa käsiteltäväksi tai varastoitavaksi hyväksyttyihin laitoksiin, kuten lihavalmistelaitoksiin, varastolaitoksiin tai leikkaamoihin.

Sanna Hovi

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 8910 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut

Toimipaikka

Saarijärvi, Säästökeskus, Kauppakatu 5 b (2 krs.)

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena elintarvikeasiat Saarijärven, Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven alueilla.

Jaana Seppänen

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 7507 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena elintarvikeasiat Viitasaaren, Pihtiputaan, Kinnulan, Kannonkosken ja Kivijärven alueilla.

Hae sivustolta