Tupakkavalvonta

Ympäristöterveystarkastajat valvovat ympäristötoimen alueella tupakan ja muiden tupakkatuotteiden myynnin, rajoitusten ja tupakointikieltojen noudattamista sekä lainsäädännön noudattamista. Tupakkalain mukaista valvontaa toteutetaan normaalin tarkastustoiminnan yhteydessä.

Tupakoinnin rajoittamisella pyritään suojaamaan väestöä tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta. Tupakkalain tavoitteena on myös nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäiseminen. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi ei koske tupakointia parvekkeilla tai asunnoissa.

Tupakointikieltoalueet:

 • Päiväkotien ja oppilaitosten (peruskoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset) sisä- ja ulkotilat.
 • Perhepäivähoitopaikkojen sisätilat, kun lapsia on hoidossa.
 • Alle 18-vuotiaille hoitoa antavien laitosten sisä- ja ulkotilat.
 • Ravintoloiden sisätilat (sallittu vain hyväksytyssä tupakkakopissa).
 • Virastojen sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatut sisätilat.
 • Yleisien tilaisuuksien sisätilat.
 • Yleisien tilaisuuksien ulkotilat, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan (esim katsomot).
 • Yleisien kulkuneuvojen sisätilat.
 • Työyhteisöjen yhteiset ja yleiset sekä asiakkaille tarkoitetut sisätilat.
 • Hotellien sekä muiden majoitusliikkeiden sisätilat.
 • Asuinyhteisöjen yhteiset sisätilat (esim yhteiset saunatilat, ullakko, kellari, porraskäytävä, kerhotilat).

Tupakansavu ei saa levitä tupakointitilasta alueille joissa tupakointi ei ole sallittua. Käytännössä tupakointi on kiellettävä ulko-ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtolaitteiden (korvausilman ottoaukot) välittömässä läheisyydessä, koska näiden kautta tupakansavu yleensä leviää sisätiloihin esteettä. Savun kulkeutumiseen sisälle vaikuttavat oleellisesti myös tuuliolosuhteet. Tyynellä ilmalla tupakansavua kulkeutuu sisätiloihin useiden metrien päästä avoimien kulkuteiden ja ilmanvaihtokanavien kautta. Tästä johtuen tupakointia ei tule sallia rakennuksen ovien, ikkunoiden tai tuloilmakanavien välittömässä läheisyydessä mikä käytännössä tarkoittaa useita metrejä rakennuksesta.


Tupakanmyyntilupa

Tupakan vähittäismyynnin luvanvaraistamista koskeva laki (984/2008) tuli voimaan 01.04.2009. Tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella. Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen alueella ympäristöterveystarkastajat käsittelevät tupakkatuotteiden myyntilupahakemuksia.

Tupakkatuotteita ei saa myydä ennen kuin lupa myytiin on myönnetty!

Lisätietoja myyntiluvan vaatimuksista saa Valviran nettisuvuilta.Tupakan myyntilupahakemus täytetään ensisijaisesti sähköisenä. Hakemuksen pääset täyttämään Valviran nettisivujen kautta.

 

Tupakan myyntiluvasta peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksanmukainen maksu. Myyntiluvasta peritään myös vuosittainen valvontamaksu joka riippu tupakan myyntipisteiden määrästä.


Nikotiinivalmisteiden myyntilupa

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynti on luvanvaraista. Myyntilupaa haetaan kirjallisesti ympäristöterveystarkastajalta. Lupahakemuksessa tulee olla tiedot hakijasta, myyntipaikasta ja selvitys nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnasta.

Nikotiinivalmisteiden myyntilupa annetaan viranhaltijapäätöksenä. Kun lupa on myönnetty, päätöksen tekijä lähettää siitä ilmoituksen lääkelaitokselle. Nikotiinivalmisteita voidaan luovuttaa toimijalle sen jälkeen, kun myyntilupatiedot on kirjattu lääkelaitokset rekisteriin.

 

Myyntiluvasta peritään ympäristöterveysvalvonnan maksutaksan mukainen maksu sekä vuosittainen valvontamaksu.

Hae sivustolta